De Brief Aan De Efeziërs

De Brief Aan De Efeziërs - P Pokorny | Northernlights300.org

..." (Efe. 6:11). Jehovah's Woord is levend ... HSV - Efeze 4 - De brief van de apostel Paulus aan de ... ... . Hoofdpunten uit de brieven aan de Galaten, de Efeziërs, de Filippenzen en de Kolossenzen. ALS de apostel Paulus hoort dat enkele christenen zich door judaïsten van de zuivere aanbidding laten afbrengen, schrijft hij een krachtige brief „aan de gemeenten van Galatië" ().De brief is rond 50-52 G.T. geschreven en bevat rechtstreekse raad en krachtige vermaningen. De brief van Paulus aan de Efeziërs ( ... Efeziërs, De brief aan de — Watchtower ONLINE LIBRARY ... . De brief van Paulus aan de Efeziërs (vaak kortweg Efeziërs genoemd) is een van de boeken in de bijbel, in het Nieuwe Testament.De brief telt 6 hoofdstukken. De brief is niet geadresseerd en waarschijnlijk helemaal niet aan Efeze gericht. Vermoedelijk omdat de brief in Efeze gevonden werd, is reeds vroeg een Christelijke traditie ontstaan dat de brief voor de Efeziërs bestemd was. Ook juist daarom heeft men zich afgevraagd of deze zogenaamde brief aan de Efeziërs werkelijk aan de Efeziërs is geschreven. Paulus is altijd zo persoonlijk in zijn brieven. Hij gaat bijna altijd in op de plaatselijke situatie. Juist deze laatste brief van Paulus aan een gemeente is heel onpersoonlijk. Hij zou aan iedereen geschreven kunnen zijn....

INFORMATIE

AUTEUR
P Pokorny
DIMENSIE
11,77 MB
BESTANDSNAAM
De Brief Aan De Efeziërs.pdf

OMSCHRIJVING

De Tsjechische theoloog Petr Pokorný volgt in zijn uitleg van de "Brief aan de Efeziërs" nauwgezet de gang van de brief van hoofdstuk tot hoofdstuk, van vers tot vers. De schrijver gaat in op alle relevante vragen die bij aandachtige lezing van de brief opkomen. Hij voegt bovendien uitweidingen toe over bijzondere thema's zoals het veel bediscussieerde begrip 'de machten'. Het is een term die men zou kunnen omschrijven als 'wetmatigheden en krachten in de schepping'. Daarnaast komt het auteursschap van de brief aan de orde: het vermoeden dat de brief weliswaar op Paulus' naam is gezet, maar door een leerling uit later tijd geschreven moet zijn. Daarmee wordt de lezer ingeleid in de fascinerende vraag naar de canonvorming die zo nauw verbonden is met de geschiedenis van de Kerk in de eerste eeuw na christus. Pokorny's commentaar op de "Brief aan de Efeziërs" is bedoeld voor theologen, voorgangers en voor iedereen die meer wilt weten over de historische en theologische achtergrond van de verschillende bijbelboeken. Petr Pokorný (1932) is Tsjechisch protestants theoloog en klassiek filoloog, emeritus professor aan de Karelsuniversiteit te Praag, directeur van het Tsjechische Centrum voor Bijbelstudies. Hij doceerde enkele jaren in Duitsland en de Verenigde Staten, was in 1994 en 1995 president van de wereldwijde Society of New Testament Studies (SNTS), publiceerde wetenschappelijke teksten in het Tsjechisch, Duits en Engels (bijv. The Genesis of Christology, Theologie der lukanischen Schriften). In 2007 schreef hij samen met U. Heckel een basisleerboek theologie voor universiteitsstudenten, alsmede een literaire inleiding op het Nieuwe Testament: Einleitung in das Neue Testament. Pokorný's commentaar op de "Brief aan de Efeziërs" verscheen in 2005 als eerste deel van een reeks Tsjechische oecumenische commentaren op het Nieuwe Testament.

Wil je het boek lezen?De Brief Aan De Efeziërs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P Pokorny. Lezen De Brief Aan De Efeziërs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN