Criminologie en strafrecht

Criminologie en strafrecht - none | Northernlights300.org

...gie. ISBN 9789462366862 Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beiden aan de rechtenfaculteit worden beoefend ... Methoden van onderzoek in het strafrecht, de criminologie ... ... . Dat is helemaal niet vanzelfsprekend en heeft vooral historische redenen. Het korte programma Strafrecht, forensische psychiatrie en criminologie biedt een brede theoretische basis op het gebied van criminaliteit, opsporingsmethoden en strafrecht. De opleiding bestaat uit de volgende modules: Rechtbankomgeving: formeel strafrecht. Deze module behandelt de toepassing van het formeel strafrecht. Stra ... Strafrechtonderwijs in Leiden - Universiteit Leiden ... . De opleiding bestaat uit de volgende modules: Rechtbankomgeving: formeel strafrecht. Deze module behandelt de toepassing van het formeel strafrecht. Strafrecht verzorgt niet alleen onderwijs, maar zij verricht ook onderzoek. Belangrijke pijlers van dit onderzoek zijn de internationalisering, het Nederlandse strafrecht in Europees perspectief, de rechtsvergelijkende methode en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op het strafrecht. De sectie verricht ook onderzoek in opdracht van ... Strafrecht studeren in Utrecht? In deze film leer je meer over het studieprogramma, de betrokken hoogleraren en de specialisaties (tracks): Strafrecht en criminologie, Forensische psychiatrie en strafrecht en European Cooperation in Criminal Matters. Vaksectie Strafrecht & Criminologie In het strafrecht staat het optreden van de overheid tegen bepaalde strafbaar gestelde gedragingen centraal. Dit optreden van de overheid maakt vaak een grove inbreuk op de rechten en vrijheden van burgers. De minor Criminologie en Strafrecht van de HAN gaat in op de juridische en criminologische aspecten van de misdaad. Criminaliteit is hot. Over de aanpak hiervan heeft iedereen wel een mening. Strafrechtelijke handhaving is het ultimum remedium. Strafrecht & Criminologie. Strafrechtonderwijs in Leiden. Strafrecht wordt gerekend tot een van de kerngebieden van het recht, naast onder andere civiel recht en staats- en bestuursrecht. De vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht heeft een sterk uitgebouwde onderzoekstraditie, die gedragen wordt door 3 onderzoeksgroepen, die internationaal zijn ingebed in wetenschappelijke netwerken. De vakgroep ondersteunt het onderwijs in tal van (meta)juridische domeinen en verzorgt service-onderwijs in opleidingen als psychologie, geneeskunde, geschiedenis, moraalwetenschappen ... Bezoekadres: Oude Kijk in 't Jatstraat 26 9712 EK Groningen. route. Onderdeel van In dat geval wordt er een diner en/of hotelovernachting voor je verzorgd. De kosten hiervoor bedragen € 25,50 (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. Reprorechten en hand-outs . Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen Leergang Financieel-economisch strafre...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
4,6 MB
BESTANDSNAAM
Criminologie en strafrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beiden aan de rechtenfaculteit worden beoefend. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend en heeft vooral historische redenen. Dit leerboek is bedoeld voor studenten, criminologen en (praktijk)juristen. Het beoogt de relatie tussen strafrecht en criminologie te verhelderen en duidelijk te maken dat zij elkaar aanvullen, maar ook op gespannen voet met elkaar kunnen staan. Veel juridische beslissingen zijn gebaseerd op empirische aannames van de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn juristen in staat de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek te doorgronden? Aan de andere kant stelt het recht ook grenzen aan het gebruik van sociaal-wetenschappelijke kennis, waar criminologen zich onvoldoende rekenschap van geven. In dit boek worden zeven criminologische onderzoeksterreinen besproken, die ook van grote betekenis zijn voor het recht en de rechtspraktijk.De validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten worden besproken, maar ook de spanning die deze kunnen oproepen met de beginselmatige uitgangspunten van het strafrecht. Onder andere wordt aandacht besteed aan de vraag hoe definities van strafrechtelijke problemen tot stand komen (sociale constructie), de waarde en gevaren van criminaliteitscijfers, de betekenis van de neurowetenschappen voor het strafrecht en de mogelijkheden en onmogelijkheden om criminaliteit te voorspellen.

Wil je het boek lezen?Criminologie en strafrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Criminologie en strafrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN