Jongeren aanspreken op hun leer-kracht. De praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs

Jongeren aanspreken op hun leer-kracht. De praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs - Luk Bosman | Northernlights300.org

...een motivatie en vertrouwen om door te gaan op de ingeslagen weg en te leren van alle hobbels die er ook zijn ... Welk leerkrachtgedrag bevordert zelfgestuurd leren bij ... ... . Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Om het eigenaarschap van leerlingen te versterken kun je onder meer de motivatie, betrokkenheid, zelfsturing en metacognitieve vaardigheden bevorderen. Het aanspreken van jongeren blijft lastig. Hoe zorg je ervoor dat ze gaan nadenken over serieuze zaken? Hen aanspreken over mogelijke schulden blijkt ... De Kracht - Training, Coaching, Begeleiding & Onderzoek ... . Hoe zorg je ervoor dat ze gaan nadenken over serieuze zaken? Hen aanspreken over mogelijke schulden blijkt niet effectief. Het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit. Jongeren aanspreken doe je niet alleen door te zenden maar door in gesprek te gaan. Ouders kunnen hun kinderen thuis op veel verschillende manieren helpen bij het leren van het Nederlands. Samen praten, zingen en lezen is van grote invloed op de taalontwikkeling. Hieronder vindt u enkele taalactiviteiten die ouders thuis met hun kinderen kunnen doen. Dit kan in het Nederlands, maar ook in de moedertaal van de ouders! Krachtig Onderwijs helpt om een krachtige leeromgeving te creëren. In deze omgeving wordt diversiteit gezien als een sterkte. Iedereen kan hierin op zoek gaan naar kwaliteiten van zichzelf en naar die van de anderen. Iedereen kan leren deze actief te benutten en in te zetten ten dienste van het geheel. Als we de Innerlijke Patriarch leren kennen, ... Jongeren aanspreken op hun leer-kracht. De praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs. En de kinderen scheiden mee. Speelman, Hoe overleeft de kerk. Piet Boon 2. Aantekeningen Uit Een Groot Land. 100% Chemie. Hunter & Pearl. Jongeren aanspreken op hun leer-kracht (over de praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs). Leuven/Amersfoort - Acco. ISBN 90-334-4112-8. Ivo Engelen (1999). Leerproblemen aanpakken, hoe begin ik er aan ? Leuven/Apeldoorn - Garant. ISBN 90-5350-856-2 scholen vaak sterk inzetten op een veilig klimaat, werkt de leerkracht meestal in eerste instantie aan en vanuit de inhoud. De kracht van de relatie wordt daarbij soms onderschat. Hard werken voor een fijne juf of meester, daar is in principe niets mis mee. Competentie houdt verband met het gevoel dat je vooruitgang boekt. In het huidige schoolsys- Twee generaties geleden was de invloed van leerlingen op het onderwijs dat zij kregen op de meeste scholen in Nederland te verwaarlozen. Er was weinig ruimte voor inspraak van leerlingen en zowel in het onderwijs als in de opvoe-ding werden kinderen geacht naar volwassenen te luisteren. De leerkracht stond op grote afstand van de leerling. Wat past hangt af van jouw persoonlijke stijl, van je intentie, van het karakter van degene die je wilt aanspreken en van het gedrag waar het om gaat. Op alle bovenstaande manieren is misschien wel wat aan te merken, maar wat telt is het uiteindelijke resultaat. Complexe vaardigheden, zoals het vermogen om te plannen, impulsen beheersen en het zich kunnen inleven in de ander zijn belangrijk voor het uitvoeren van doelgerichte taken. Deze zogenaamde 'executieve functies' moeten op jonge leeftijd aangeleerd en getraind worden. Naast de rol van de ouders ligt hier een taak voor het onderwijs. Ze gaan zelf op zoek naar belangrijke informatie en antwoorden op vraagstukken. Het is belangrijk dat de leerling leert de leerstrategieën te gebruiken die hem het beste liggen. Vervolgens geeft de leerkracht de leerlingen steeds meer vrijheid, waarbij hij wel de leerdoelen in het oog houdt. Het komt voor dat dit niet lukt omdat de juiste verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of van de erfgenamen niet kan worden achterhaald. Mocht u er om welke reden dan ook bezwaar tegen hebben dat uw artikel hier wordt gepubliceerd, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via [email protected] of per gewone post op het adres: Nederlandse Taalunie, Postbus 10595 ... Als het echter gaat om aanspreken van de ouders op dergelijk gedrag van hun zoon, dan zou het moeten gaan om een boete of een kinderbeschermingsmaatregel, omdat het in veel gevallen gaat om ouders die niet bij machte zijn om hun zoon op dit punt (en waarschijnlijk evenmin op andere belangrijke punten) bij te sturen: de meesten zullen daar vanwege de dreiging van een (hoge) boete niet echt ... 9. vragen naar de visie van de jongere op die visie van anderen 10. zoeken naar uitzonderingen op het probleem 11. zoeken naar de invloed v.d. jongere op deze uitzonderingen 12. vragen naa...

INFORMATIE

AUTEUR
Luk Bosman
DIMENSIE
8,80 MB
BESTANDSNAAM
Jongeren aanspreken op hun leer-kracht. De praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs.pdf

OMSCHRIJVING

Werk maken van onderwijs dat jongeren echt motiveert en uitdaagt? Het lijkt een boutade op een ogenblik dat de media volop berichten over schoolmoeheid, vandalisme, tuchtproblemen, geweldplegingen, leerlingenuitval, en de roep om regels en reglementen toeneemt. Net nu de overheid schooldirecties nadrukkelijk wijst op hun verantwoordelijkheid inzake kwaliteitszorg in onderwijs, geraakt me er meer en meer van overtuigd dat de huidige generaties jongeren almaar moeilijker in de hand te houden zijn. 'Klasmanagement' is dan ook een thema dat volop aandacht krijgt. Heel wat onderwijsmensen zijn op zoek naar mogelijkheden om opnieuw greep te krijgen op hun lerenden, om de leiding van hun klas weer stevig in handen te nemen.

Wil je het boek lezen?Jongeren aanspreken op hun leer-kracht. De praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Luk Bosman. Lezen Jongeren aanspreken op hun leer-kracht. De praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN