Het Huis Op De Rots

Het Huis Op De Rots - Aurelius Augustinus | Northernlights300.org

... huis dat tegen een stootje kan. Jouw huis blijft staan, ook bij moeilijkheden omdat je je fundament op Jezus hebt gebouwd ... De preek over het huis op de rots of op het zand - Kerk ... ... . De ene man bouwt zijn huis op de rots en de andere man bouwt zijn huis op het zand. Wanneer je kiest voor Jezus en Hem gehoorzaamt, lijk je op de man die zijn huis bouwde op de rots. Het is een huis dat tegen een stootje kan. Jouw huis blijft staan, ook bij moeilijkheden omdat je je fundament op Jezus hebt gebouwd. (Het huis op de rots - prent 12:) Het was niet zo slim van die man om zijn huis op zand te bouwen. Jezus zegt ons: "Voor ... Teamvoorbereiding: Het huis op de rots | Jong Protestant ... . (Het huis op de rots - prent 12:) Het was niet zo slim van die man om zijn huis op zand te bouwen. Jezus zegt ons: "Voor ieder die doet wat ik zeg, zal het gaan zoals de verstandige man die zijn huis op de rots bouwde. Als je op mij vertrouwt, zal ik je nooit in de steek laten." Aan het einde van de Bergrede geeft Hij daarbij aan in de verzen 24-25: 'Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.' De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren. Iedere gelijkenis is ook een les voor jou en iedereen. Maar de wijze man hij kon gewoon toekijken hoe het water hoger en hoger kwam en hem gebeurde niets want hij had zijn huisje op een hoge plek gebouwd en op een hele veilige plek, boven op een rots. En als je als kind leeft in deze wereld dan kun je steeds de gemakkelijkste weg nemen om ergens te komen. het huis op de rots gebouwd. Preekvoorbereiding bij Mattheüs 7:24-27 Komende zondag is het in de Hervormde Gemeente Oldebroek evangelisatiezondag. Dat houdt in dat de morgendienst is 'laagdrempeliger' is en de dienst is afgestemd op degenen die niet of niet zo vaak in een kerkdienst komen. De middagdienst is afgestemd op de gemeenteleden om hen… Vouw de zijkanten op de stippeltjeslijnen. Je kan nu de rots een beetje rond maken. Doe lijm op de omgevouwen delen en plak de rots op het blauwe vel, plak het tegen de onderrand aan anders past het huis er niet meer op. Er steken nu twee grijze punten onder het blad uit, knip die af. Plak één van de grijze hoeken bovenaan op de kleine ... HUIS OP DE ROTS (MURDER ON ARRIVAL) 15632 Thriller in drie bedrijven door George Batson, vertaling J.C. Wolteringh, 3 dames, 4 heren Het gerucht doet de ronde dat het huis op de rots de laatste stop is van een ondergrondse treinrail uit de burgeroorlog en het is het uitzichtpunt over een groot meer. Jaren geleden is er een excursie-boot tijdens een storm gezonken en ze zeggen dat er geesten ... Het kinderliedje begint met een wijs man die zijn huis op de rots bouwde. Vervolgens kwam de storm. De regen daalde neer (in dit liedje valt regen niet, maar daalt) en het gebed steeg op (niet dat je dat laatste in de Bijbel tegenkomt), maar het huis op de rots stond vast. Vervolgens komt er een dwaas man. Hij bouwde zijn huis op het zand. Met een huis op het zand en een huis op de rots. En voor hij over dat proefje verteld, heeft hij allemaal nieuwe regels genoemd. Wees aardig voor mensen die niet aardig zijn voor jou. Als je ruzie hebt, moet je het gelijk weer goedmaken. Vertel geen gemene dingen, maar goede dingen over andere mensen. Het huis op de rots. Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven Er is nauwelijks een bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed heeft gehad als Jezus' toespraak op de berg. De zogeheten bergrede (Matteüs 5-7) geniet zowel binnen als buiten de christelijke geloofsgemeenschappen groot gezag. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ... stond het huis op de rots veilig, maar rende de papa, mama en kin-deren gauw hun huis op de losse zand uit, want het begon om te vallen. De Here Jezus zei dat Hij voor ons een rots is en wij bij Hem veilig zijn, als wij luisteren naar wat Hij ons vertelt en doen wat Hij vraagt. Het huis op de rots, van Aurelius Augustinus Artikelnummer: 9789055735792. Bestel op Gospel.nl met gratis verzending vanaf €20 HET HUIS OP DE ROTS 55 Boek 1 1,1 De berg op 57 1,3 Spreken van geluk 59 1,11 Zevenvoudig geluk als zevenvoudige gave 63 1,13 Vervolging omwille van de Heer 66 1,16 Zout van de aarde 68 1,17 Licht op de kandelaar tot glorie van God 68 1,19 Wet en profeten ...

INFORMATIE

AUTEUR
Aurelius Augustinus
DIMENSIE
8,53 MB
BESTANDSNAAM
Het Huis Op De Rots.pdf

OMSCHRIJVING

Er is nauwelijks en bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed heeft gehad als Jezus' toespraak op de berg. De zogeheten bergrede (Mattheüs 5-7) genieten zowwel binnen als buiten de christelijke geloofsgemeenschappen groot gezag. In de loop van de eeuwen is deze toespraak telkens opnieuw inspiratiebron geweest voor bewonderenswaardige praktijken. En ze is tot op de dag van vandaag veelvuldig van commentaar voorzien. Een van de oudste en meest invloedrijke commentaren op de bergrede is De sermone Domini in monte van Augustinus (354-430). Deze verhandeling werd voltooid vóór het jaar 396. Augustinus was toen nog geen bisschop en hoefde nog niet zo dikwijls te preken. In dit werk ontwaart men soms al enkele pastorale karaktertrekken van de dan nog jonge priester in Hippo. Augustinus beoogde met deze verhandeling zijn lezers en hoorders te helpen de evangelietekst zo ter harte te nemen dat zij zouden gaan leven als verstandige mensen die hun huis op de rots bouwen. Het is opmerkelijk dat zoveel passages in dit commentaar uit het iende van de vierde eeuw in het begin van de eenentwintigste eeuw nog altijd actuele betekenis bezitten. Dit boek bevat de eerste volledige Nederlandse vertaling.

Wil je het boek lezen?Het Huis Op De Rots in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Aurelius Augustinus. Lezen Het Huis Op De Rots Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN