Meertaligheid en onderwijs

Meertaligheid en onderwijs - Orhan Agirdag | Northernlights300.org

...eertalige kinderen en is een gepaste manier om kinderen op te voeden wanneer ouders zich onvoldoende competent voelen in de meerderheidstaal ... Nieuw lectoraat onderzoekt kansen voor meertalig onderwijs ... . Daarnaast blijft meertaligheid ook in andere opzichten voordelig: meertaligen kunnen met meer mensen communiceren, meer verschillende boeken en websites lezen en wie al vanaf jonge leeftijd een tweede taal spreekt, kan ook makkelijker een derde of vierde taal leren. Blom, E., Boerma, T., Bosma, E., Cornips, L., & Everaert, E. (2017). Uit onderzoek. Aan universiteiten, hogescholen en andere instellingen ... NT2.nl | Meertaligheid en onderwijs | | 9789024406661 ... . Blom, E., Boerma, T., Bosma, E., Cornips, L., & Everaert, E. (2017). Uit onderzoek. Aan universiteiten, hogescholen en andere instellingen wordt veel onderzoek gedaan naar meertaligheid en onderwijs. Al die studies en rapporten opvolgen en daaruit aanbevelingen en tips distilleren voor je school- en klaspraktijk, is voor de gemiddelde directeur, zorgcoördinator of leerkracht echter verre van evident. De website www.meertaligheid.be is hét startpunt voor iedereen die meer wil weten over meertaligheid in onderwijs, en geïnspireerd wil worden over hoe je die meertaligheid in de school- en klaspraktijk actief kan benutten. Op een laagdrempelige manier geeft de website een antwoord op concrete vragen en noden van leerkrachten, kinderverzorgers, directies, CLB-medewerkers of ... Afgestudeerden van het programma Meertaligheid en taalverwerving zijn specialisten op het gebied van meertaligheid, taalverwerving en taalbeleid. Ze zijn vooral opgeleid voor een functie in het onderwijs, het onderwijsbeleid, bij non-profit organisaties en adviesbureaus die met onderwijsbeleid te maken hebben. Lees meer over mogelijke carrières. In dit artikel van Lisette Bosveld, student aan de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO), lees je er alles over. Allereerst is het belangrijk om te weten er wordt bedoeld met een tweetalige opvoeding. Een tweetalige opvoeding is een opvoeding waarbij het kind vanaf de geboorte twee talen hoort en dus ook twee talen leert te spreken. 4. 'Meertaligheid en onderwijs' Orhan Agirdag en Ellen-Rose Kambel (ed.) - 2018, Boom - meer info. Dit boek wil op een laagdrempelige manier inzicht bieden in de wetenschappelijke stand van zaken inzake meertaligheid en meertalig onderwijs, maar wil ook het maatschappelijk belang ervan in de kijker zetten. Antwoorden op deze en andere vragen zijn vanaf vandaag terug te vinden in het kennisdossier "Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied". Deze zijn samengesteld door Meertalig.nl, Meertaligheid.be en de Taalunie. Dr. Joana da Silveira Duarte is per 1 september 2019 benoemd als lector Meertaligheid en Geletterdheid binnen NHL Stenden Hogeschool. "Met haar ruime onderzoeks- en praktijkervaring is Joana de aangewezen persoon om het onderzoeksprogramma van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid verder uit te bouwen", aldus Jantine Kuijpers academiedirecteur Primair Onderwijs. Het nieuwe lectoraat Meertaligheid & Onderwijs is een logisch vervolg op (en samengaan van) de lectoraten Didactiek van de Moderne Vreemde Talen en Geletterdheid. Hun lectoren, respectievelijk Rick de Graaff en Maaike Hajer, hebben elkaar gevonden in de urgente onderzoeksvraag naar hoe adequaat en efficiënt meertalig onderwijs kan worden ontwikkeld. 'Onze speelplaatsen worden steeds diverser', benadrukt Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits. Uit het MARS-onderzoek blijkt dat meertaligheid een co... Via deze website voorbeelden voor het primair onderwijs en trainingen over meertaligheid. Taal naar keuze. Natuur en techniek meertalig. Een leerplatform voor leerlingen in groep 5-6 met meertalig materiaal rondom natuur en techniek. 3M. Snel in contact Contactgegevens PO. De minor Meertaligheid en onderwijs staat open voor studenten van de hbo-lerarenopleidingen Basisonderwijs of Nederlands, Logopedie en Pedagogiek, maar ook voor andere hbo-studenten die geïnteresseerd zijn in taal en onderwijs.. Er zijn geen verdere ingangseisen voor de vakken in deze minor. Over meertaligheid in een meertalig Brussel… Ik heb al vaker over meertaligheid en grootstedelijk onderwijs geschreven (lees hier). Vandaag wil ik even inzoomen op de Oriënteringsnota 2019-2024 Promotie van Meertaligheid van de minister voor de "promotie van meertaligheid" in Brussel, Sven Gatz. Beleidsnota In een beleidsnota zijn de actiepunten belangrijk, maar deze nota - het… MEERTALIGHEID, DIDACTIEK en PRAKTIJK MEERTALIG ONDERWIJS in een één- of tweejarige vervolgopleiding Ben je geboeid door talen of geprikkeld door de talige diversiteit op school? Ga voor een banaba meertalig onderwijs of extra onderwijsbevoegdheid NT2....

INFORMATIE

AUTEUR
Orhan Agirdag
DIMENSIE
6,84 MB
BESTANDSNAAM
Meertaligheid en onderwijs.pdf

OMSCHRIJVING

Meertaligheid en onderwijs 1e druk is een boek van Orhan Agirdag uitgegeven bij Boom uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024406661 Nederland en Vlaanderen worden steeds meertaliger en dit heeft zijn weerslag op het onderwijs. Van de vele talen die door leerlingen op onze scholen worden gesproken, heeft slechts een handjevol een plaats binnen het onderwijs. Dit is een gemiste kans.Dit boek heeft de lezer op een laagdrempelige manier inzicht in de wetenschappelijke stand van zaken en het maatschappelijk belang van meertaligheid en meertalig onderwijs. Ook wordt er ingegaan op de mogelijke gevolgen van uitsluiting op grond van taal. Naast deze verdieping in de materie biedt deze publicatie ook praktische handvatten. Hoe kun je als docent de meertaligheid van je cursisten gebruiken zodat de uiteindelijke leeropbrengst groter wordt en, niet onbelangrijk, op zo'n manier dat ook iedereen in de klas gehoord wordt en succes kan ervaren?Ten slotte kan de lezer in dit boek veel good practices lezen. Er wordt natuurlijk al veel geëxperimenteerd met het inzetten van meertaligheid in het onderwijs. Welke initiatieven zijn er om scholen meertalig te maken en wat zijn de resultaten? Hierbij wordt gekeken naar de situatie van meertaligheid in Nederland, Vlaanderen, de voormalige Nederlandse Antillen, Suriname, kortom, overal waar het Nederlands de dominante schooltaal is.Dit boek is voornamelijk gericht op de onderwijsprofessionals (leerkrachten, schoolleiders, lerarenopleiders), beleidsmakers en ouders van meertalige kinderen.

Wil je het boek lezen?Meertaligheid en onderwijs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Orhan Agirdag. Lezen Meertaligheid en onderwijs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN