Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2006-2007

Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2006-2007 - G.R. de Groot | Northernlights300.org

... - Onze prijs: €97,60 - Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen Jurisprudentie Nationaliteitsrecht (JN) Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) Rechtspraak Vreemdelingenrecht: jurisprudentie 1950-2009 / eindred ... Jaarverslag 2019 Actualiteit: Nationaliteit | Stichting ... ... . T.P. Spijkerboer (3e dr. 2010) Rechtspraak Vreemdelingenrecht: 2000-2014; Rechtspraak vreemdelingenrecht: landmark cases on asylum and immigration law: jurisprudentie 1950-2019 / K.M. Zwaan, S.G. Kok ... DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation Jurisprudentie Nationaliteitsrecht Sdu JN Journaal Vreemdelingenrecht Sdu JNVR Juris ... Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2010/2011 — Maastricht ... ... .G. Kok ... DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation Jurisprudentie Nationaliteitsrecht Sdu JN Journaal Vreemdelingenrecht Sdu JNVR Jurisprudentie Omgevingsrecht Sdu JOM . Jurisprudentie Onderneming & Recht Sdu JOR Jurisprudentie Personen- en Familierecht Sdu JPF Jurisprudentie Vreemdelingenrecht Sdu JV JVggz Sdu JVGGZ Jurisprudentie ... Nationaliteitsrecht. Verzoek op de voet van art. 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) tot vaststelling van het Nederlanderschap.... VLEX-73439179 Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2014-2015: Amazon.es: Groot, Gerard-Rene de, Groot, David A.J.G. de: Libros en idiomas extranjeros Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2012-2013: Amazon.es: Gerard-Rene de Groot: Libros en idiomas extranjeros DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation gebied van het nationaliteitsrecht. Het bevat belangrijke jurisprudentie en statistische data over vragen die verband houden met het verlies, schijnbaar verlies en het verkrijgen van de nati - onaliteit van een lidstaat van de Unie en dus van het verlies en het verkrijgen van het Europese burgerschap. Aan bod komen onder andere vra - Lees meer omtrent nationaliteitsrecht. Sdu.nl: Oprecht de beste keuze. Via Uitspraken.nl zoekt u eenvoudig naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie binnen het rechtsgebied Belastingrecht door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer. bij jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens waarin de rechten van het kind, zoals onder meer neergelegd in artikel 3, lid 1 en 2 IVRK, zijn erkend. 16 D at de Hoge Raad gecharmeerd lijkt van de erkenning van de rechten van het kind via de rechtspraak van het EHRM lijkt Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie. Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer. Daarnaast is er recente jurisprudentie van het Europees Hof over de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn die consequenties kan hebben voor vergunningstelsels uit de Apv. Ook kunnen de recente uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de schaarse vergunningen een rol spelen. *Om de linken naar ve-nummers en de artikelen te kunnen gebruiken, dient u ingelogd te zijn op Migratieweb. ...

INFORMATIE

AUTEUR
G.R. de Groot
DIMENSIE
5,11 MB
BESTANDSNAAM
Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2006-2007.pdf

OMSCHRIJVING

Deze bundel bevat een selectie van rechterlijke uitspraken die van belang zijn bij de toepassing van het Nederlandse nationaliteitsrecht. Opgenomen zijn met name beslissingen van de Hoge Raad en van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook enkele belangrijke uitspraken van lagere rechters zijn echter afgedrukt.Hetzelfde geldt voor een tweetal internationale beslissingen over de (grenzen van de) nationale autonomie bij de regeling van de verwervings- en verliesgronden van de nationaliteit, alsmede voor drie arresten van het Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen over de autonomie van lidstaten van de EU in nationaliteitsaangelegenheden.DoelgroepAmbtenaren burgerzaken, burgerlijke stand, gba-specialisten, juristen op de front-, mid- & backoffice bij gemeenten. De functies variëren van baliemedewerkers, beleidsmedewerkers, senior-beleidsmedewerkers en hoofden van afdelingen.

Wil je het boek lezen?Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2006-2007 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur G.R. de Groot. Lezen Jurisprudentie nationaliteitsrecht 2006-2007 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN