FILIPPENSEN

FILIPPENSEN - Den Boer | Northernlights300.org

...as de eerste christelijke Kerk in Europa ... Bidden is jezelf bekend maken bij God. (Filippenzen 4,4-7 ... ... . Haar ontstaan wordt beschreven ... Filippensen 4 « Filippensen 3 snelkiezer . met kanttekeningen. 1 Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden! 2 Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere. Filippenzen 1. Wat is dit voor boek? Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in de stad Filippi in Noord-Griekenland. Als boodschapper van God reisde Paulus ... Filippenzen 3 - Statenvertaling met kanttekeningen ... . Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Zo was hij ook in Filippi geweest. 1 De apostel waarschuwt voorts de Filippenzen tegen de verleiding der valse apostelen, die de wet en het Evangelie samenmengden. 3 En leert daartegen dat niet de uiterlijke besnijdenis, maar de geestelijke ter zaligheid nodig is. 4 Hetwelk hij met zijn eigen voorbeeld en geloof bevestigt. 5 En te dien einde verhaalt hij dat hij ook al die uiterlijke voordelen had, die dezen roemden te hebben ... 1 De apostel vermaant de Filippenzen zeer beweeglijk tot enigheid. 3 En tot nederigheid en gedienstigheid. 5 Te dien einde hun voorstellende het voorbeeld van den Heere Jezus Christus. 6 Dewelke, zijnde de waarachtige God, Zich zo vernie...

INFORMATIE

AUTEUR
Den Boer
DIMENSIE
7,84 MB
BESTANDSNAAM
FILIPPENSEN.pdf

OMSCHRIJVING

Een brief, geschreven vanuit een gevangenis draagt meestal niet het stempel van dankbaarheid en blijdschap. Met de brief van Paulus aan de Filippensen is dat wel het geval. Het is een brief vanachter gesloten deuren, maar met open vensters naar boven toe. Vol van geestelijke opwekking om het spoor te volgen van de vernederde en verhoogde Heere; in ootmoed en eensgezindheid. Vol hunkering naar de volkomen kennis van Christus Jezus. Een apostolisch schrijven dat voor de opbouw van het geestelijk leven vandaag een ware hartversterking is.

Wil je het boek lezen?FILIPPENSEN in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Den Boer. Lezen FILIPPENSEN Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN