Regelgeving Financieel Toezicht 2013

Regelgeving Financieel Toezicht 2013 - C.A Doets | Northernlights300.org

...«le publicaties, bekendmakingen en consultaties ... PDF Dit document maakt gebruik van bladwijzers. ... . Overheid.nl geeft ook toegang tot internetsites en informatiebronnen van andere overheidsorganisaties. In 2013 heeft Triodos Bank een herstelplan ontwikkeld conform de eis van DNB zoals neergelegd in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). During 2013 Triodos Bank developed a recovery plan in line with DNB requirement stipulated in the Financial Supervision Act (Wft). De handzame wettenpocket Regelgeving Financie ... wetten.nl - Regeling - Wet op het financieel toezicht ... ... . De handzame wettenpocket Regelgeving Financieel Toezicht 2013 bevat de meest gebruikte wet- en regelgeving op het gebied van het financieel toezichtrecht. De bundel bevat actuele versies van de belangrijkste wetten (Wft, Invoerings- en aanpassingswet Wft, Wwft, Wet op het consumentenkrediet, Wet bekostiging financieel toezicht), uitvoeringsbesluiten, ministeriele regelingen, beleidsregels en ... Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 november 2013. In de Miljoenennota 2014 is aangegeven dat het kabinet werkt aan een gemeenschappelijk normenkader voor goed financieel beheer en een kaderstelling voor extern financieel toezicht bij instellingen die een publiek belang dienen....

INFORMATIE

AUTEUR
C.A Doets
DIMENSIE
9,33 MB
BESTANDSNAAM
Regelgeving Financieel Toezicht 2013.pdf

OMSCHRIJVING

De handzame wettenpocket Regelgeving Financieel Toezicht 2013 bevat de meest gebruikte wet- en regelgeving op het gebied van het financieel toezichtrecht. De bundel bevat actuele versies van de belangrijkste wetten (Wft, Invoerings- en aanpassingswet Wft, Wwft, Wet op het consumentenkrediet, Wet bekostiging financieel toezicht), uitvoeringsbesluiten, ministeriele regelingen, beleidsregels en bepalingen in het BW).De hoeveelheid toezichtregels die van toepassing is op financiële ondernemingen wordt nog altijd steeds groter. Tegelijkertijd is van belang dat de markt deze regels kent en daar actief mee omgaat. Doelstelling bij het opstellen van deze bundel was om een compromis te vinden tussen enerzijds gebruikersvriendelijkheid en anderzijds volledigheid.Naast de hanteerbare omvang van de bundel, is een voordeel dat de bundel pas wordt gedrukt als u deze bestelt, zodat de bundel zo actueel mogelijk is. Dit is geen overbodige luxe, gezien de snelheid waarmee de financiële regelgeving wijzigt.

Wil je het boek lezen?Regelgeving Financieel Toezicht 2013 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.A Doets. Lezen Regelgeving Financieel Toezicht 2013 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN