Ken de controletechnieken van de fiscus

Ken de controletechnieken van de fiscus - Wim van Kerchove | Northernlights300.org

...n niet meer weg te denken uit de fiscale controlepraktijk ... Erfbelasting moeten betalen op centen die u nooit kreeg ... ... . Het gebruik van statistische middelen zorgt voor een efficiënte uitvoering van de controlewerkzaamheden van de fiscus. Daarom leveren deze technieken een aanzienlijke kostenbesparing op. Uit de literatuur en de jurisprudentie is gebleken dat de chi-kwadraattoets en de guldensteekproefmethode die de ... Neen. Indien de fiscus, bij het onderzoek van de verklikking en na eventueel verdere inlichtingen te hebben ingewonnen, beslist om een controle bij u uit te voeren, dan verloopt die controle volgens alle normale spelregels. De bewering van iemand dat u fraudeert, is immers geen ... Wat doet de fiscus met verklikkingen? - Boekhouder ... . De bewering van iemand dat u fraudeert, is immers geen 'aanwijzing van belastingontduiking'. Eerst uw plan, dan de fiscus 14 Uitgave van Taskforce Multifunctionele Landbouw www.multifunctionelelandbouw.nl Tekst Maria van Boxtel en Helmer Wieringa, Land & Co Tekstcontrole Paul te Koppele en Edwin Sloot, GIBO Groep, met medewerking van Jan @harryklip ken jij deze Vogel? Interessant leesvoer van FTM. De belastingdiensten van meerdere landen zitten achter Frank Vogel aan, de Nederlandse koning van de CumEx-handel. In België en Denemarken liggen miljoenenclaims op hem te wachten. In Duitslan Net zoals vorig jaar publiceerde de fiscus een lijst van wie dit jaar extra in de kijker van de fiscus zal lopen. Dat zijn in eerste plaats personen die nalaten een belastingaangifte ... De beoordeling of een bankrekening een beroepsrekening is, is - in het fiscale vakjargon - een 'feitenkwestie'. Het is aan de fiscus om, aan de hand van de feitelijke omstandigheden die eigen zijn aan de discussie, te bewijzen dat de omstreden rekening wel degelijk beroepsmatig is gebruikt. Ken jij artikel 2.7.3.2.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit al? Neen? Hoe kafkaiaans ook: dat artikel kan jou zuur opbreken als je een erfenis aanvaardt en door het 'vermoeden van eigendom ... De fiscus houdt er niet van De fiscus houdt niet van managementvennootschappen. En daar zijn twee redenen voor. In eerste instantie omdat managementvennootschappen niet altijd "inhoud" hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de managementvennootschap enkel maar dient om de winst van de exploitatievennootschap wat af te romen. De fiscus houdt er niet van. De fiscus houdt niet van managementvennootschappen. En daar zijn twee redenen voor. In eerste instantie omdat managementvennootschappen niet altijd "inhoud" hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de managementvennootschap enkel maar dient om de winst van de exploitatievennootschap wat af te romen. Ken de controletechnieken van de fiscus: heeft uw belastingcontroleur vootaan méér bevoegdheden wanneer hij bij u een controle komt uitvoeren?: Amazon.es: Wim Van Kerchove, Peter VanRyckeghem: Libros en idiomas extranjeros De wetgever geeft de fiscus het recht om wanneer de aangifte en/of de boekhouding van een zelfstandige niet correct blijkt te zijn, de winsten of baten te ramen op grond van een vergelijking met drie belastingplichtigen van wie de bedrijfssituatie gelijkt op die van de betrokkene. In de meeste gevallen betwist de fiscus de realiteit van de prestaties. En dat is wel voldoende om de aftrek van de vergoedingen te verwerpen. Zoals voorheen dus facturen voor managementdiensten goed detailleren, de vergoeding afstemmen op de geleverde prestaties en ja, toch ook nog de juiste titel gebruiken voor de functie die u werkelijk uitoefent....

INFORMATIE

AUTEUR
Wim van Kerchove
DIMENSIE
8,89 MB
BESTANDSNAAM
Ken de controletechnieken van de fiscus.pdf

OMSCHRIJVING

Ken de controletechnieken van de fiscus

Wil je het boek lezen?Ken de controletechnieken van de fiscus in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wim van Kerchove. Lezen Ken de controletechnieken van de fiscus Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN