Humanisme

Humanisme - Bert Gasenbeek | Northernlights300.org

...woordelijkheid central. Onder het hedendaagse humanisme wordt een levensbeschouwing verstaan die de mens centraal stelt en uitgaat van de waarde van de mens (Latijn: humanus = 'menselijk') ... Humanisten - Uitvaart .nl ... . Tijdens de renaissance waren er veel geleerden die pas in de 19e eeuw "humanisten" werden genoemd. Dit woord werd afgeleid van het Italiaanse umanista = "docent Latijnse letteren" of humaniora. Het humanisme is een levensbeschouwing die is ontstaan in de 14e eeuw in Italië. In die tijd werden er veel nieuwe dingen ontdekt in de wetenschap. Er werden ook veel dingen uitgevonden. Mensen gingen meer nadenken over levensvragen. Vóór het humanisme vonden de me ... Humanisme - Wikipedia ... . In die tijd werden er veel nieuwe dingen ontdekt in de wetenschap. Er werden ook veel dingen uitgevonden. Mensen gingen meer nadenken over levensvragen. Vóór het humanisme vonden de mensen alle antwoorden op hun levensvragen in heilige boeken. Humanism is a philosophical stance that emphasizes the value and agency of human beings, individually and collectively.The meaning of the term humanism has fluctuated according to the successive intellectual movements which have identified with it. Generally, however, humanism refers to a perspective that affirms some notion of human freedom and progress. In het buitenland is wel geprobeerd om een Internationale Wereld-Humanisme Dag te introduceren op 21 juni, de langste dag, als tegenhanger tegen het christelijke feest van de kortste dag, kerstmis. Maar dat is maar in een paar landen een beetje aangeslagen. En wat is het verschil tussen religie en humanisme? Religie is een typisch cultuurkenmerk waarin één of meerdere goden aanbeden worden door middel van verschillende rituelen… Verder is kenmerkend voor een godsdienst dat God of de goden op de een of andere manier heil brengen, in ieder geval na de dood en dat er een bepaalde levensvisie op de mens bij hoort, die aangeeft hoe men moet leven ... Humanisme - Wetten en voorschriften. Omdat er geen profeet is geweest, of heel oude regels en verhalen zijn opgeschreven, kun je niet zeggen dat er vaste voorschriften zijn voor alle humanisten. De verenigingen hebben natuurlijk wel regels en afspraken. Daar houden de leden zich aan. Humanisme wordt dan opgevat als een open, dialogische en verdraagzame levensbeschouwing die inhoudelijk niet alleen te vinden is buiten godsdiensten en religies, maar ook daarbinnen. Dat betekent dat grote aantallen christenen, joden, moslims, boeddhisten en hindoes geen humanist zijn, maar veel andere christenen, joden, moslims, etc., wel. Het humanisme vindt respect erg belangrijk. Pesten en discriminatie zijn voorbeelden van geen respect. 3.4 Hoe gaan mensen om met lijden en dood? Het humanisme vindt dat een mens zelf moet kunnen bestlissen over leven en dood. Voor het humanisme is de mens een vrij wezen. Humanisme [Lat. humanum, dat wat op de mens betrekking heeft], vernieuwingsbeweging, die in reactie op de middeleeuwse wijze van denken tot een algemeen menselijke beschaving en waardering van de persoonlijkheid trachtte te komen. Het humanisme was een uiting, in literatuur en wetenschap, van de → Renaissance. Het humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt. Humanisten geloven niet in een god, maar in het zorgvuldig en gewetensvol omgaan met anderen, de wereld en jezelf. Aanvaarding van de dood. Voor humanisten is de dood een ondoorgrondelijke gebeurtenis waarover verschillende opvattingen kunnen bestaan. Aangezien de dood in de ogen van humanisten in ieder geval het einde van het menselijk leven in de huidige vorm is, richten zij zich op de eerste plaats op de kwaliteit van het leven. In het Humanisme is de uitvaart een afscheid waaraan iedereen naar eigen inzicht vorm geeft en waarin voor zowel de overledene als de nabestaanden aandacht is. Voor nabestaanden is het belangrijk om goed afscheid te nemen van een overledene. Het afscheid is daarmee tegelijkertijd een goed begin van het weer verder leven. humanisme 1. Een levensbeschouwing, ontstaan als stroming in de renaissance in Italië, waarin geleerden (humanisten) de nadruk legden op studie van de klassieken en op de menselijke waardigheid en kennis.De intellectuele bedrijvigheid in de periode van de renaissance, en met name de wijsgerig-literaire en de godsdienstige aspecten daarvan, vat men meestal samen onder het begrip humanisme. Humanisme in beeld gebracht door een project van 'Amsterdamse Humanistjes'. HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt. En ook luisteren naar wat een ander bedoelt. 1) aanhanger van het humanisme vb: een humanist vindt menselijke vrijheid erg belangrijk (2) de humanist zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [h... Humanisme als motor van de renaissance []. Bij 'Italiaanse renaissance' wordt vaak vooral gedacht aan de kunstwerken die tijdens deze periode werden voortgebracht: de fresco's, schilderijen, beelden, gebouwen enz. Wat daarbij echter over het hoofd wordt gezien, is dat tijdgenoten zich toen eerder zouden beroemd hebben op het herontdekken van de teksten uit de antieke oudheid en wat dat teweeg ......

INFORMATIE

AUTEUR
Bert Gasenbeek
DIMENSIE
10,12 MB
BESTANDSNAAM
Humanisme.pdf

OMSCHRIJVING

Serie WegwijsStromingenHumanisme is de levensovertuiging waarbij mensen zelf zin en vorm kunnen geven aan hun bestaan en daarbij het zelfbeschikkingsrecht van anderen willen respecteren. In het humanisme staan warden als zelfbeschikking, gelijke behandeling, verdraagzaamheid en eigen verantwoordelijkheid central.Het humanisme in Nederland, geworteld in de Verlichting en het vrijdenken, heeft zich in georganiseerde vorm sinds 1945 sterk ontwikkeld. Veelzeggend is het feit dat anno 2006 ruim 40% van de Nederlanders de humanistische beginselen en uitgangspunten onderschrijft.Hoewel het eigenlijk niet mogelijk is om over h humanisme te spreken, geven de auteurs in heldere taal en met veel voorbeelden een goed overzicht van het hendendaagse humanisme.De serie Wegwijs geeft betrouwbare zakelijke informatie over wereldgodsdiensten, religieuze groeperingen en stromingen. De serie staat onder redactie van drs. E.G. Hoekstra en dr. R. Kranenborg.

Wil je het boek lezen?Humanisme in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Bert Gasenbeek. Lezen Humanisme Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN