Studies in de alchemie

Studies in de alchemie - Saint Germain | Northernlights300.org

...Alchemie, de wetenschap der transformatie - Philippa Hartley We zijn geneigd te denken dat de weten- ... Thema Alchemie | Spiritualia ... ... Het is de studie van transformatie, of we daarbij nou denken aan de omzetting van metaal in goud of aan de transformatie van het menselijke bewustzijn. Goud is een uitzonderlijk metaal. Alchemy: An Introduction to the Symbolism and the Psychology (Studies in Jungian Psychology) Will be shipped from US. Used books may not include companion materials, may have some shelf wear, may contain highlighting/ ... Voortgezette studie in alchemie | De Slegte ... . Used books may not include companion materials, may have some shelf wear, may contain highlighting/notes, may not include CDs or access codes. 100% money back guarantee. Hij was de vertrouweling van koningen en een vriend van de armen - hij gebruikte zijn alchemistische vermogens om de in de achttiende eeuw zo veel voorkomende armoede te verlichten. Zijn uitvoerig gedocumenteerde 'wonderen' waren echter in werkelijkheid het natuurlijke gevolg van zijn toepassing van alchemie. Adam McLean, een autoriteit in de studie van alchemie, vraagt zich in zijn artikel The Birds in Alchemy af waarom alchemisten voor hun symboliek vogels namen. Volgens hem waren zij geschikte symbolen, omdat zij zich voortbewegen in de lucht en dus - vanuit de optiek van de alchemist - kunnen bemiddelen tussen het aardse en het hemelse. Saint Germain Voortgezette studie in alchemie Gedrukt boek Openbaringen van de Opgevaren Meester Saint Germain aan Elizabeth Clare Prophet over de weg tot geestelijke transformatie. Petrus Abaelardus volgde Anselmus' werk en legde zo de basis voor de studie van Aristoteles, nog voor de eerste werken van Aristoteles het westen bereikten. Zijn belangrijkste invloed op de alchemie was zijn stelling dat Platoonse ideeën (nu universalia genoemd) geen apart bestaan buiten het bewustzijn hadden. De Veda's beschrijven een verbinding tussen het eeuwige leven en goud. Het gebruik van kwik voor alchemie wordt eerst gedocumenteerd in de 3e- of 4e-eeuwse Arthashastra. Boeddhistische teksten uit de 2e tot 5e eeuw noemen de transmutatie van onedele metalen goud. Griekse alchemie kan zijn ingevoerd om het oude India door de invasies van Alexander de Grote in 325 voor Christus, en koninkrijken ... De Alchemie vergelijkt de gezochte substantie, de Steen, met Christus. Het is geen identificatie maar een analogie, die voor de middeleeuwse mens echter een geheime identiteit betekent. Het vuur is een beeld van Christus (imago Dei). Maar voor de alchemist is het niet Christus die het werk in hem zoekt, maar God zelf. De hoofdstromingen die binnen de studie van de westerse esoterie "traditionele wetenschappen" worden genoemd, bestonden reeds in de oudheid, en werden vooral in de renaissance meer in samenhang bestudeerd. Ze zijn te vergelijken met rivieren die niet specifiek aan een bepaalde periode verbonden zijn en waaraan elke periode eigen invullingen geeft. De Zwitserse arts en psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961) schreef een aantal boeken, waarin hij een vergelijking trok tussen de symboliek van de alchemie en de archetypische voorstellingen die hij waarnam bij zijn studie van in alle culturen en tijden voorkomende symbolen in bijvoorbeeld dromen en kunstuitingen. De Zwitserse arts en psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961) schreef een aantal boeken, waarin hij een vergelijking trok tussen de symboliek van de alchemie en de archetypische voorstellingen die hij waarnam bij zijn studie van in alle culturen en tijden voorkomende symbolen in bijvoorbeeld dromen en kunstuitingen. Alchemie Dit boekje geeft een korte maar goede indruk van de geschiedenis van de alchemie in Egypte, India, Arabie, China en het westen van Europa. Een aantal alchemistische tekens en verklaringen van alchemistische symbolen zijn toegevoegd en ook een paar beschrijvingen van beroemde alchemisten uit de geschiedenis. Numerologie is de studie van getallen en hun betekenis voor de mens en zijn leven. Dit kan zowel inzicht in jezelf en je levensloop zijn, als je lotsgetal (lotsbestemming) en in meer voorspellende zin. Het uitgangspunt is dat getallen in je leven niet toevallig zijn, maar een onderdeel van je levensverloop en levenspad. In "Modern Alchemy, Occultism and the Emergence of Atomic Theory" betwist prof. Mark Morrisson nochtans de verwerping van de alchemie als een soort voetnoot bij de wetenschap. Hij toont in deze studie de invloed van de alchemie op de ontluikende 19e- en 20e-eeuwse subatomaire wetenschappen aan. Nog steeds volgens de studies, en in tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, zou de grote meerderheid van de mensen evenveel als voordien blijven werken. Wel zou een aanzienlijk deel va...

INFORMATIE

AUTEUR
Saint Germain
DIMENSIE
11,91 MB
BESTANDSNAAM
Studies in de alchemie.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Studies in de alchemie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Saint Germain. Lezen Studies in de alchemie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN