Om de uitnemendheid van Christus

Om de uitnemendheid van Christus - Thomas Boston | Northernlights300.org

...an wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God ... De kerk van Jezus Christus | KomTotChristus.org ... .. 2 Korinthiërs 4:7 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opd Die Uitnemendheid van Christus as Openbaring van God (Heb 1:1-4) 1 AGTERGROND Die brief aan die Hebreërs gee vir ons een van die mees voledige ontledings van die Ou Testament. Die skrywer van die brief se hoof taak hier is o ... Alle dingen schade geacht om Christus' wil ... . Die skrywer van die brief se hoof taak hier is om 'n groep Joodse Christene aan te spoort om vas te hou aan die geloof in Christus. Hy bereik hierdie doel deur Christus se Om de gezindheid van Christus te hebben, moet een mens dus eerst de Heilige Geest hebben. Dat komt samen met een reddend geloof in Christus. Romeinen 8:9 zegt: "Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. De uitnemendheid van Christus 10 predikaties (geheel kerkelijk jaar), aangevuld met korte levensbeschrijving en de rede gehouden door ds. L. Kievit bij de rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk te Baarn. ISBN of EAN code 90-6140-092-9. ds. I. Kievit. Hardcover. 185 blz. De Groot Goudriaan, 1984, 2e druk. Gewicht: 465 gram. Tweedehands/in prima staat Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. Een preek over 'De uitnemendheid van de kennis van Christus'. Spreker: Glenn Meldrum waren de Heere te zien. O wat is het zoet, feest te houden met Christus, en te proeven van die honig van hemelse vertroostingen, die in Hem zijn, en verzadigd te worden met het vette der tarwe en met honig uit de rotsstenen! Maar om meer bijzonder tot de tekst te komen, hier vindt u een beschrijving van de De gezindheid van Christus - korte uitleg. Grieks: phroneo = denkwijze.Wat was Zijn denkwijze? Hij dacht geestelijk. Hij zei: "Ik ben van boven" (Joh 8:23).Altijd "bedacht Hij de dingen van boven" (Col 3:2).Hij had "een schat in de hemelen, die nooit opraakte" (Luc 12:33).Op aarde bezat Hij niets, zelfs geen steen om Zijn hoofd neer te leggen. Christus kan verwijzen naar: . Jezus (traditioneel-christelijk), gezien vanuit het traditioneel religieuze kader Jezus (historisch), gezien vanuit het rationeel wetenschappelijke kader Christelijke jaartelling, als er wordt geschreven: 1e eeuw v.Chr. of voor Christus; Messias (Latijn: Christus, Nederlands: Gezalfde), titel in de Hebreeuwse Bijbel voor profeten, hogepriesters en koningen Mat 5:41 En elkeen wat van jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam] 5. Gee altyd jou beste: Php 3:8 Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry 6. Dit artikel over de traditioneel-christelijke benadering behandelt Jezus (Oudgrieks: Ἰησοῦς) zoals hij in de (orthodox-christelijke) traditie van het christendom wordt gezien, namelijk dat hij de Zoon van God is en daarmee deel uitmaakt van de goddelijke drie-eenheid.In de traditioneel-christelijke benadering wordt Jezus aangeduid als Jezus Christus; soms ook als Jezus de Messias Zo kunnen de schatten in het Woord van God niet op waarde geschat worden, totdat zij worden geopenbaard door de heldere stralen van de Zon van de Gerechtigheid. De Heilige Geest, die door de welwillendheid van oneindige liefde vanuit de hemel is gezonden, neemt de dingen van God en openbaart die aan elke ziel die een onvoorwaardelijk geloof in Christus heeft. Het nut van boeken en de uitnemendheid van perkamenten … "en de boeken, inzonderheid de perkamenten." 2 Timótheüs 4:13 De apostel was op dat moment gevangene te Rome. Hij had een goed geweten en leefde dagelijks in afwachting van het martelaarschap. Hij had de loopbaan bijna gelopen en de strijd des geloofs bijna beëindigd. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is in 1830 officieel georganiseerd in Fayette (New York, VS). Joseph Smith was de eerste president van de kerk. Hij had een visioen van Jezus Christus en God de Vader gekregen, en werd geroepen als profeet om de kerk van Jezus Christus te herstellen. Wie is Christus voor u? Bij Hem vindt u de zaligheid, Hij heeft de weg geopend tot de Vader. Hij is de Weg de Waarheid en...

INFORMATIE

AUTEUR
Thomas Boston
DIMENSIE
11,9 MB
BESTANDSNAAM
Om de uitnemendheid van Christus.pdf

OMSCHRIJVING

Filippenzen 3 vers 8 en 9: 'Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen; en in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof.'Wat is het doel van mijn leven? Op aarde is het niet te vinden. De apostel Paulus weet van slechts één doel: het kennen van Christus. Op Hem alléén kan hij steunen. De uitnemendheid van Christus is als een schone bloem die opengaat in de stralen van de zon. Van deze uitnemendheid wil Boston getuigen in de verkondiging van het heil aan schuldige zondaren.

Wil je het boek lezen?Om de uitnemendheid van Christus in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Thomas Boston. Lezen Om de uitnemendheid van Christus Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN