Toezicht op integriteit van wethouders

Toezicht op integriteit van wethouders - Paul Bovend'Eert | Northernlights300.org

...cht op integriteit van wethouders - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789462405721 | 80 pagina's ... Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders ... ... . Integriteit van gemeentelijke politieke ambtsdragers staat de laatste tijd in de belangstelling. Dit boek is een weergave van een onderzoek naar integriteitsprocedures voor wethouders. Rechtspositie Burgemeesters- en Wethouders 2014 is een uitgave in pocketformaat, die snel inzicht geeft in alle rechten en plichten van het college. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: - Algemene ontwikkelingen op het terrein van poli ... Toezicht op integriteit van wethouders door Hansko ... ... . Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: - Algemene ontwikkelingen op het terrein van politieke ambtsdragers - Jaarlijkse aanpassing van de ambtstoelage en de onkostenvergoeding De vraag is dan meer of je als commissaris de juiste vragen hebt gesteld om die verkeerde inschatting te doen voorkomen. Dat heeft dan echter niets met integriteit te maken.' Het gehele interview met Mijntje Lückerath-Rovers leest u in BDO Scope. TOP-5 tips voor toezicht op integriteit. 1. Welkom bij gemeente Edam-Volendam. Alle leden van het College van B&W zijn telefonisch bereikbaar via het bestuurssecretariaat op telefoonnummer (0299) 398 398 of per e-mail: [email protected] > Besluitenlijsten college van B&W > Coalitieakkoord 2016-2022 actualisatie mei 2018 > Gezamenlijke dossiers > Integriteit > Wob (Wet Openbaarheid Bestuur) Oud-wethouders worden gedurende een jaar na het eind van de zittingstermijn uitgesloten van het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente en voor organen waar de gemeente toezicht op houdt in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr), met uitzondering van het raadslidmaatschap. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. Jo Palmen werd op 10 oktober tot wethouder benoemd. Hij geniet steun van een meerderheid van de gemeenteraad, maar er ligt inmiddels een rapport in Brunssum waarin zijn integriteit in twijfel ... Toezicht op integriteit van wethouders door Paul Bovend'Eert; Hansko Broeksteeg; Dick de Cloe; Wouter Doeleman, EAN 9789462405721. Overzicht van regelgeving die samenhangt met de integriteit van wethouders en de burgemeester Bijlage 2 bij Gedragscode integriteit bestuurders De Bilt 2018 2 J. griffier van de ... verrichten van werkzaamheden in hef kader van het toezicht op de gemeente; r. functionaris die krachtens de wet of een algemene maatregel van bestuur het ... 2. U spreekt met kandidaat­wethouders over integriteit (zie gespreksformulier) en stelt hiervan een verslag op. 3. De kandidaat­wethouder overhandigt een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) (aanvraag formulier publieke ambtsdragers). 4. Met instemming van de kandidaat­wethouder laat u een screeningsonderzoek uitvoeren door een extern bureau2. 5. Daarnaast hanteren wij als uitgangspunt dat de integriteit van wethouders eerst en vooral ziet op de in de wet verankerde en te verankeren integriteitseisen voor het ambt. Immers, morele, niet-juridische normen zijn moeilijk concreet toepasbaar. De inhoud daarvan verschilt van persoon tot persoon. De raad kan goede redenen hebben om een kandidaat- De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wetsvoorstel voor het bevorderen van de integriteit van het decentraal bestuur. Met dit wetsvoorstel wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van lokale en regionale overheden aan nieuwe mogelijkheden om met bestuurlijke problemen en integriteitskwesties om te gaan. Het ... Integriteit van politieke ambtsdragers verwijst naar de zorgvuldigheid die politieke ambtsdragers moeten betrachten bij het invullen van hun rol in de democratische rechtsstaat. ... • Burgemeester en wethouders kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding opleggen. Verkiezingen moeten gaan over integriteit De VVD wil niet zeggen of Jos van Rey afziet van een plek op de kandidatenlijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Roermond. In het kader van integriteit gaat het daarom om een kwetsbare activiteit, waarbij het vertrouwen in de overheid in hoge mate in het geding is. Op grond van de Gemeentewet is het aan...

INFORMATIE

AUTEUR
Paul Bovend'Eert
DIMENSIE
12,27 MB
BESTANDSNAAM
Toezicht op integriteit van wethouders.pdf

OMSCHRIJVING

Integriteit van gemeentelijke politieke ambtsdragers staat de laatste tijd in de belangstelling. Dit boek is een weergave van een onderzoek naar integriteitsprocedures voor wethouders. Daarin komt de spanning aan bod die bestaat tussen enerzijds de wettelijke integriteitstaak van de burgemeester en anderzijds het hoofdschap van de gemeenteraad. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een rechtswetenschappelijk onderzoek naar een integriteitsprocedure voor integriteitsvragen en -klachten over wethouders en een empirisch onderzoek naar de integriteitstaak van de burgemeester in relatie tot de benoeming van wethouders.

Wil je het boek lezen?Toezicht op integriteit van wethouders in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Paul Bovend'Eert. Lezen Toezicht op integriteit van wethouders Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN