De Wording van de Mensheid - Een visie op onze geschiedenis vanuit een ander perspectief

De Wording van de Mensheid - Een visie op onze geschiedenis vanuit een ander perspectief - Rien van Mook | Northernlights300.org

...schijnselen en klachten ervaren zonder dat ze zelf zijn blootgesteld ... Longread: Floortje Guijt, 'Monsterlijke' geboorten ... ... ... De Serie 'Chernobyl' is naast een fantastische serie ook een parabel voor onze tijd Beeld uit de serie. De HBO-serie 'Chernobyl' is indringend, en laat zonder overbodige woorden zien wat ... Het is een langzaam proces met ups en downs. Maar als je over 100 of 200 jaar terugkijkt op de geschiedenis van de ruimtevaart, dan zie je de dips niet meer, maar een lineair proces, van de Sputnik naar Armstrong, naar het ISS, de eerste mensen op Mars en uiteindelijk een mensheid die zich verspreidt over het zonnestelsel.' Deze visie van Kurzweil is gespitst op de toekomst van de mens als ... 'Deze pandemie is een ijkpunt in onze geschiedenis' | Trouw ... .' Deze visie van Kurzweil is gespitst op de toekomst van de mens als individu. Professor Braden Allenby beschouwt het perspectief van onze soort vooral als collectief [link onderin]. In een interview zegt hij: 'We zijn gewend om over onszelf te denken als Cartesiaanse individuen, afgezonderd van de natuur en van andere mensen. Dit bewustzijn van tekortschieten is een belangrijke eerste aspect van de visie op de mens van de vroege christenen. In de liturgie van de vroege kerk speelden thema's als dood, hel, duivel en overwinning een grote rol. De duivel heeft de eerste mens, Adam en Eva, bedrogen en tot zonde aangezet, waardoor de mens de volmaaktheid verloor. Uit de aanname dat de mens van nature goed is, deduceerde hij vijf conclusies: (1) dat de mens een "natuurlijke vermogen" heeft om het goede te doen en de natuurlijke kennis bezit van wat het goede is; (2) dat als de xin goed getraind wordt, de mens in staat is om zijn mensheid volledig te benutten en de kosmos kan dienen; (3) dat het kwaad ontstaat niet omdat de mens slecht is, maar omdat ... De les is: blijf bij gevoelens van onzekerheid moeite doen om je te verplaatsen in het perspectief van de ander. Ga niet te rap de huidige situatie als propagandamateriaal gebruiken voor je eigen visie. Blijf juist het onderzoekende gesprek stimuleren. Geef de ander het voordeel van de twijfel in plaats van het nadeel. De biologische en geologische toekomst van de Aarde hangt af van verschillende factoren. In de nabije toekomst zal de rol van de mens in de verandering van milieu en klimaat een rol spelen. Op lange termijn zijn andere factoren van belang, zoals een mogelijk uitsterven van de mens, de afkoeling van de aardkern, platentektoniek, interactie met andere objecten in het zonnestelsel (zoals kometen ... In de huidige wetenschap is er echter een nieuwe interpretatie van Paulus' ervaring op de weg naar Damascus, die de visie dat deze ervaring van Paulus een bekering is, in twijfel trekt. Dit soort wetenschappers beweert dat christenen in het verleden over Paulus op een dwaalspoor gebracht zijn, omdat ze hem eigenlijk lazen door de bril van de bekeringsverhalen van Augustinus en Luther. Geschiedfilosofie, ofwel wijsbegeerte der geschiedenis, is een tak van de filosofie die zich enerzijds bezighoudt met de betekenis die mogelijk kan worden toegekend aan de menselijke geschiedenis en anderzijds de praktijk van geschiedschrijving analyseert. De klassieke variant speculeert ook over een mogelijk achterliggend teleologisch principe in deze ontwikkeling, waarbij typische vragen ... Onze wereld komt op in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. De mensheid komt op in een Grotere Gemeenschap van werelden. Contact is begonnen en ons isolement in het universum is over. Dit is de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis en toch zijn we ons er niet van bewust en zijn we niet erop voorbereid. Op de redactie van Bloom trok het artikel 'Onze maatschappij is in de greep van een verhaal over een virus. Maar op welke feiten is dat verhaal gebaseerd?' (DeMorgen, 24/03/2020) van professor klinische psychologie Mattias Desmet aan de UGent onze aandacht. Daarnaast is het van belang dat de leerkrachten extra didactieken inzetten zoals meervoudige intelligentie, een mysterie of een les geeft aan de hand van verhalend ontwerpen. Over het algemeen blijft geschiedenis voor mij een ontzettend leuk vak en bestaan er genoeg leuke methodes en materialen. Echter wanneer er gekeken wordt of de visie en ... In het jaar 1512, vlak na een bloedige veldslag tussen paus Julius I...

INFORMATIE

AUTEUR
Rien van Mook
DIMENSIE
8,35 MB
BESTANDSNAAM
De Wording van de Mensheid - Een visie op onze geschiedenis vanuit een ander perspectief.pdf

OMSCHRIJVING

De oorsprong van de mensheid is in het duister gehuld en er zijn meerdere theorieën zoals schepping en evolutie die deze vraag proberen te beantwoorden. De schrijver geeft hier een alternatieve zienswijze op. Hij laat zien dat er duidelijke bewijzen zijn dat er in het verleden een hoge technologische beschaving op aarde heeft bestaan, die door genetische manipulatie de mensheid als dienaar heeft gecreëerd. Daarna ontstond een enorme ramp, de zondvloed, die de wereld bijna totaal heeft vernietigd. De technologische kennis van deze civilisatie wordt nu geleidelijk herontdekt en wordt door de schrijver nader belicht.

Wil je het boek lezen?De Wording van de Mensheid - Een visie op onze geschiedenis vanuit een ander perspectief in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Rien van Mook. Lezen De Wording van de Mensheid - Een visie op onze geschiedenis vanuit een ander perspectief Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN