De visie van Freinet

De visie van Freinet - Jan Devos | Northernlights300.org

...anse onderwijzer en pedagoog Célestin Freinet (1896-1966) ... Didactief | Célestin Freinet en de Eerste Wereldoorlog ... .. Freinet ondervond in zijn dorpsschooltje dat de (voornamelijk) arbeiderskinderen er ongemotiveerd in de schoolbanken bij zaten. Freinet ontwikkelde ook heel wat werkvormen die deze uitgangspunten in de praktijk omzetten : de freinettechnieken. Elke Freinetschool geeft de technieken invulling volgens de visie eigen aan de school. Om de visie van Freinet uit te dragen, ontwikkelde hij speciale technieken. Op deze manier kunnen leerlingen leren wat echt belangri ... bol.com | De visie van Freinet | 9789044130232 | Jan Devos ... ... . Op deze manier kunnen leerlingen leren wat echt belangrijk is. Drukpers Freinet gebruikte de drukpers als middel om leerlingen de kans te geven om zich te uiten tegenover anderen. Zo kan iedereen leren van elkaar. Verticale groepen (kinderen van verschillende leeftijden kunnen elkaar helpen en leren van elkaar) Freinet Célestin Freinet (1896-1966) vond het belangrijk om te werken vanuit de belevings- en ervaringswereld van kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om het kind te begeleiden bij zijn onderzoeksdrang en experimenten. Célestin Freinet (Gars, 15 oktober 1896 - Vence, 8 oktober 1966) was een Franse onderwijzer die, met collega's, een eigen pedagogie - het freinetonderwijs - heeft ontwikkeld op basis van zijn ervaringen in de dagelijkse praktijk met kinderen op gewone scholen. Met de leden van de Freinetbeweging bleef hij zoeken naar materiële en technische aanpassingen die ervoor zorgen dat de ... Studietaak: Visie op opvoeden De uitgangspunten en kenmerken van Freinet zijn: Uitgangspunten: uitgaan van de interesse en ervaringen al doende leren kinderen handelen zelfstandig en experimenteren naast kennis is sociale belangrijk. Kenmerken: communicatie met andere groepen en naar buiten geschreven tekst. vrije expressie groeiboeken themahoeken De drukpers, de limograaf, het fotokopieerapparaat of de printer. Met bijv. linosnede, zeefdruk, kartondruk en dergelijke kunnen de illustraties bij de tekst afgedrukt wor...

INFORMATIE

AUTEUR
Jan Devos
DIMENSIE
7,33 MB
BESTANDSNAAM
De visie van Freinet.pdf

OMSCHRIJVING

De visie van Freinet 1e druk is een boek van Jan Devos uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789044130232 Over het boek:Het Freinetonderwijs heeft een vaste stek verworven in het Vlaamse onderwijslandschap. Dagelijks geven vele leerkrachten binnen diverse freinetscholen vorm aan hun onderwijspraktijk. Zij beroepen zich hiervoor op het gedachtegoed van Célestin Freinet en trachten met allerlei technieken en leermiddelen kinderen te laten opgroeien tot kritische en solidaire volwassenen. Ze gaan actief aan de slag met vrije teksten, installeren coöperatieve en participatieve overlegvormen, laten de kinderen onderzoeken en experimenteren.Hoewel een aantal technieken bekendheid genieten, is de achterliggende visie van Freinet vaak minder gekend. Dit boek wil een overzicht bieden van de belangrijkste uitgangspunten die aan de basis liggen van de Freinetpedagogie. De auteur kwam tot dit overzicht door oorspronkelijke teksten van Freinet en overzichtswerken over Freinet op elkaar te betrekken. Het belang van deze visie-elementen kan moeilijk overschat worden, aangezien zij de motor vormen voor een geïnspireerde werking. Om deze goed te begrijpen is het belangrijk om Célestin Freinet te plaatsen binnen de tijd (1896-1966) en de ruimte (Zuidoost-Frankrijk) waarin hij leefde en werkte. Enkele belangrijke, invloedrijke gebeurtenissen worden vermeld. Het boek sluit af met een kijkwijzer die een individuele leerkracht of een schoolteam in staat stelt om zelf na te gaan in welke mate de eigen werking aansluit bij de uitgangspunten van Freinet.Over de auteur(s):Jan Devos nam als onderwijzer en pedagoog diverse functies op binnen het onderwijs. Hij was coördinator leerplanontwikkeling bij het OVSG, medewerker van de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent en werkt momenteel als onderwijsinspecteur. Hij schreef een masterthesis over de overgang van leerlingen uit alternatieve scholen naar het secundair onderwijs en was onder meer betrokken bij het ondersteunen van Freinetscholen.

Wil je het boek lezen?De visie van Freinet in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jan Devos. Lezen De visie van Freinet Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN