Huurrecht

Huurrecht - Mr. Onno Tacoma Mre Mrics Mr. Bart Poort | Northernlights300.org

..., want zo hoor je dat op te schrijven, is bepaald wat huur precies is en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn ... Huurrecht bedrijfsruimte - Recht & Raad Juristen ... . De artikelen 7: 201 tot en met 231 BW gaan over de ... Huurrecht is onze specialisatie. Hoe moet ik de woonruimte opleveren? Hieronder informatie in welke staat u de woning of kamer moet opleveren, welke zaken u wel of niet moet repareren of verwijderen. Waar 'woning' staat, kunt u ook 'kamer' lezen. Huurrecht bedrijfsruimte. U bent ondernemer en huurt een bedrijfsruimte. U kunt dan te maken krijgen met allerlei ... Cursus basiskennis Huurrecht in Utrecht | HabiTask ... . Huurrecht bedrijfsruimte. U bent ondernemer en huurt een bedrijfsruimte. U kunt dan te maken krijgen met allerlei juridische kwesties, zoals huurprijsverhoging, gebreken, renovatie, enzovoorts. Het is dan zaak dat u met voldoende kennis van zaken uw belangen behartigt, of laat behartigen. Geschreven bij Huurrecht. Het manuscript voor de zesde druk is op 1 april 2013 afgesloten. De zesde druk is dus de druk uit 2013. Voor het overige is het een prettig, goed leesbaar en toegankelijk boek, met een goede index, dat de verschillende huurregimes behandelt en veel verwijzingen naar rechterlijke uitspraken bevat. OpMaat Huurrecht + biedt iedereen die regelmatig met huurrecht te maken krijgt een complete juridische databank en relevant nieuws. Klik in de nieuwsberichten en onderwerpen direct door naar het achterliggende wetsartikel, de uitspraak of een kamerstuk én weer terug. De huurrecht regels omtrent woonruimte zijn van dwingend recht. Dat betekent dat hier niet ten nadele van de huuder van mag worden afgeweken in het huurcontract . Welke regels precies gelden is onder meer afhankelijk van het type huurcontract en de hoogte van de huurprijs. Het huurrecht is een specifiek onderdeel van het verbintenissenrecht, wat dan weer veel breder is en gaat over alle verbintenissen. Vervolgstappen na huurconflicten. Welke vervolgstappen er precies genomen kunnen of moeten worden, zijn voor iedere zaak verschillend. De Academie voor de Rechtspraktijk is in maart 2006 opgericht door Etienne van Bladel en is een door de Orde van Advocaten erkend opleidingsinstituut. Volgens de opleidingsfilosofie van de Academie is het voor de deskundigheid van advocaten van groot belang om zich hun hele werkende leven te blijven ontwikkelen. Hiervoor bieden we verscheidene cursussen aan, zodat er altijd een cursus is die ......

INFORMATIE

AUTEUR
Mr. Onno Tacoma Mre Mrics Mr. Bart Poort
DIMENSIE
4,7 MB
BESTANDSNAAM
Huurrecht.pdf

OMSCHRIJVING

"Huurrecht 1e druk is een boek van Mr. Onno Tacoma Mre Mrics Mr. Bart Poort uitgegeven bij Brave New Books. ISBN 9789402143997 Dit huurrechtcahier richt zich op een bijzondere groep gebruikers van het huurrecht, te weten de ""beslissers'. Met beslissers wordt gedoeld op personen die in hun dagelijkse praktijk van doen hebben met de verhuur van onroerend goed en daarin op strategisch en tactisch niveau keuzes moeten maken. Diepgaande kennis van het huurrecht op detailniveau is daarvoor niet noodzakelijk. Dit huurrechtcahier heeft ten doel beslissers op efficiënte wijze van informatie te voorzien omtrent in het huurrecht levende vraagstukken.Gelet daarop is dit huurrechtcahier geordend naar onderwerp in plaats van naar huurrechtregime (woon-ruimte, bedrijfsruimte, winkelruimte). Hierbij worden steeds zoveel mogelijk praktijktips meegegeven.Daarmee kan snel en op hoofdlijnen een inschatting worden gemaakt van vaak voorkomende probleem-stellingen en de daarmee samenhangende risico's."

Wil je het boek lezen?Huurrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mr. Onno Tacoma Mre Mrics Mr. Bart Poort. Lezen Huurrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN