Ruusbroec

Ruusbroec - Geert Warnar | Northernlights300.org

...werken zijn, vooral sinds de Latijnse vertaling ervan uit 1552, in heel Europa gelezen ... Jan van Ruusbroec, Die cierheit der gheestelijker brulocht ... ... . Meer nog, ze waren in de zestiende eeuw al aanwezig in bibliotheken in de zentiende eeuw al aanwezig in bibliotheken. van de Peking en Lima. Daarna betrekt Ruusbroec met enkele zielsgenoten het afgelegen klooster Groenendael. Daar ontstaat het grootste deel van het wereldberoemd geworden mystieke werk van Ruusbroec, dat nog altijd veel wordt gelezen. Ontwikkeling. Jan van Ruusbroec wordt door zijn oom de priester Jan Hinckaert naar e ... Jan van Ruusbroec - Literatuurmuseum ... . Ontwikkeling. Jan van Ruusbroec wordt door zijn oom de priester Jan Hinckaert naar een Brusselse kapittelschool gestuurd. Jan van ruusbroec (Paperback). De mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) wordt vaak hemelhoog geprezen, ook internationaal. Zo kwam Cuthbert Butler tot... Het Ruusbroecgenootschap is een interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de wetenschappelijke studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden. Ruusbroec werd daarin Brabants kampioen in 1973 met Johan Laporte, Hugo Devue, Edwin Cok, Frank Vanderhaeghen, Erik Tamborijn, Jan De Troyer, Guido Cannaerts, Bart Van Lierde en Jean-Marie Van Houtte. Johan Laporte werd toen ook geselecteerd voor de basketbalploeg van België. Jan van Ruusbroec (1293-1381) is een van de belangrijkste mystieke auteurs uit de Christelijke traditie. Hij combineerde de Latijnse traditie van auteurs als Willem van St. Thierry en Bernardus van Clairvaux met Middelnederlandse auteurs als Beatrijs van Nazareth (1200-1268) en Hadewijch (midden dertiende eeuw). Wat auteurs als Ruusbroec en Hadewijch betekenen, niet alleen voor de Nederlanden maar voor de hele wereld, moest worden duidelijk gemaakt door een gedegen studie van deze en andere figuren, geplaatst binnen de traditie van de Nederlandse vroomheid. Wie teksten wil bestuderen moet erover kunnen beschikken. Ruusbroec schreef zijn werken in een onvermengd Brussels Diets, met weinig Latijnse of Waalse woorden. Nog tijdens zijn leven werden ze al in het Latijn vertaald zodat ze ook buiten de landsgrenzen konden worden gelezen. Rond 1350 las men in Zuid-Duitsland al zijn hoofdwerk Die geestelike brulocht in het Duits. John Ruysbroeck, 'the Admirable', is in some ways the most wonderful of the mystics. As a descriptive mystic he stands alongside of St John of the Cross in the daring and eloquence with which he ventures to utter in human language the experiences of union and knowledge to which he, was admitted . Ruusbroec schreef de originele brief tussen 1350 en 1380. De nu gevonden handgeschreven kopie is gemaakt in 1430. In de tekst, die zo'n 70 regels omvat, ... Ruusbroec schreef zijn meesterwerk midden in de drukte va...

INFORMATIE

AUTEUR
Geert Warnar
DIMENSIE
11,4 MB
BESTANDSNAAM
Ruusbroec.pdf

OMSCHRIJVING

De veertiende eeuw staat bekend als een heftige overgangsperiode. Het was de eeuw van de Zwarte Dood, van bloedige oorlogen, maar ook van genieën als Petrarca, Giotto en Chaucer, die voor het individu een geheel nieuwe rol opeisten. De Lage Landen speelden op het wereldtoneel nog nauwelijks een rol, toch klinkt ook hier de roep om vernieuwing, vooral in het geloofsleven. En als ergens het verlangen spreekt naar religieuze vernieuwing en verdieping dan is het wel in het lange en bewogen leven van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Op het eerste gezicht lijkt hij een ingetogen kloosterling met mystieke aspiraties, in werkelijkheid was Ruusbroec een origineel denker en schrijver, die een ongekende invloed had op zijn directe omgeving, en al spoedig op gelovigen in heel West-Europa. In 'Ruusbroec' schetst Geert Warnar een compleet beeld van een niet alleen diep-religieuze, maar ook charismatische en ambitieuze persoonlijkheid. Ondanks de schaarste aan bronnen dringt hij diep door in het religieuze en het literaire leven van de veertiende eeuw. Met behulp van illustraties en prachtig hertaalde citaten wordt in 'Ruusbroec' een verrassend en grondig gedocumenteerd inzicht gegeven in de hemelse atmosfeer van het legendarische klooster Groenendaal. 'Ruusbroec' zal tot in lengte van jaren het standaardwerk zijn voor eenieder die wil doordringen in het laatmiddeleeuwse mystieke denken.'Warnar is een stilist van formaat die het gros van zijn vakgenoten moeiteloos overtreft met de bijzonder aantrekkelijke leesbaarhied van zijn originele boek.' - Herman Pleij'Er is geen ander boek oer de mysticus dat op zo knappe wijze wetenschappelijkheid paart aan maximale laagdrempeligheid.' - Frits van Oostrom

Wil je het boek lezen?Ruusbroec in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Geert Warnar. Lezen Ruusbroec Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN