De Spaanse Inquisitie

De Spaanse Inquisitie - Robert Lemm | Northernlights300.org

...00 vrouwen die als heksen zijn ... Inquisitie is geen Spaanse, zelfs geen westerse of christelijke uitvinding, maar in de loop der tijden heeft men de Inquisitie met Spanje vereenzelvigd ... De milde kant van de Inquisitie | Trouw ... . Niet geheel ten onrechte, want Spanje was ontegenzeggelijk het eerste land van het christelijke Westen waar de Inquisitie met h ... Kinderen van de Inquisitie Zondag 21 en 28 juni om 15.25 uur bij de EO op NPO2. 9 juni 2020 De Spaanse Inquisitie die meer dan 500 jaar geleden op het Iberisch schiereiland werd ingevoerd heeft nog steeds grote invloed op de nazaten van de directbetrokkenen. De Spaanse inquisitie werd in 1834 afgeschaft. Aantal slachtoffers van de Spaanse Inquisitie? De schattingen van het aantal processen dat de Spaanse Inquisitie heeft gevoerd lopen uite ... Spaanse Inquisitie - Wikipedia ... . De Spaanse inquisitie werd in 1834 afgeschaft. Aantal slachtoffers van de Spaanse Inquisitie? De schattingen van het aantal processen dat de Spaanse Inquisitie heeft gevoerd lopen uiteen. Het is onmogelijk vast te stellen hoeveel processen er precies zijn geweest, omdat er te veel documenten van de inquisitie verloren zijn gegaan. Schattingen ... Het verontrustende van de Spaanse Inquisitie is niet - om de obligate grap maar meteen te maken, dan hebben we dat ook gehad - dat niemand haar verwacht, maar dat niemand haar begrijpt of begrijpen kan. Dat ligt aan ons. Wij zijn gewend aan de godsdienstvrijheid en vinden dat de gedachten vrij zijn. De Spaanse inquisitie In Spanje hield de inquisitie zich vooral bezig met onderzoek naar gedoopte joden die zogenaamd jood waren gebleven. Na 1502 kwam daar ook het onderzoek van de Morisco's bij. Dit waren islamieten die tot het christendom waren overgegaan. A Plague Tale: Innocence speelt zich af in Frankrijk, ten tijde van de Spaanse Inquisitie. De speler maakt kennis met de familie De Rune, bestaande uit vader Robert, moeder Beatrice, dochter ... De Spaanse Inquisitie was een in 1478 door de Reyes Católicos van Spanje opgericht instituut, om de katholieke orthodoxie te handhaven tijdens hun heerschappij. Zij stond onder directe leiding van de Spaanse monarchie en werd pas definitief afgeschaft in 1834 tijdens het bewind van Isabella II. Vanwege de geheimzinnigheid rondom de inquisitierechtbanken, spectaculaire verbranding van bekende ... De hele procedure maakte er aanspraak op ad majorem Dei gloriam (tot meerdere eer van God) te zijn, hoewel Alonso en de ongeveer 100.000 anderen die door de inquisitie zijn berecht, dat niet in dat licht zagen. Het is niet verwonderlijk dat de Spaanse inquisitie synoniem is geworden met religieuze onderdrukking en fanatisme. Inquisitie is geen Spaanse, zelfs geen westerse of christelijke uitvinding, maar in de loop der tijden heeft men de Inquisitie met Spanje vereenzelvigd. Niet geheel ten onrechte, want Spanje was ontegenzeggelijk het eerste land van het christelijke Westen waar de Inquisitie met het bestuur van de Staat verweven raakte. De Discriminatie-inquisitie predikt tolerantie maar is in veel gevallen intoleranter dan de Spaanse Inquisitie. Bij de laatste kon je vaak nog gewoon herroepen en dat werd je weer met rust gelaten. Bij de huidige Inquisitie kom je er niet zo makkelijk vanaf. Ron Jans zal wellicht voor de rest van zijn leven het stigma van racist met zich meedragen. Paus Paulus IV (1555-1559) gaf de inquisitie het recht de pijnbank te gebruiken. Vooral tijdens de Reformatie trad de Inquisitie, gesteund door vorsten als de Spaanse koning → Filips II, hard op. De Inquisitie bestond meestal uit leden van de dominicaner kloosterorde. Er werd onderzocht of iemand ketter was. Zeg 'Inquisitie' en je denkt aan martelen, censuur, boekverbrandingen, levend begraven en rokende brandstapels. Dat beeld is bepaald door de Spaanse inquisitie, ingesteld door de Spaanse vorst ... De rechtbank van het Heilig Officie van de Inquisitie (Spaans: Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición), algemeen bekend als de Spaanse Inquisitie ( Inquisición Española), werd opgericht in 1478 door de katholieke vorsten Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië.Het was bedoeld om te handhaven katholieke orthodoxie in hun koninkrijken en ter vervanging van middeleeuwse ... In later eeuwen heeft de Spaanse inquisitie, die pas in 1834 formeel werd opgeheven, ook jacht gemaakt op 'moriscos' (bekeerde moslims), protestanten, blasfemisten, bigamisten, buitenlanders ... De Spaanse Inquisitie. Inquisitie is geen Spaanse, zelfs geen westerse of christelijke uitvinding, maar in de loop der tijden heeft men de Inquisitie met Spanje vereenzelvigd. Niet geheel ten onrechte, want Spanje was ontegenzeggelijk het eerste land van het christelijke Westen waar de Inquisitie met het bestuur van de Staat verweven raakte. De Spaanse Inquisitie was een instituut die de katholieke orthodoxe kerk probeerde te handhaven. Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen. Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: Tekst: Wikipedia • Google Filmmaker Joseph Lovett is onder de indruk van het feit dat de inquisitie, die 500 jaar geleden werd ingevoerd op het Iberisch Schiereiland, nog steeds invloed heeft op de nazaten van de betrokkenen van toen. Het gaat daarbij om (Spaans-)Jo...

INFORMATIE

AUTEUR
Robert Lemm
DIMENSIE
10,8 MB
BESTANDSNAAM
De Spaanse Inquisitie.pdf

OMSCHRIJVING

Inquisitie is geen Spaanse, zelfs geen westerse of christelijke uitvinding, maar in de loop der tijden heeft men de Inquisitie met Spanje vereenzelvigd. Niet geheel ten onrechte, want Spanje was ontegenzeggelijk het eerste land van het christelijke Westen waar de Inquisitie met het bestuur van de Staat verweven raakte. Dat feit heeft een zwarte legende in het leven in geroepen die de eeuwen niet meer zouden vergeten. De Inquisitie werd een "mythe' waarvoor de literatuur verantwoordelijk is. Dostojewski (de passage van grootinquisiteur in "De Gebroeders Karamazov'), Schiller (het hysterische toneelstuk Don Carlos) en Victor Hugo (het drama Torquemada, dat een historische zotternij is) zijn slechts enkele illustere voorbeelden van literatoren die tot de volksverbeelding hebben bijgedragen.Maar hoe was de werkelijkheid? En in welke mate heeft de literatuur de geschiedschrijving beïnvloed? En omgekeerd? Over die vragen gaat De Spaanse Inquisitie. In het Eerste Deel worden het ontstaan, het functioneren en de historische achtergrond onder de loep genomen aan de hand van vijftiende-eeuwse bronnen. In het Tweede Deel komt de "beoordeling' aan de orde. Of hoe er in latere tijden, in verschillende landen en vanuit verschillende religieuze, ideologische en culturele invalshoeken over de Spaanse Inquisitie is gedacht.Een onthullende essay, gebaseerd op meer dan 150 verschillende bronnen, van archiefstukken tot en met populaire fictie. Van hagiografie tot en met schotschrift, van toenmalige kroniek tot en met hedendaags detailonderzoek.Robert Lemm, historicus en hispanist, heeft sinds 1981 in Spaanse bibliotheken gegrasduind, op zoek naar materiaal over de omstreden Torqumada. In 1983 verbleef hij een maand in het door de groot-inquisiteur gestichte dominicaner klooster te Avila. Van Robert Lemm verscheen eerder onder meer; Ochtend van Amerika (over de precomboliaanse beschavingen en de Spaanse veroveringen van de zestiende eeuw); Bloedjas (portretten van Latijns-Amerikaanse heerszucht); de literator als filosoof (de innerlijke biografie van Jorge luis Borges), en Geschiedenis van Spanje.

Wil je het boek lezen?De Spaanse Inquisitie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Robert Lemm. Lezen De Spaanse Inquisitie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN