Het geschonden gelaat van de staat. Het grove onrecht dat de Nederlandse Staat haar burgers aandoet en de verfoeilijke rol van de landsadvocaat

Het geschonden gelaat van de staat. Het grove onrecht dat de Nederlandse Staat haar burgers aandoet en de verfoeilijke rol van de landsadvocaat - George Reuchlin | Northernlights300.org

...t de Nederlandse politie zelf de grootste drugsdealer van het land is geworden, in het kader van een infiltratie- actie die totaal niet te verantwoorden is, werd de hele zaak in de kamer plotseling verschrompeld tot een debat over competenties van allerlei ambtenaren, over verstoorde communicatielijnen en god mag weten wat nog meer ... GEACHTE REDACTIE | De Volkskrant ... .' Gewoonterecht is recht dat gebaseerd is op gewoonten.Een belangrijk kenmerk van gewoonterecht is dat het van generatie op generatie mondeling wordt doorgegeven. Daarom wordt gewoonterecht ook wel ongeschreven recht en costumier recht genoemd. Synoniemen die stammen uit het Middelnederlands zijn costume of costuijme en usantie.Aangezien gewoonterecht ontstaat vanuit de samenleving is het de ... De makke van onze tijd, zo meent ChristenUnie-fractievoorzitter André Rouvoet, is de illusie d ... George Reuchlin: Het geschonden gelaat van de Staat ... . Daarom wordt gewoonterecht ook wel ongeschreven recht en costumier recht genoemd. Synoniemen die stammen uit het Middelnederlands zijn costume of costuijme en usantie.Aangezien gewoonterecht ontstaat vanuit de samenleving is het de ... De makke van onze tijd, zo meent ChristenUnie-fractievoorzitter André Rouvoet, is de illusie dat de verzorgingsstaat in alles kan voorzien. De burger is van de overheid gaan verwachten dat ze hem gelukkig maakt. «In plaats van geluk denk ik dat dat veel mensen frustratie bezorgt, omdat het vaak helemaal niet kan.» Het bevatte ook een kort en verre van juist verslag van het verloop van de Opstand en de rol die Oranje hierin had gespeeld. Zo werd beweerd dat de koning geen enkele verantwoordelijkheid droeg voor Alva's plannen de tiende penning in te voeren en dat in de jaren 1572-1576 bijna alle Hollandse en Zeeuwse steden door de Spaanse strijdkrachten heroverd waren. Terecht staat in het commentaar van de Volkskrant (11 oktober) op de uitspraken van Simonis, dat de mening van de kerk nooit het uitgangspunt mag vormen voor een samenleving waarin de meeste levensbeschouwelijke stromingen een andere mening zijn toegedaan en waarvan de scheiding tussen kerk en staat de grondslag vormt. Zo was de Staat in de aanbestedingsprocedure te veel gericht op de financiële opbrengst en was de NS vooral bezig met het bestendigen van de strategische positie op het Nederlandse spoor. Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen. De Universiteit Twente laat weten dat de aantijgingen van de hoogleraren 'feitelijk onjuist' zijn. De dissertatie zou 'ook op interne documenten van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en diverse interviews' gebaseerd zijn. Het rumoer bewijst volgens de UT juist de maatschappelijke relevantie van het onderwerp. Toen in 1976 de regering het wetsvoorstel indiende dat uiteindelijk zou leiden tot het huidige artikel 1 Grondwet, hadden zich inmiddels ook buiten de Grondwet om belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het terrein van gelijke behandeling en non-discriminatie, zoals de totstandkoming van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) in de ... Wanneer werd de Nederlandse grondwet voor het laatst gewijzigd en wat werd er gewijzigd? ... De afbeelding is te groot of heeft het onjuiste formaat (.jpg of .png) Afbeelding toevoegen. ... Verberg de reacties op de vraag. Het beste antwoord. De laatste herziening van de gehele grondwet ws in 1983. Sindsdien zijn er vele edits geweest, ......

INFORMATIE

AUTEUR
George Reuchlin
DIMENSIE
5,85 MB
BESTANDSNAAM
Het geschonden gelaat van de staat. Het grove onrecht dat de Nederlandse Staat haar burgers aandoet en de verfoeilijke rol van de landsadvocaat.pdf

OMSCHRIJVING

‘Het geschonden gelaat van de Staat’ toont aan dat onrechtmatige – en soms misdadige – gedragingen door de Staat der Nederlanden geenszins incidenten zijn, maar tot een vast patroon zijn gaan behoren om een door de overheid onrechtmatig geschade burger van zijn recht te beroven om een redelijk en billijke schadevergoeding te krijgen. De landsadvocaat bekleedt daarbij – als juridische spreekbuis van de Staat – een hoogst bedenkelijke actieve rol.De auteur beschrijft aan de hand van zijn eigen strijd en meerdere gevallen dat de Staat structureel het recht op schadevergoeding probeert te frustreren door processen jarenlang te rekken en de burger zodoende kapot procedeert. Aan de kaak wordt gesteld hoe de landsadvocaat jaarlijks zijn eigen zakken vult met miljoenen euro’s gemeenschapsgeld door met intimidatie en allerhande chicanes uit de juridische trucendoos geboden oplossingen blokkeren Reuchlin zoekt verklaringen hoe het kon gebeuren dat de journalist Willem Oltmans jarenlang in zijn werk werd gedwarsboomd door Buitenlandse Zaken; de medewerker van Defensie, Fred Spijkers, het leven tot een hel werd gemaakt omdat hij opkwam voor de waarheid; de berger Geert Theunisse zijn recht op bergingsloon werd onthouden en hoe vele anderen, die door de overheid onrecht waren aangedaan door dezelfde overheid bewust maatschappelijk, fysiek en psychisch in de vernieling werden geholpen.George Reuchlin (1938) begon zijn carrière als bedrijfsjurist bij een scheepvaartconcern in Rotterdam. Toch lokte hem een commerciële functie meer dan een juridische staffunctie. In 1974 richtte hij samen met anderen in 1974 een van de eerste organisaties op voor interim-management. Hij was ondermeer betrokken bij de sanering van de Afvalverwerking Rijnmond, het in opspraak geraakte bedrijf voor verwerking van chemisch afval Uniser en het oliereinigingsbedrijf Verhoeven. Over de afvalscene, waarin vooral criminelen hun graantje meepikten van de welvaartsmaatschappij, schreef Reuchlin zijn sleutelroman ‘Gifgrond’.

Wil je het boek lezen?Het geschonden gelaat van de staat. Het grove onrecht dat de Nederlandse Staat haar burgers aandoet en de verfoeilijke rol van de landsadvocaat in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur George Reuchlin. Lezen Het geschonden gelaat van de staat. Het grove onrecht dat de Nederlandse Staat haar burgers aandoet en de verfoeilijke rol van de landsadvocaat Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN