Nijmegen - wederwaardigheden en reflecties van een student theologie in de zeventiger jaren

Nijmegen - wederwaardigheden en reflecties van een student theologie in de zeventiger jaren - Hans Garritsen | Northernlights300.org

...isvesting onder europees gesternte. ... Nijmegen - wederwaardigheden en reflecties van een student theologie in de zeventiger jaren ... Samenvatting Onderzoek: boek "Reflecteren", Hoofdstuk 1-10 ... ... . Nijmegen: wederwaardigheden en reflecties van een student theologie in de zeventiger jaren. Het Nijmeegse studentenleven in de jaren '70. De tijd van idealen en dromerigheid, dat is het tijdsbeeld van de zeventiger jaren dat Hans Garritsen beschrijft in zijn boek 'Nijmegen'. Geert Mak is een geweldige auteur. Download en lees het boek In Europa (2 delen in cassette) op onze website imperialviennaorches ... Hans Garritsen - Maken van kunst en bedenker/begeleider ... ... . Geert Mak is een geweldige auteur. Download en lees het boek In Europa (2 delen in cassette) op onze website imperialviennaorchestra.co.uk. Helemaal vrij. U vindt In Europa (2 delen in cassette) in PDF, ePUB, MOBI. Een goede kennis van de epidemiologie, ... Nijmegen - wederwaardigheden en reflecties van een student theologie in de zeventiger jaren. Grip op grammatica - Grip op grammatica Woorden die beschrijven. Dame met de camelia's. Moderne Wiskunde / A/C 2 Vwo / Deel Leerboek. Nijmegen - wederwaardigheden en reflecties van een student theologie in de zeventiger jaren; On fire! Het grote bbq-boek voor vrouwen ( en mannen ) Onbekende monografie over depressies; Generatie V; Models in Shape; 1 Alkmaar in oude ansichten; Doeltreffend klasbeheer; Veilig online; Verleidelijk maanlicht ; Vergeten verdriet ; Een regen van ... De opleiding is bedoeld voor studenten met een universitair bachelordiploma, of een hbo-diploma met een gemiddelde van 7,5 of hoger. Hbo-afgestudeerden met een gemiddelde tussen de 7 en 7,5 dienen een motivatiebrief te schrijven en een proeve van bekwaamheid (scriptie, werkstuk) in te leveren. De student volgt het eerste jaar de colleges op de woensdag en het tweede jaar de colleges op de donderdag, of vice versa. Ga voor meer informatie naar de pagina van de pre-master Theologie. Master Theologie in deeltijd. Ook de masteropleiding Theologie kan in deeltijd gevolgd worden. De deeltijdstudent moet daarvoor minimaal een dag in de week ... Frijhoff, WTM 2013, Is theologie een geesteswetenschap? Reflecties van en cultuurhistoricus. in S van Erf & H Goris (eds), De theologie gevierendeeld. Vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in Nederland. Annalen van het Thijngenootschap, no. 101, Valkhof Press, Nijmegen, pp. 17-39. Het aantal studenten theologie blijft stabiel en gering, zo laat een inventarisatierondje langs opleidingen zien. Het afblazen van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) heeft geen ... De tekst van deze kritische reflectie is tot stand gekomen nadat concepten ervan in verschillende fasen uitgebreid zijn bespro-ken met studenten en docenten van de opleiding en met hun vertegenwoordigers in de medezeggenschapsorganen. Voor het beoordelen van de toetskwaliteit hebben wij ook externe deskundigen uitgenodigd een bijdrage te leveren. Nathalie en Johan studeerden theologie en vertellen in Campuskrant over hun werk. INTERNATIONALE TOPBIBLIOTHEEK De Maurits Sabbebibliotheek is een van de grootste theologische bibliotheken ter wereld en vormt een stimulerende onderzoeks- en leeromgeving voor onderzoekers en studenten. Reflectie: De student formuleert en evalueert verschillende alternatiev...

INFORMATIE

AUTEUR
Hans Garritsen
DIMENSIE
12,3 MB
BESTANDSNAAM
Nijmegen - wederwaardigheden en reflecties van een student theologie in de zeventiger jaren.pdf

OMSCHRIJVING

Nijmegen beschrijft de wederwaardigheden en reflecties van een student theologie in Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Het geeft een beeld van de kennismaking met de stad, de keuze voor een studie, de soms hilarische ervaringen met huisbazen, discussies en studentengedrag dat typerend is voor die tijd. Maar het gaat ook over de liefde en ontwikkelingen in het denken van de hoofdpersoon. Zo nu en dan wordt stilgestaan bij een onderwerp: het verschil tussen alfa- en bĂȘtamensen, sport, kunst, de veranderingen in het denken over religie. De auteur beschrijft met humor een aantal sterke indrukken uit die tijd, en zet een tijdsbeeld neer: de tijd van idealen en dromerigheid.

Wil je het boek lezen?Nijmegen - wederwaardigheden en reflecties van een student theologie in de zeventiger jaren in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hans Garritsen. Lezen Nijmegen - wederwaardigheden en reflecties van een student theologie in de zeventiger jaren Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN