Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening

Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening - Th.A.H. Doreleijers | Northernlights300.org

...doeld zijn om jeugdigen, die verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit, te vervolgen of berechten ... Behandelcentrum LUBEC: brug tussen hulpverlening en ... ... . Het jeugdstrafrecht omvat specifiek (aparte) regels van strafprocesrecht, materieel strafrecht en strafrechtelijk sanctierecht die afwijken van de gebruikelijke regels in het commune ... Naast de theoretische achtergronden van diagnostiek, onderzoek en hulpverlening bevat het een overzicht van diagnostische methoden. De auteurs, werkzaam in de praktijk als hulpverlener en/of als docent, hebben veel aandacht besteed aan de ... Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening ... ... . De auteurs, werkzaam in de praktijk als hulpverlener en/of als docent, hebben veel aandacht besteed aan de toepassing van deze methoden op concrete onderzoeksdomeinen. Eergerelateerde problematiek vereist daarom gespecialiseerde hulpverlening. 2. ... Poel en collega's bieden een aantal handvatten aan professionals die in gesprekken en diagnostiek rekening willen houden met verschillen in ... Analyseer in hoeverre de generatieverschillen tussen ouders en jeugdigen vanaf twaalf jaar worden ingekleurd ... In 1995 promoveerde hij in Utrecht op het proefschrift Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening waarmee hij aandacht vroeg voor jeugddelinquenten met een psychische stoornis. Een te zware straf werkt volgens hem mogelijk averechts en lost het probleem, waarmee dat kind worstelt niet op. [1] Ook richtte hij de European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry and ... Behandelcentrum LUBEC: brug tussen hulpverlening en onderzoek 11 juni 2018. Van angststoornissen tot een extreem ongezonde levensstijl. In het Leids Universitair Behandel-en Expertise Centrum (LUBEC) krijgen kinderen en volwassenen een behandeling volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 1 Gebruik van instrumenten in de praktijk Karen van Rooijen Nederlands Jeugdinstituut Cora Bartelink Infolijn t (030) 2 30 65 64 e [email protected] Oktober 2010 i www.nji.nl Een instrument is een hulpmiddel waarmee een beroepskracht systematisch gegevens kan Hulpverlening aan het kind en eventueel de ouders moet daarbij voorop staan. ... switchen Een eerste onderdeel van zo'n herbezinning op ons jeugdstrafrecht moet een heroverweging zijn van de relatie tussen jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht. ... met name op het gebied van behandeling en diagnostiek. De richtlijn verbetert de (vroeg)diagnostiek en de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling van en zorg aan patiënten met verslavingen. Daarmee biedt de richtlijn een gedegen basis voor een breed gedrag zorgstandaard. De richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan jeugdigen. BlikopdeWereld voor Samenvattingen, Geschiedenis, Economie, Rechtspraak en de laatste Recensies. Krijg inzicht in de Wereld om ons Heen. 26) Jeugdstrafrecht Deel 1 - Blik op de Wereld Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Bijvoorbeeld met een taakstraf of jeugddetentie. De rechter kan door het adolescentenstrafrecht het jeugdstrafrecht ook toepassen op jongvolwassenen tot 23 jaar....

INFORMATIE

AUTEUR
Th.A.H. Doreleijers
DIMENSIE
12,22 MB
BESTANDSNAAM
Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening.pdf

OMSCHRIJVING

Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening

Wil je het boek lezen?Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Th.A.H. Doreleijers. Lezen Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN