Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven - Theo Witvliet | Northernlights300.org

...eidsrapportage de resultaten van ruim 59 ... Meetinstrumenten en vragenlijsten in het sociale domein ... ... .000 deelnemers Lees meer. Uitkomsten. Het begrip 'kwaliteit van leven' krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Maar hoe definieer je kwaliteit van leven, en hoe meet je het eigenlijk? Zes projecten deden onderzoek naar die vraagstukken en presenteerden de resultaten tijdens de slotbijeenkomst van het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid. Het programma Kwaliteit van Leven richt zich op het fysieke, psychische en sociale functioneren van (ex-)borstkankerpatiënten.In de periode tijdens de behandeling en ... Onderzoek naar kwaliteit van leven | KWF Kankerbestrijding ... .In de periode tijdens de behandeling en daarna. We evalueren en brengen in kaart hoe patiënten terugkijken op de kwaliteit van hun leven tijdens en ná de behandeling. Inleiding. Het concept 'kwaliteit van leven' is cruciaal voor patiënten en belangrijk voor de beoordeling van gezondheidstechnologie (HTA). Het is bovendien een lastig te meten concept. Hoewel de meeste mensen zouden zeggen dat zowel de levenslengte als de kwaliteit van leven belangrijk zijn, kunnen verschillende mensen onder 'kwaliteit van leven' toch iets anders verstaan. Kwaliteit van leven in Nederland 14-12-2017 02:00 Deze publicatie schetst een beeld van de kwaliteit van leven van de inwoners van Nederland. Daarbij gaat het niet alleen om hun welvaart. Ook het welzijn, dat eerder gaat over immateriële aspecten van de leefsituatie, wordt meegenomen. Een chronische ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft invloed op de kwaliteit van leven en de mate waarin je kunt deelnemen aan de samenleving. Volwaardig deelnemen is voor iemand met een chronische ziekte of beperking niet vanzelfsprekend. Sociale contacten kunnen minder worden, deelname aan het arbeidsproces is lastiger en leven met chronische pijn kent zijn beperkingen. De workshop is gratis en wordt elke tweede maandag van de maand gehouden van 10.00 tot 12.00 uur in het Antoni van Leeuwenhoek. Maak een afspraak door te bellen met het secretariaat van het Centrum voor Kwaliteit van Leven via 020 512 9111 of via de e-mail: [email protected] Definitie Kwaliteit van Leven KWF verstaat onder kwaliteit van leven "de zelfperceptie van (ex-)kankerpatiënten van hun positie in het leven binnen de cultuur en het waardesysteem waarin ze leven in relatie tot hun doelen, verwachtingen, normen en belangen. kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen kunnen meten en verbeteren. Het gaat over praktijkervaringen met het toepassen van deze kwaliteitsinstrumenten, mogelijke o...

INFORMATIE

AUTEUR
Theo Witvliet
DIMENSIE
8,66 MB
BESTANDSNAAM
Kwaliteit van leven.pdf

OMSCHRIJVING

Tweede druk. Een mens is voor alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het vieren van het 'ik' veroorzaakt veel teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, maar ook voor de samenleving. Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965), die samen met Freud en Einstein behoort tot de invloedrijkste Joodse denkers uit de vorige eeuw. Hij verwoordde zijn visie in onder andere Ik en Jij, Chassidische vertellingen en Godsverduistering - boeken die wereldwijd generaties hebben bezield. In ''Kwaliteit van leven'' laat theoloog Theo Witvliet zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles. In dit essay volgt Witvliet Bubers levensweg en gaat met deze godsdienstfilosoof in gesprek. Het resulteert in een spannende, intensieve ontmoeting.THEO WITVLIET (1939) werkte aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar 'Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd' en was gasthoogleraar aan de Universiteit van Genève. Internationale bekendheid kreeg hij door vertalingen van zijn publicaties over de bevrijdingstheologie, 'Een plaats onder de zon' (1984) en 'De weg van de zwarte Messias' (1984). Verder schreef hij onder meer 'Gebroken traditie' (1999) en 'Het geheim van het lege midden' (2004).Recensie, Kerk en Israël Onderweg, december 2017, ds. Reinier Gosker:''[Dit boek] is een genade voor ieder die er kennis van neemt.''Prof. dr. Klaas Smelik:''De auteur is erin geslaagd de verschillende onderwerpen helder te bespreken, met aandacht voor de actualiteit. Zeer geslaagde inleiding op het werk van een belangrijk filosoof.''Recensie in Ophef:''Een onderhoudende en gedegen kennismaking met Buber. Na lezing ben je ingevoerd in zowel Bubers biografie als in zijn - daarmee uiteraard nauw samenhangende - denken over zionisme, bijbelvertalen, filosofie, Job, vredesvraagstukken, de staat Israël, de doodstraf, etc. Toch is Kwaliteit van leven veel meer dan een biografie of monografie...''Recensie in Volzin:''Buber geldt als een van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw en wordt naast bijvoorbeeld Nietzsche en Freud genoemd als een van de 'Grote Namen'. Vijfentachtig jaar oud werd hij onderscheiden met de Erasmusprijs. Hij heeft zich zijn hele leven bezig gehouden met zijn eigen geloof, maar ook met de verhouding tussen het jodendom en het christendom. Buber bestudeerde het Nieuwe Testament uitvoerig en vroeg zich af wie Jezus nu eigenlijk was. Hij onderzocht alles wat over Jezus werd gezegd en ook Jezus' eigen woorden, overdacht het 'Messiasgeheim' en kwam voor zichzelf tot de conclusie dat, in lijn met de joodse traditie, Jezus voor hem echt niet de Messias was. Toch schreef Buber: ''Jezus heb ik van jongs af aan ervaren als mijn grote broer.'' Dat Jezus voor hem niet de beloofde Messias was, betekent niet dat hij hem afschreef. Theo Witvliet ontmoet Buber en gaat de dialoog aan. Op gedetailleerde, interessante wijze schrijft Theo Witvliet over Martin Buber, van wie hij veel afweet en die hij duidelijk bewondert. De lezer wordt meegenomen door het leven en de daarbij horende werken en ontwikkelingen van de grote filosoof en eindigt niet alleen met grondige kennis van Buber en diens filosofie, maar ook van het jodendom en de, voor Buber zo belangrijke, relatie tussen jodendom en christendom.''

Wil je het boek lezen?Kwaliteit van leven in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Theo Witvliet. Lezen Kwaliteit van leven Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN