Verstandelijke beperking & autisme

Verstandelijke beperking & autisme - Tjitske Gijzen | Northernlights300.org

... Zodat je zo zelfstandig en prettig mogelijk kunt leven ... Het gebruik van pictogrammen bij mensen met een beperking ... ... . Lees het verhaal van Stijn. Moeilijk gedrag heeft altijd een oorzaak. De kunst is om te achterhalen waarom iemand zich agressief of grensoverschrijdend gedraagt. Wanneer sprake is van autisme en een verstandelijke beperking, is het zinvol om te onderzoeken in hoeverre autisme hierbij een rol speelt. Uit internationale literatuur kunnen we afleiden dat 40-60% van de mensen met een LVB ook een vorm van autisme heeft (Kraijer en Plas, 2004). ASS is de nieuwe benaming van drie diagnoses die zijn ... Verstandelijke beperking - Ontdek Autisme ... . ASS is de nieuwe benaming van drie diagnoses die zijn gesteld over autisme: PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme. Autisme is een sociale beperking die op alle niveaus kan voorkomen. Autisme en werk Weten waar je kracht ligt. De informatie over autisme en werk op autisme.nl is grotendeels verzameld in het Brugproject van het programma Autisme en Werk van Start Foundation en Fonds Psychische Gezondheid. Het is belangrijk om je te realiseren dat mensen met een verstandelijke beperking en autisme altijd nieuwe kunnen dingen leren, ook als ze al volwassen zijn. Deze doelgroep heeft zelfs meer behoefte aan duidelijke leermomenten dan andere, omdat zij minder goed in staat is op een spontane manier te leren van ervaringen in het dagelijks leven. Bij vrouwen en meisjes met autisme en een verstandelijke beperking wordt het autisme vaak eerder herkend en gediagnosticeerd dan bij vrouwen en meisjes met een normale tot hoge intelligentie. Verder komt genderdysforie bij mensen met autisme vaker voor dan bij mensen zonder autisme (tweemaal zoveel) en heeft 63% last van lichamelijke klachten, zoals allergieën en maag-darmklachten. De twee meest ingrijpende, vroegkinderlijke ontwikkelingsstoornissen zijn autisme en verstandelijke beperking. Bovendien gaan ze niet zelden samen. Dit up-to-date handboek geeft een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de etiologie, de prevalentie, de differentiaaldiagnostiek, de specifieke problemen en de vereiste bejegening en opvang. De meeste mensen met autisme zijn tegelijk matig tot ernstig verstandelijk gehandicapt (60% heeft een IQ beneden de 50). Belangrijk is, dat ouders en professionele hulpverleners beseffen dat je ook met de beste programma's ter wereld en omringd door de beste specialisten in autisme die verstandelijke handicap niet wegwerkt. diagnose verstandelijke beperking en autisme: 50% van de personen met ASS hebben ook een verstandelijke beperking en 22 -25% van de personen met een verstandelijke beperking hebben tevens een vorm van autisme (Vermeulen, 2010). Hoewel er binnen de zorg voor verstandelijk beperkten steeds meer aandacht is voor psychiatri- De meeste mensen met autisme in de gehandicaptenzorg hebben ook een verstandeli...

INFORMATIE

AUTEUR
Tjitske Gijzen
DIMENSIE
6,68 MB
BESTANDSNAAM
Verstandelijke beperking & autisme.pdf

OMSCHRIJVING

Autisme maakt het leven van veel cliënten en hun opvoeders en begeleiders ingewikkeld, zeker als de stoornis gepaard gaat met een verstandelijke beperking. Wie moeite heeft met informatie verwerken en communiceren, wie over- of ondergevoelig is voor zintuiglijke indrukken, wie zich moeizaam of helemaal niet kan verplaatsen in de positie van andere mensen, heeft het nu eenmaal niet gemakkelijk. Je omgeving begrijpen, de tijd begrijpen, snappen wat andere mensen bedoelen, het gaat allemaal uiterst moeizaam. Niet begrepen worden leidt maar al te vaak tot ernstig probleemgedrag. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat begeleiders veel behoefte hebben aan kennis over deze ontwikkelingsstoornis. Want hoe meer ze ervan begrijpen, hoe beter ze hun cliënt kunnen helpen om zijn leven vorm te geven.Zorgprofessionals uit de verstandelijk gehandicaptenzorg vertellen over:• hoe mensen met autisme het leven ervaren.• prikkelverwerking en emoties.• omgaan met moeilijk verstaanbaar en stereotiep gedrag.• een aanpak die kinderen met autisme helpt bij hun ontwikkeling.• beleving van seksualiteit bij mensen met autisme.• onderzoek autisme bij mensen met een verstandelijke beperking.

Wil je het boek lezen?Verstandelijke beperking & autisme in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Tjitske Gijzen. Lezen Verstandelijke beperking & autisme Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN