De blauwe biotoop

De blauwe biotoop - Jos Artz | Northernlights300.org

...onaangepast zijn aan de kleurrijke cultuurdiversiteit wordt hun failliet ... Didactief | In de biotoop van Anke Visser ... . 'De Blauwe Biotoop' schiet met gestrekt been in de structuur en cultuur van de directief gestuurde Zorg. De Blauwe Biotoop. 'We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.' (Einstein) De wijze waarop Zorg en zorgorganisaties georganiseerd dreigen te blijven bewijst deze stelling. Het onaangepast zijn aan de kleurrijke cultuurdiversiteit wordt hun failliet. 'De Blauwe Biotoop' schiet met gestrekt been in de structuur en cultuu ... Blauwe vinvis - Wikipedia ... . 'De Blauwe Biotoop' schiet met gestrekt been in de structuur en cultuur van de directief gestuurde Zorg. De biotoop van het icarusblauwtje zijn droge en schrale graslanden (blauwgrasland), matig tot voedselrijke graslanden en vochtige hooilanden. Een van de redenen waarom een blauwtje gespot in de tuin, ... Eerst de opvallende blauwe mannetjes, want de vrouwtjes komen iets later uit de pop. De blauwe vinvis - het grootste dier ooit - behoort tot die groep. Blauwe vinvis Sommige walvissoorten, waaronder de grijze walvis, hapt modder uit de zeebodem en zeeft eruit wat van zijn gading is, zoals wormen en kreeften. ... Biotoop: Noord-Atlantische Oceaan en de Aleoeten (Grote Oceaan) Bron: Alanbedding, Pixabay. De Blauwe kiekendief is hier vooral een wintergast, met enkele honderden vogels die hier overwinteren. Blauwe kiekendieven broeden vooral in moerassen, rietlanden en ruigtes, maar de laatste decennia blijkt er in Europa een trend te zijn om ook meer in open akkerlandschappen te gaan broeden, waarbij het nest in graanakkers of in kleine bosjes wordt gemaakt. De Kanaaljuffer deelt zijn biotoop vaak met de Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes). De verspreiding van laatstgenoemde soort geeft mogelijk een beeld van de potentiële verspreiding van de Kanaaljuffer. Overgenomen (met toestemming) uit: Atlas De Nederlandse Libellen en NCB Naturalis, soortenregister. Brachytron 2008 jrg: 11 (2). Ik ben een Lori van de Blauwe Bergen. Ik dank mijn naam aan een natuurkundig verschijnsel dat plaatsvindt op de plek waar ik woon, in mijn geboorteland Australië. 's Morgens geven de eucalyptusbladeren, in combinatie met vocht, een olieachtige stof af aan de lucht. Hierdoor lijkt het of de bergen met eucalyptusbomen blauw zijn. Vandaar mijn naam. Best cool, niet? De Biotoop is een dorp in een dorp. Zeven gebouwen op een terrein van acht hectare bieden woon- en werkruimte aan 300 mensen, in een inspirerende groene omgeving. Het voormalig Biologisch Centrum van de RUG, nu beheerd door Carex, biedt ruimte voor kunst, ambacht en creativiteit. Blauwe bosbes is een dwergstruik die over het algemeen groeit in lichte loof- en naaldbossen of op de open plekken in het bos. Het struikje staat er meestal op matig vochtige, maar voedselarme tot redelijk voedselarme, zure zand- en leemgronden met een laag ruwe humus. Alles over de Anemone blanda (Blauwe anemoon) Habitat of Biotoop: bostuin, schaduwborder, Functie van de Plant: beplanting onder bomen en nog veel meer! TuinOpHetWeb.nl De Blauwe Brigade zet zich in voor het behoud van het gentiaanblauwtje en zijn biotoop. Ook organiseert de Blauwe Brigade jaarlijks de Boomfeestdag voor de schooljeugd. Coordinator: Jan Pijnenburg De school staat aan de Blauwe Vogelweg, verwijzend naar het beroemde sprookjestoneelstuk De Blauwe Vogel uit 1900 van Maurice Maeterlinck. Moraal van dit verhaal: door iets van jezelf te geven breng je de ander geluk. Het blijkt metaforisch voor de switch die Anke Visser in 2014 maakte, terug naar het leraarschap in het speciaal onderwijs. De blauwe reiger is een grote, eenvoudig te herkennen vogel die vaak langs waterkanten gezien wordt. Volwassen blauwe reigers hebben een witte kop met een zwarte wenkbrauwstreep die overgaat in een aantal sierveren op het achterhoofd. Het voedsel van de blauwe reiger bestaat voornamelijk uit vis en kleine dieren. De blauwe reiger heeft lange bruine poten, die in de broedtijd ook roodachtig zijn. Het mannetje en het vrouwtje zien er hetzelfde uit. Gedrag Leefgebied. De reiger leeft meestal alleen , maar hij broedt in kolonies. De leefgebieden van de blauwe reiger zijn vochtige weiden, sloten, meren, rivieren en de (Wadden-)zeekust. De wortelstok van de blauwe knoop heeft namelijk een ietwat ongewone vorm. In enkele anderstalige namen van de plant is deze sage terug te vinden (b.v. in het oud-Nederlands: Duivelsbeet en in het Duits: Teufelsabbiß). Vroeger werd de plant gebruikt tegen de pest, verbrandingen, pokken, darmstoringen en roos. De Biotoop organiseert wijze kinderopvang en produceert (h)eerlijke biologische maaltijden in een gecertifieerde biokeuken. We maken en verdelen beestig goed,...

INFORMATIE

AUTEUR
Jos Artz
DIMENSIE
4,57 MB
BESTANDSNAAM
De blauwe biotoop.pdf

OMSCHRIJVING

'We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.' (Einstein) De wijze waarop Zorg en zorgorganisaties georganiseerd dreigen te blijven bewijst deze stelling. Het onaangepast zijn aan de kleurrijke cultuurdiversiteit wordt hun failliet. ‘De Blauwe Biotoop’ schiet met gestrekt been in de structuur en cultuur van de directief gestuurde Zorg. De metafoor leggend met haaien en dolfijnen, rood en blauw, concurrerend, samenwerkend, krijsende zeemeeuwen en tolerante waterlanders. Vervolgens voert het de lezer via praktijkvoorbeelden, visie en werkmodellen naar een verbonden kwaliteitssamenleving. Gebouwd op en mét de diversiteit aan zorgvragers. Een reisgids naar een cultuurdiverse kwaliteitssamenleving.

Wil je het boek lezen?De blauwe biotoop in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jos Artz. Lezen De blauwe biotoop Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN