Burgerlijk Wetboek Boek 2

Burgerlijk Wetboek Boek 2 - Onbekend | Northernlights300.org

...van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132) / 269 Lees meer omtrent commentaar op burgerlijk wetboek boek 2 art ... Wetteksten 15.01 Burgerlijk Wetboek - Bestuur ... ... . 239a (arbeidsrechtartikelsgewijs). Sdu.nl: Oprecht de beste keuze. Titel ; 21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1-515). (NOTA : art. 374/1-374/2 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij W 2018-07-30/54, art. 2; Inwerkingtreding : onbepaald) (NOTA : art. 362-3 gewijzigd in de toekomst door W 2018-06-18/03, art. 157, 082; Inwerkingtreding : onbepaald) (NOTA : Raadpleging van vroegere versies van ... wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 1 - BWBR0002656 ... . 2; Inwerkingtreding : onbepaald) (NOTA : art. 362-3 gewijzigd in de toekomst door W 2018-06-18/03, art. 157, 082; Inwerkingtreding : onbepaald) (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-01-1995 ... Verenigingen Boek 2 Burgerlijk Wetboek over op VvE Centraal, Kennis van VvE Zaken. Kennis van VvE zaken Burgerlijke Wetboek; INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1-515) BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom (art. 516-710) BOEK ... BOEK II, TITEL I. (Art. 137 tot en met 216septies) BOEK II, TITEL II. (Art. 217 tot en met 406) BOEK ... Boek. 432,00 incl. 9% btw. Reserveer nu, ontvang direct nadat onze voorraad is aangevuld. Boek. 432,00 incl. 9% btw. ... Maak het uzelf dan gemakkelijk met deze uitgave: een actueel overzicht van alle wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering per 1 augustus 2019, zoals voorzien medio juni 2019. Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek is al vele jaren de meest gebruikte bron voor de juridische generalist. Verdeeld over drie boeken vindt u de wettekst van de Boeken 1 tot en met 10 van het Burgerlijk Wetboek, door de beste auteurs voorzien van korte, heldere commentaren die u snel uitleg van de betekenis of reikwijdte van een bepaling geven. Burgerlijk Wetboek Boek 2 BOEK 2 RECHTSPERSONEN TITEL 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 De bepalingen van deze titel gelden voor de in dit boek in afzonderlijke rechtsvormen geregelde rechtspersonen: de stichting, de stichting particulier fonds,de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de 15.01AB00.066 Lv. bevattende de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 van boek 5 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba. 1501AB00.066.pdf (130,96 KB) 15.01AB00.067 Lv. bevattende de tekst van de titels 6.1 en 6.2 van boek 6 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba. 1501AB00.067.pdf (157,49 KB) Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen. Titel 9: De jaarrekening en het jaarverslag. Artikel 396. 1 De leden 3 tot en met 9 gelden voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten: 5. De leden 2 tot en met 4 zijn niet van toepassing op de bestuurder van een rechtspersoon, indien herstel van de arbeidsovereenkomst op grond van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet mogelijk is, noch op een bestuurder van een vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon. 6. Burgerlijk Wetboek Boek 2 0e druk is een boek van www.wettenbundels.nl uitgegeven bij Berghauser Pont Publishing. ISBN 9789491073618 De wettenbundel Burgerlijk Wetboek Boek 2 bevat de actuele wettekst van Boek 2 BW, inclusief de wijzigingen na 1 januari 2013 met betrekking tot Flex BV; ... Boek 4 wordt vervangen door Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, zoals dat is vastgesteld bij de Wet van 11 september 1969 tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Stb. 392, en nadien is gewijzigd bij de Wet van 21 april 1987, houdende regeling van de fusie van verenigingen en van stichtingen, Stb. 209, de Wet van 24 december 1997 tot wijziging van het Burgerlijk ... Ons land krijgt een nieuw Burgerlijk Wetboek. Het huidige wetboek is op bepaalde punten sterk verouderd, een grondige opfrissing was dringend nodig. Het nieuwe wetboek zal negen boeken tellen:Boek 1. - LegalWorld...

INFORMATIE

AUTEUR
Onbekend
DIMENSIE
12,16 MB
BESTANDSNAAM
Burgerlijk Wetboek Boek 2.pdf

OMSCHRIJVING

Burgerlijk Wetboek Boek 2 0e druk is een boek van www.wettenbundels.nl uitgegeven bij Berghauser Pont Publishing. ISBN 9789491073618 De wettenbundel Burgerlijk Wetboek Boek 2 bevat de actuele wettekst van Boek 2 BW, inclusief de wijzigingen na 1 januari 2013 met betrekking tot Flex BV; Wet Bestuur en Toezicht en de Wet Aanpassing Enqu terecht.

Wil je het boek lezen?Burgerlijk Wetboek Boek 2 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Onbekend. Lezen Burgerlijk Wetboek Boek 2 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN