Erfenis zonder testament

Erfenis zonder testament - Hans Achterhuis | Northernlights300.org

...is zonder testament gaat men uit van de wettelijke verdeling ... Wie is erfgenaam of wie zijn de erfgenamen van een overledene? ... . De erfgenamen dienen te bepalen of zijn de erfenis zuiver willen aanvaarden, beneficiair willen aanvaarden of dat zij de erfenis willen verwerpen. Afwikkeling met testament Als daar ook geen erfgenamen meer in leven zijn, krijgt de staat de erfenis. Testamentair erfrecht. In een testament staat wie erfgenaam is en voor welk gedeelte. De erfgenamen hoeven geen familieleden te zijn van de overledene. Goede vrienden, een stichting of een goed doel kunnen ook ... Erfenis zonder testament - Sleutelmomenten - Belfius ... . Goede vrienden, een stichting of een goed doel kunnen ook erfgenaam zijn. Gezamenlijk de erfenis verdelen over de familie als er geen testament is kan voor een hoop gedoe zorgen. Over het algemeen wordt aangeraden één erfgenaam aan te wijzen die het proces in gang zet, begeleidt en afrondt. Deze erfgenaam krijgt dus de volmacht om de erfenis af te wikkelen. Als er geen testament is, gaat de erfenis volgens de wet. Het wettelijke erfrecht kent vier groepen van erfgenamen. Deze groepen zijn min of meer in de volgorde van de stamboom. Groep 1: Dit zijn de echtgenoot of geregistreerde partner en de kinderen. Zolang de langstlevende (huwelijks)partner nog in leven is, krijgen de kinderen op grond van de wet hun erfdeel alleen op papier. 5. Het zit het met een erfenis zonder testament? Als de overledene geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen heeft aangewezen, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Bij een verdeling van de erfenis zonder testament heeft u niet alleen recht op een deel van de erfenis, maar ook de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van de erfenis. Voorbeeld zonder testament. We gaan uit van een gezin waar beide ouders nog leven en er 2 kinderen zijn. De ouders zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Het totale vermogen is € 600.000,-. Bij de wettelijke verdeling gebeurt bij het overlijden van de vader het volgende: de erfenis is € 300.000,-. Ook voor mensen zonder dichte familie speelt het testament een belangrijke rol. Deze mensen kunnen immers een duo-legaat opstellen via een testament. Een duo-legaat is een testament waarbij, naast een begunstigde persoon (vaak een vriend of een ver familielid), ook een vzw of organisatie als erfgenaam wordt aangeduid....

INFORMATIE

AUTEUR
Hans Achterhuis
DIMENSIE
7,87 MB
BESTANDSNAAM
Erfenis zonder testament.pdf

OMSCHRIJVING

De tien geboden zijn - met een fraai aforisme van de Franse dichter René Char - 'een erfenis die ons zonder bijbehorend testament is nagelaten'. Vorige generaties dachten nog wel over zo'n testament te beschikken. Zij meenden in grote lijnen te weten hoe de geboden moesten worden uitgelegd en toegepast. Die zekerheid is ons moderne mensen uit handen geslagen. Wat moeten wij met een archaïsch voorschrift als 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben' in onze multiculturele samenleving waarin zovelen niet in een bijbelse God geloven?In dit boek gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen. Daarbij maken ze gebruik van de inzichten van grote filosofen - van Spinoza tot Nietzsche, van Locke tot Arendt - die de problematiek vanuit een onverwacht perspectief belichten. Met hun diepgang en eruditie weten de auteurs nieuwe dimensies in de tien geboden te openen, waardoor dit boek voor zowel filosofisch als theologisch geïnteresseerde lezers een verrassende leeservaring zal zijn.

Wil je het boek lezen?Erfenis zonder testament in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hans Achterhuis. Lezen Erfenis zonder testament Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN