De Hervormde Kerkorde

De Hervormde Kerkorde - P. van den Heuvel | Northernlights300.org

... geeft in dit handboek een praktische toelichting op de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Tussenorde met de regelingen in het kader van Samen op Weg ... Hervormde Gemeente | Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp ... . Bij de kerkorde 'in enge zin' (de zgn. Romeinse artikelen) horen de ordinanties, de generale regelingen en de overgangsbepalingen. Samen worden ze ook wel 'de kerkorde' genoemd. Alles is te vinden op www.pkn.nl >Actief in de kerk > kerkorde Als het vragen zijn die t Vragen over vragen nieuwe vragen oproepen. Dat zal met e maken hebben Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nede ... Dordtse Kerkorde - Wikipedia ... . Dat zal met e maken hebben Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden zich in de Protestantse Kerk in Nederland. Op die datum trad ook de nieuwe Kerkorde van de verenigde kerk in werking. Onze gemeente behoorde vanaf de Reformatie in ons land tot de Gereformeerde Kerk (zestiende eeuw), die in de loop van de achttiende eeuw de naam Nederlandse Hervormde Kerk kreeg. Hoewel de Nederlandse Hervormde Kerk nu dus niet meer bestaat, is het wel mogelijk om plaatselijk als Hervormde Gemeente te blijven voortbestaan, zij het onder de kerkorde van de PKN . Over de gemeente. De Hervormde Gemeente Emmeloord wordt een buitengewone gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachtingen, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Schrijver: Heuvel, P. van den: Titel: De hervormde kerkorde --- Een praktische toelichting: ISBN: 8710624151481: Uitgever: Boekencentrum, Zoetermeer, 1991 Beschrijving van de regelingen die in de Nederlands Hervormde Kerk gelden. Ga direct naar de inhoud, het zoekveld of het hoofdmenu. home; collectie; in de Bibliotheek. nu in ... Godsdienst, Godgeleerdheid, Kerkorde, Kerkordes, Kerkrecht - Bestuur en organisatie, Nederlandse Hervormde Kerk Taal Nederlands Meer informatie Uitgever Boekencentrum ... De Gereformeerde Bond, voluit de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, is een stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Van 1909 tot 2005 was de officiële naam: Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk.De Bond is opgericht op 18 april 1906 als vereniging binnen de Nederlandse Hervormde ... De Ned.-Hervormde Kerk kreeg in 1816 een Algemeen Reglement, dat in 1951 werd vervangen door een nieuwe kerkorde. LITT: A.J.Bronkhorst, Schrift en kerkorde (1947); T.Haitjema, Ned.-herv. kerkrecht (1951); D.Nauta, Verklaring van de kerkorde van de Geref.Kerken in Nederland (1971)....

INFORMATIE

AUTEUR
P. van den Heuvel
DIMENSIE
5,73 MB
BESTANDSNAAM
De Hervormde Kerkorde.pdf

OMSCHRIJVING

Voor velen is de kerkorde een doolhof, waarin ze moeilijk hun weg kunnenvinden. De auteur wil hen behulpzaam zijn en geeft in dit handboek eenpraktische toelichting op de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerken de Tussenorde met de regelingen in het kader van Samen op Weg. Hijbeschrijft op een heldere manier de ordinanties en generale regelingen,waarbij ook achtergrond en ontstaan aan de orde komen. Een groot aantalverwijzingen en uitvoerige registers helpen de gebruiker om de informatie tevinden die hij in de concrete situatie nodig heeft.Deze toelichting is vooral geschreven voor wie in de praktijk met de kerkorde moet werken: predikanten, scriba's, ouderlingen en diakenen, en leden van commissies en raden.Voor de tweede druk is deze toelichting geheel herzien en uitgebreid. Alle kerkordewijzigingen en jurisprudentie van de generale commissie Bezwaren en Geschillen sinds 1991 zijn in déze, nieuwe uitgave verwerkt en in een enkel geval van de burgerlijke rechter. Deze hebben, onder meer betrekking op de perforatieregeling, op de aanvaarding van homoseksuelen in de kerk en op de bevoegdheden van de synode inzake het beheervraagstuk.Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op het vraagstuk 'landelijke kerk en plaatselijke gemeente', zoals dat in de generale synode besproken is: kan een hervormde gemeente de band met de Nederlandse Hervormde Kerk verbre,ken of los van deze kerk voortbestaan?

Wil je het boek lezen?De Hervormde Kerkorde in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P. van den Heuvel. Lezen De Hervormde Kerkorde Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN