Infrastructuur en hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht

Infrastructuur en hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht - P.A.M. Meijknecht | Northernlights300.org

...satie, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de desbetreffende EU-verordeningen en internationale verdragen en de rechtspraak neergelegde Nederlandse ... bol.com | Burgerlijk Procesrecht artikelen kopen? Kijk snel! ... ... Bij het vak Burgerlijk Procesrecht bachelorsfase wordt aandacht besteed aan: - de fundamentele beginselen van het civiele procesrecht, zoals onder meer neergelegd in art. 6 van het EVRM; - het in de Wet op de Rechterlijke Organisatie, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de desbetreffende EU-verordeningen en internationale verdragen en de rechtspraak neergelegde Nederlandse ... Burgerlijk procesrecht in Nederland. Het burgerlijk procesrecht is in Nederland voornamelijk geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en i ... Infrastructuur en hoofdbeginselen van burgerlijk ... ... ... Burgerlijk procesrecht in Nederland. Het burgerlijk procesrecht is in Nederland voornamelijk geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en in de Wet op de rechterlijke organisatie. Deze wetten geven de regels voor het proces bij de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad.In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat een aantal regels voor internationaal privaatrecht en arbitrage. Samenvatting studieboek Hoofdbeginselen en infrastructuur BPR van P.A.M. Meijknecht Hoofdstuk 1 t/m 4 - ISBN: 9789013117189 Bekijk Infrastructuur en hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht en vergelijk voor de beste en goedkoopste prijs op Scoupz.nl Jan van Beveren bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat ... zijn plotselinge dood in juni 2011, voor het eerst over de werkelijke reden van zijn (onvrijwillige) absentie op het WK van 1974. En over de druk op bondscoach Zwartkruis in ... Infrastructuur en hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht. P.A.M. Meijknecht. Prijs: € 18,50: Samenvatting studieboek Hoofdbeginselen en infrastructuur BPR van P.A.M. Meijknecht (Hoofdstuk 1 t/m 4) - ISBN: 9789013117189 1 Hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht 11 Introductie 11 - Leerdoelen 11 Hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht (H/H nr. 5) 12 1 Behandeling binnen redelijke termijn 12 2 Hoor en wederhoor 12 3 Onpartijdigheid van de rechter 13 4 Openbaarheid van behandeling en uitspraak 13 5 Motivering van de beslissing 13 6 Partijautonomie 14 Het burgerlijk procesrecht (in België gerechtelijk recht genoemd) is het geheel van rechtsregels die het verloop van een procedure voor de burgerlijke rechter regelen. Een procedure volgens het burgerlijk procesrecht wordt een civiele procedure genoemd. Klik hieronder voor het artikel over het burgerlijk procesrecht van een bepaald land: leereenheid hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht bestudeer van hoofdstuk de nummers en lees de nummers en het burgerlijk procesrecht is het geheel van 1 Hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht hoor en wederhoor in een procedure de deurwaarder v/d eiser betekend de dagvaarding aan de gedaagde ( art.45 e.v Rv) Hierop reageert de gedaagde (de advocaat van de) met een conclusie van antwoord ( art.128 Rv)...

INFORMATIE

AUTEUR
P.A.M. Meijknecht
DIMENSIE
9,82 MB
BESTANDSNAAM
Infrastructuur en hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht.pdf

OMSCHRIJVING

De Studiereeks burgerlijk procesrecht, bedoeld voor doctoraalstudenten, vangt aan met dit deel, dat gewijd is aan algemene onderwerpen. Het gaat hier om wat men de infrastructuur van het burgerlijk procesrecht zou kunnen noemen: soorten civiele procedures, rechten en verplichtingen van partijen, welke rechters wanneer bevoegd zijn, welke andere personen beroepshalve een rol vervullen in civiele procedures, zoals deurwaarders, advocaten, het openbaar ministerie. Een en ander wordt afgesloten met een bespreking van dertien hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht. De stof van dit boekje loopt daarmee grotendeels parallel met de Eerste Titel (Algemene bepalingen) van het eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Aanpassingen in deze vijfde druk betreffen onder meer de begin 2013 in werking getreden Wet herziening gerechtelijke kaart. Ook is al aandacht besteed aan de eind 2012 aangenomen herziening van de Brussel I-verordening, welke op 10 januari 2015 in werking treedt.

Wil je het boek lezen?Infrastructuur en hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P.A.M. Meijknecht. Lezen Infrastructuur en hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN