Het belang van school, ouders, vrienden en buurt

Het belang van school, ouders, vrienden en buurt - J.R.M. Gerris | Northernlights300.org

...rd: reeds 25% van de Nederlandse ouders doet het ... Het belang van aanraken | Haptonomie Leeflang ... . Maak er elke dag op een vast tijdstip een kwartiertje voor vrij (een instructie staat op www.psychologiemagazine.nl). Zorg ook voor meer huidcontact met uw kinderen: pak uw kind minder dik in, en draag het eens op de blote huid. Investeren in ouderbetrokkenheid loont en is in het belang van kind, school en ouders. Daarvoor is een helder en gezamenlijk kader nodig. Voor leerkrachten is dit uitgewerkt in "Handel ... Het belang van school, ouders, vrienden en buurt ... ... . Voor leerkrachten is dit uitgewerkt in "Handelingsgericht werken voor schoolteams" en voor ouders in "Samen Sterk: Ouders en School!" (ook wel HGW voor ouders genoemd). 7.2.5 Probleemgedrag van respondenten naar school- en gezinsfactoren 104 7.2.6 Relaties met delinquent gedrag en slachtofferschap 105 7.3 Het belang van de buurt 109 7.3.1 Binding met de buurt 109 7.3.2 Achtergrondvariabelen en buurt 110 7.3.3 Resultaten naar delinquentie en slachtofferschap 113 7.3.4 Stepwise multipele regressie analyse 114 Plaaggeesten die van school veranderd waren en nu hun kans namen zelf te pesten hebben wij ook gezien. De kinderen van kennissen hebben het nog slechter getroffen: de kinderen werden gepest, zijn naar een ander school gegaan, genoten van hun rust en konden een jaar later de oude pestkoppen als nieuwe klasgenoten welkom heten. Ook ouders hebben een neutrale attitude. Ouders vinden het goed dat leerlingen met beperkingen en zonder beperkingen naar dezelfde school gaan en denken dat de opname van leerlingen met beperkingen in het reguliere onderwijs zorgt voor meer acceptatie van mensen met beperkingen in de maatschappij. Het is van belang dat de opvoeder het kind daarbij zo veel mogelijk de ruimte geeft en het respecteert in zijn autonomie. In de praktijk van de opvoeding betekent 'respect voor autonomie' de zelfstandig-heid bevorderen en de eigenheid van het kind respecteren. 3 structuur bieden en grenzen stellen...

INFORMATIE

AUTEUR
J.R.M. Gerris
DIMENSIE
9,26 MB
BESTANDSNAAM
Het belang van school, ouders, vrienden en buurt.pdf

OMSCHRIJVING

Het belang van school, ouders, vrienden en buurt 1e druk is een boek van J.R.M. Gerris uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023242727 Ouders, school, vrienden en buurt zijn alle van belang voor de gedragsontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook probleemgedrag ontstaat onder invloed van de sociale omgeving. Dit gegeven biedt professionals in zowel jeugdzorg als onderzoek aanknopingspunten voor programma s en andere interventies. Het belang van school, ouders, vrienden en buurtbelicht dit thema van meerdere kanten. Verschillende auteurs laten zien hoe de sociale omgeving de ontwikkeling van gedrag bij kinderen en jeugdigen in gewenste of ongewenste richting kan be nvloeden. Ook komt een aantal interventiemogelijkheden aan bod, waaronder het groepsbehandelingsprogrammaZelfcontrole , het programmaFamilies in TransitionenTripleP(Positief Pedagogisch Programma). Ten slotte komt de vraag aan de orde in hoeverre je op basis van vaak beperkte informatie toch tot zinvolle uitspraken kunt komen over bijvoorbeeld gezinskenmerken of de effecten van specifieke interventies.Voor professionals in beleid en praktijk, maar ook voor onderzoekers biedtHet belang van school, ouders, vrienden en buurtstof tot kritisch nadenken over de vele samenhangen tussen de sociale omgeving in al haar facetten en gedragsuitkomsten bij kinderen en jongeren.

Wil je het boek lezen?Het belang van school, ouders, vrienden en buurt in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.R.M. Gerris. Lezen Het belang van school, ouders, vrienden en buurt Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN