De last der geschiedenis

De last der geschiedenis - none | Northernlights300.org

...onderwijs kunnen niet zonder het schoolvak geschiedenis ... Schaf het vak geschiedenis op school niet af | De Volkskrant ... . Door Cees van der Kooij en Ton van der Schans 12 maart 2016, 11:00 Tentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam. Geschiedenis 24, het historische portaal van VPRO en NTR, gaat voortaan door het leven als 'NPO Geschiedenis'. De naamswijziging is deze week doorgevoerd, en vloeit voort uit de algehele naamswijziging van projecten van de publieke omroep. Het is de bedoeling dat het merk hiermee NPO (NPO) he ... Geschiedenis geschreven: topschub teruggezet in Lac du Der ... ... . Het is de bedoeling dat het merk hiermee NPO (NPO) herkenbaarder wordt. De geschiedenis van Hotel de wereld. Hotel de Wereld kent een rijke geschiedenis. De eerste geschriften maakten in 1669 al melding van het toenmalige logement 'De Waerelt' dat vooral dienst deed als pleisterplaats voor iedere reiziger die oostwaarts trok en later als stopplaats van de stoomtrein tussen Utrecht en Arnhem. Op 1 september 2004 heeft de Universiteit Utrecht een bijzondere leerstoel in het leven geroepen voor de geschiedenis van de psychiatrie. Het was de eerste in zijn soort in Europa. De ggz-sector heeft hiertoe het initiatief genomen en de Stichting Leerstoel Geschiedenis van de Psychiatrie opgericht.. De stichting heeft ten doel het historisch inzicht en bewustzijn in de geestelijke ... De 'moord en brandbuurt' is de bijnaam van de Spaarndammerbuurt, mede vanwege het vroeger activistische, 'rode' karakter van haar bewoners. 2. De stem van de bewoners telde voor een derde mee bij de gunning van de tender: Heijmans won onder andere hun harten door zoveel mogelijk oude bomen te behouden in het plan. Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, II. De provincie Limburg (Meerloo-Zwalmen) 1 ste druk, 1926 1 ste druk: 1926 [serie] Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
8,84 MB
BESTANDSNAAM
De last der geschiedenis.pdf

OMSCHRIJVING

Geschiedwetenschap was lange tijd vooral geschiedschrijving. Historische verhalen werden gebruikt om heersende gebruiken en opvattingen in het heden te ondersteunen. In de 19de eeuw werd de geschiedbeoefening een echt academische wetenschap. Deze professionalisering heeft voor veel goeds gezorgd, maar kan soms ook een last blijken. Met name het ontstaan van elkaar al dan niet verketterende 'scholen' en 'richtingen' heeft ertoe geleid dat historici soms meer bezig waren met het bestrijden van elkaars opvattingen dan met het onderbouwen van hun eigen standpunten.Een keur aan auteurs brengt in dit boek deze 'last der geschiedenis' en hoe daarmee om te gaan in kaart. Op welke manieren gingen historici sinds de professionalisering van hun vak in de 19de eeuw gebukt onder dominante representaties en benaderingswijzen van het verleden? Hoe hebben zij soms getracht, tegen de stroom in, daarmee te breken, en wat heeft dat aan nieuwe inzichten opgeleverd? Met zijn keur aan interessante auteurs biedt De last der geschiedenis vakgenoten én relatieve buitenstaanders een boeiende inkijk in zowel hedendaagse discussies als meegetorste tradities. In de geschiedwetenschap blijven ondanks die professionalisering politiekmaatschappelijke en religieuze keuzes een soms onverwacht grote rol spelen. Daardoor is de geschiedenisstudie niet alleen boeiend en toegankelijk voor alle betrokken burgers van de 'republiek der letteren', maar is zij ook altijd relevant en actueel. Aan 'De last der geschiedenis', oorspronkelijk verschenen als geschenk voor Peter Raedts, die twintig jaar hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen de Katholieke Universiteit Nijmegen) was en auteur van het kort geleden verschenen en alom geprezen 'De ontdekking van de Middeleeuwen', werkten onder anderen mee: Maria Grever, Olivier Hekster, Remieg Aerts, Peter Rietbergen, Ed Jonker, Niek van Sas en Joost Rosendaal.

Wil je het boek lezen?De last der geschiedenis in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen De last der geschiedenis Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN