God is niet te vangen

God is niet te vangen - Jan Offringa | Northernlights300.org

...to: Sandra van Spelde In God is niet te vangen ... God is niet te vangen Archieven - Nieuw Wij ... . Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof laten zij zien wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor terugkwam. Predikant Jan Offringa (van 2005-2010 voorzitter van Op Goed Gerucht) was hun welwillende en kritische gesprekspartner. In God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof laten zij zien wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor terugkwam. Predikant Jan Offringa (van 2005-2010 voorzi ... Jan Offringa/Evert van Baren, God is niet te vangen - Bert ... ... . Predikant Jan Offringa (van 2005-2010 voorzitter van Op Goed Gerucht) was hun welwillende en kritische gesprekspartner. Wie niet voor één gat te vangen is is vindingrijk. Hij of zij geeft niet op en vindt voor elk probleem een oplossing. De uitdrukking is ontstaan in de jacht. Konijnen, dassen en vossen graven holen (of burchten) met meer dan één uitgang. Je kunt ze dus niet vangen door één gat te 'bewaken' of door een net voor één gat te spannen. In God is niet te vangen zijn hun verhalen opgetekend. Dominee Jan Offringa is er eens goed voor gaan zitten en laat hen uitgebreid aan het woord. Het levert een staalkaart op van geloof en ongeloof in een hedendaagse geloofsgemeenschap, waarbij men vooral het onorthodoxe karakter ervan graag beklemtoond ziet. God is niet te vangen. Wat kun je dan nog over God zeggen? In 'Liberaal Christendom' wordt God aangeduid als 'de ervaring van een dynamische werkelijkheid die op ons en onze werkelijkheid inwerkt'. Ik vind het moeilijk. Misschien kunnen we het maar het beste overlaten aan dichters. In God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof laten zij zien wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor terugkwam. Predikant Jan Offringa (van 2005-2010 voorzitter van Op Goed Gerucht) was hun welwillende en kritische gesprekspartner. In God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof laten zij zien wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor terugkwam. Predikant Jan Offringa (van 2005-2010 voorzitter van Op Goed Gerucht) was hun welwillende en kritische gesprekspartner. veel positiever: God is dan wel niet te vangen, maar Hij vangt deze veertien gemeenteleden, twijfelaars, ontkenners, zoekers wél. Ze komen niet buiten te staan. Ik hoop dat ieder die dit boek leest (van harte aanbevolen!) deze conclu-sie ook zal trekken. Ga maar na bij uzelf, in uw In God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof laten zij zien wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor terugkwam. Predikant Jan Offringa (van 2005-2010 voorzitter van...

INFORMATIE

AUTEUR
Jan Offringa
DIMENSIE
5,86 MB
BESTANDSNAAM
God is niet te vangen.pdf

OMSCHRIJVING

De schrijvers 'laten zien hoe waardevol een schriftelijk geloofsgesprek kan zijn in een vluchtige tijd als deze'. (Woord & Dienst, mei 2014).Veertien kerkgangers uit Kesteren en omgeving bespreken in dit boek hun geloof met hun voorganger. Zij raakten hun band met het christendom niet kwijt, maar bleven evenmin stilstaan, want de vragen van de moderne tijd zijn ook die van hen. In God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof laten zij zien wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor terugkwam. Predikant Jan Offringa (van 2005-2010 voorzitter van Op Goed Gerucht) was hun welwillende en kritische gesprekspartner. Dit boek is een uniek in zijn soort. Nog niet eerder is een gemeente zo openhartig en diepgravend in gesprek gegaan met haar predikant. Het resultaat is een reeks verhalen die een goed beeld geeft van wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap. Telkens gaat een gemeentelid met predikant Jan Offringa in gesprek over één onderwerp. Zo groeide een reeks unieke verhalen waarin veranderend geloof en theologische reflectie hand in hand gaan. De hoofdstukken gaan over God, Jezus, Geest, Bijbel, kerk, levenskunst, verstand, vrije wil, kruis, toekomst, wonderen, jeugd, islam en verandering. Zowel naar vorm als naar inhoud lenen de gesprekken zich uitstekend voor persoonlijke verdieping en gezamenlijke bezinning. Per hoofdstuk zijn hiervoor een literatuurlijst en (achter in het boek) meerdere gespreksvragen opgesteld. Ook wordt in een bijlage beschreven hoe het project is opgezet en in andere kerkelijke gemeenten herhaald kan worden.Het Benedictijns Tijdschrift schrijft in een recensie: 'Een prachtig boek. Een predikant en een voorzitter van de kerkenraad gaan met leden van hun PKN-gemeente in gesprek. Zij leggen hier een prachtig boek op tafel: een brok indringend pastoraat. Gelovigen zoals we ze vandaag aantreffen - geëngageerd, worstelend met veel vragen - worden aan het woord gelaten. Die aanpak zou je het model van de Emmaüsgangers kunnen noemen. Jezus is met mensen onderweg in gesprek. Hij laat ze uitpraten en vult achteraf wat lichtgevende punten aan! (Is dat niet wat in onze RK-kerk vandaag inculturatie heet?) De verhalen staan midden in het leven, ze hebben een gezicht (incl. foto). Er wordt geen catechisatie gegeven (algemene geloofswaarheden van bovenaf gedoceerd), maar er wordt geluisterd. En zij krijgen wederwoord, maar niet als 'het laatste woord' (ook letterlijk is het niet de dominee die de gesprekken afsluit maar de gelovige). Het boek is ook voorbeeldig verzorgd. Aanbevolen.'JAN OFFRINGA (1957) werd in 2004 predikant van de protestantse gemeente De Voorhof te Kesteren en vertrok in 2017 naar Wijk bij Duurstede. Hij was vijf jaar voorzitter van Op Goed Gerucht, een beweging van moderne protestantse theologen. Als auteur en redacteur was hij betrokken bij Liberaal Christendom (2016). Eerder leverde hij bijdragen aan de Doornse Catechismus (2010) en schreef hij over modern geloven in Na een gezonde geloofscrisis (2008).EVERT VAN BAREN (1943) was van 2003 tot 2013 voorzitter van de kerkenraad van De Voorhof en gaf de aanzet tot dit project. Hij speelde een belangrijke rol in de coördinatie ervan en in de redactie van de teksten. Voorheen werkte hij in het onderwijs als docent natuurkunde, conrector en rector aan het Christelijk Lyceum Veenendaal.

Wil je het boek lezen?God is niet te vangen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jan Offringa. Lezen God is niet te vangen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN