Commentaar op 1 Johannes en Judas

Commentaar op 1 Johannes en Judas - Johannes Calvijn | Northernlights300.org

...el leesbaarder en hierdoor gemakkelijker te begrijpen ... PDF DE EERSTE BRIEF VAN JOHANNES, blz. 2 DE TWEEDE BRIEF VAN ... ... . Al die boeken bij elkaar nemen nogal wat ruimte in beslag. Duifhuizen Boeken en Muziek is een christelijke boekhandel in het gezellige centrum van Oud-Beijerland. Gevestigd Boomgaardstraat 1 maar de ingang van de winkel bevindt zich aan de Oost Voorstraat naast de ING Bank en tegenover het Oude Raadhuis. Concordant Commentaar op het Nieuwe Testament Concordant Commentaar op ... Zoeken in SchriftWoord. Laatste nieuws! 31 juli 2 ... Commentaar op 1 Johannes en Judas - Calvijn, Johannes ... ... ... Zoeken in SchriftWoord. Laatste nieuws! 31 juli 2019 1, 2, 3 Johannes Judas en Openbaring herzien 29 juli 2019 Jakobus 1 Petrus en 2 Petrus herzien 27 juli 2019 Filemon en Hebreeën herzien 26 juli 2019 1 Timotheüs en 2 Timotheüs en Titus herzien ... 1 Johannes 1:1-4 De apostel verzwijgt zijn naam en hoedanigheid, evenals de schrijver van de brief aan de Hebreeën doet, hetzij uit nederigheid, of omdat hij wenst dat de Christelijke lezer zal overtuigd worden meer door het licht en het gewicht van de daarin geschreven dingen dan door de naam van de schrijver. Hij begint met: 1. Opschrift en groet. 1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard:. 2 Barmhartigheid, en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd.. Over de dwaalleraars. 3 Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te ... Hij is hoogstwaarschijnlijk de schrijver van de brief die zijn eigen naam draagt. We mogen zo concluderen dat de Here een bijzonder gezelschap verkoos om de zeven algemene brieven van het Nieuwe Testament te schrijven: 2 brieven van Petrus, 3 van Johannes, 1 van Judas en 1 van Jakobus. Het waren gelovigen die dicht om de Here Jezus heen stonden. Toggle navigation. Home; Boekshop. Boeken. Bijbels. HSV - Herziene Statenvertaling; NBV - Nieuwe Bijbelvertaling De Tweede brief van Petrus (vaak kortweg 2 Petrus genoemd) behoort tot de algemene of katholieke brieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel.De brief werd geschreven in het Koinè-Grieks.De openingsverzen noemen Simeon Petrus als auteur, waarvan traditioneel wordt aangenomen dat daarmee de apostel Petrus bedoeld wordt. Proeve van een theologische exegese deel I een kloek werk, door Kok voornaam uitgegeven, dat in 439 bladzijden naast een korte inleiding het commentaar geeft op de hoofdstukken 1 t/m 10 van het vierde evangelie. Het boek is niet goedkoop (ƒ 75, —), maar gelet op de uitvoering, omvang en vooral de inhoud beslist niet te duur....

INFORMATIE

AUTEUR
Johannes Calvijn
DIMENSIE
4,51 MB
BESTANDSNAAM
Commentaar op 1 Johannes en Judas.pdf

OMSCHRIJVING

Het commentaar van Calvijn op de Bijbel is van grote invloed op het christelijk geloof en leven in Nederland. Nog steeds wordt aan Calvijn gerefereerd in preken, lezingen, boeken en ook in andere commentaren op de Bijbel. De Commentaren van Calvijn op het Nieuwe Testament kennen een lange geschiedenis. De eerste vertalingen dateren uit de zestiende eeuw. In de loop van de negentiende eeuw zijn veel van zijn teksten gemoderniseerd. Inmiddels laat de leesbaarheid van deze oude vertalingen veel te wensen over. Deze nieuwe vertaling in het hedendaags Nederlands laat zien dat Calvijn op boeiende en aansprekende wijze de Bijbel voorziet van zijn commentaar. Bovendien is gebruikgemaakt van meerdere bijbelvertalingen. Hiermee is Calvijn weer voor eenieder toegankelijk geworden.

Wil je het boek lezen?Commentaar op 1 Johannes en Judas in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Johannes Calvijn. Lezen Commentaar op 1 Johannes en Judas Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN