Openbaring

Openbaring - Hans Siepel | Northernlights300.org

...s te kennen gegeven heeft;. 2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft ... Bijbelstudies over Openbaring | Vers voor vers | Huis van God ... .. 3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden ... Openbaring 1 Openbaring 1. BGT 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Bijbel in Gewone Taal (BGT) 1 Begin van het boek Waar gaat dit boek over? 1 1-2 In dit boek staat wat er binnenkort gaat gebeuren. God heeft zijn plannen aan Jezus Christus verteld, zodat Jezus ze aan de christenen bekend kon maken. Openbaring refereert tot in detail aan profetieën uit het Oude Testament. Alleen door die beelden erbij te halen kun je Openbari ... Openbaring (concept) - Wikipedia ... . Openbaring refereert tot in detail aan profetieën uit het Oude Testament. Alleen door die beelden erbij te halen kun je Openbaring verklaren. In De beelden van Openbaring wordt minutieus het verband met het Oude Testament uitgezocht, zodat de profetische woorden van de apostel Johannes beter te begrijpen zijn. Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Openbaring 2 De Openbaring van Johannes. HSV Eerste brief: aan Efeze. 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: 2 Ik ken uw werken, uw ... Openbaring 6. Het Lam maakt de eerste zes zegels los 1 Ik zag dat het Lam één van de zeven zegels losmaakte. En ik hoorde één van de vier wezens met een stem als een donderslag zeggen: "Kom!" 2 En ik zag een wit paard komen. De ruiter op het paard had een boog. Openbaring; Geest van God; Erfzonde; Contact; Het boek Openbaring behandelt de 'eindtijd', dat is de periode vanaf het optreden van Jezus Christus op aarde totdat het plan van God tot voltooiing komt. Openbaring refereert tot in detail aan profetieën uit het Oude Testament. Alleen door die beelden erbij te halen kun je het boek Openbaring begrijpen en verklaren. In Beelden van Openbaring wordt minutieus het verband met het Oude Testament uitgewerkt, zodat de profetische woorden van de apostel Johannes beter te begrijpen zijn. 1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. 2 Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. 1 Johannes, na een verhaal van Wien en door wien hij deze openbaring had ontvangen, 3 En hoe zalig die zijn die dezelve lezen en bewaren, 4 Wenst genade en vrede aan de zeven gemeenten in Azië, van God, van de zeven Geesten, en van Christus Jezus, Wiens Persoon, weldaden, en komst ten oordeel (in hetwelk dit boek zal eindigen) hij breder beschrijft. 9 Komt daarna tot de openbaring zelve, en ... Geadresseerden, groet. 1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.. 2 Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Openbaring 13. 13. Het beest uit de zee. 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. de openbaring zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [opəmˈbarɪŋ] Verbuigingen: -en (meerv.) verrassende ontdekking - eye-opener. Het was voor haar collega's een openbaring dat zij judokampioene bleek te zijn. - It was a big suprise for her co-workers that she turned out to be a judo champion. Openbaring 6. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 Het eerste zegel wordt geopend, en een wit paard komt te voorschijn, waarop Een zit Die overwint. 3 Daarna wordt het tweede zegel geopend, en een rood paard komt te voorschijn, waarop een zit die den vrede wegneemt van de aarde. 5 Het derde zegel wordt geopend, waarna een zwart paard wordt ge...

INFORMATIE

AUTEUR
Hans Siepel
DIMENSIE
5,25 MB
BESTANDSNAAM
Openbaring.pdf

OMSCHRIJVING

Het kernbegrip van deze bundel is 'bewustzijn'. Een bewustzijn gevoed door angst, boosheid en onwetendheid schept een heel andere werkelijkheid dan een bewustzijn geïnspireerd door verbondenheid, liefde en duurzaamheid. De keuze is aan ons. Siepel laat zien hoe we die keuze kunnen maken. Het is een volmondig 'ja' zeggen tegen een revolutie die van binnenuit komt en zal leiden tot een aardverschuiving in ons totale doen en denken.Deze innerlijke revolutie is gebaseerd op de universele hermetische wijsheid met haar radicaal andere kijk op het wezen van ons bewustzijn, zo laat Siepel in een reeks van artikelen in deze bundel zien. De hedendaagse wetenschappers, met de media als hun belangrijkste pr-functionarissen, laten niet na ons voor te houden dat we niet meer dan ons brein zijn. Dat staat in schril contrast met een grote en groeiende groep mensen die ervaren dat we veel meer zijn dan ons denkvermogen. Zij putten uit een andere dimensie dan het denken alleen: ze luisteren naar hun hart. In de woorden van Steve Jobs: 'Je hart en intuïtie weten op de een of andere manier wat je echt wilt worden.' Wie leeft vanuit intuïtie, kwetsbaarheid, liefde en geloof kan een flow ervaren, een gevoel van boven jezelf uitstijgen, zoals olympisch schaatskampioen Mark Tuitert het treffend omschrijft. Het is ook het gevoel van sterke verbondenheid die mensen ervaren, of dat nu is bij een WK voetbal, een nationale tv-uitzending voor Haïti of tijdens momenten van nationale rouw. Siepel levert met Openbaring een nieuwe schakel aan de ketting van de hermetische traditie.

Wil je het boek lezen?Openbaring in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hans Siepel. Lezen Openbaring Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN