Serie Classicale Transcripties 18 - Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776

Serie Classicale Transcripties 18 - Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776 - P.D. Spies | Northernlights300.org

...e ontwikkeling van de gemeenten als voor de classis van Tiel ... Boek: Beroepingen en formulieren classis van Tiel 1627 ... ... . De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776 Serie Classicale Transcripties, Band 18: Amazon.de: Spies, P.D.: Fremdsprachige Bücher Dit achttiende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat een groot aantal losse stukken die betrekking hebben op de plaatselijke kerkelijke gemeenten tussen de jaren 1558-1776, die van zowel van belang waren voor de ontwikkeling van de gemeenten als voor de classis van Tiel. In deze dissertatie wordt de classis van Tiel beschreven v ... Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776 ... ... . In deze dissertatie wordt de classis van Tiel beschreven vanaf haar ontstaan binnen de gereformeerde kerk totdat zij door het Algemeen Reglement van 1816 werd afgeschaft. De classis was het belangrijkste kerkelijk bestuursorgaan in de Nederbetuwe en heeft eeuwenlang veel van haar taken professioneel en zelfstandig uitgeoefend, al dan niet in nauwe samenwerking met de politieke overheden. Op zoek naar artikelen van Serie ...

INFORMATIE

AUTEUR
P.D. Spies
DIMENSIE
8,62 MB
BESTANDSNAAM
Serie Classicale Transcripties 18 - Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776.pdf

OMSCHRIJVING

Dit achttiende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat een groot aantal losse stukken die betrekking hebben op de plaatselijke kerkelijke gemeenten tussen de jaren 1558-1776, die van zowel van belang waren voor de ontwikkeling van de gemeenten als voor de classis van Tiel. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat een grote verscheidenheid aan informatie en is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave. Het is derhalve een bijzondere bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.De inhoud van dit boek geeft een beeld van de periode van het ontstaan van de meeste plaatselijke gemeenten vanuit de katholieke kerk tot na de reformatie van 1578. Daarnaast zijn stukken opgenomen die de diversiteit van de veelheid aan kerkelijke zaken binnen de plaatselijke gemeenten weergeven. Opvallend is de soms erg grote invloed van de politieke overheden op de gereformeerde kerk en haar dienaren. Anderzijds hadden kerken en predikanten ook de overheden nodig. Deze wisselwerking heeft in de loop der eeuwen ervoor gezorgd dat de gereformeerde kerk zich kon ontwikkelen in een behoorlijke onafhankelijkheid.Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.

Wil je het boek lezen?Serie Classicale Transcripties 18 - Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P.D. Spies. Lezen Serie Classicale Transcripties 18 - Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN