CHRISTUS EN DE GEEST

CHRISTUS EN DE GEEST - J. Versteeg | Northernlights300.org

... van de heilige Geest. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest van God zweefde over de wateren" ... Christus in de hemel, de Geest van God op aarde : Frisse ... ... . (Genesis 1:1-2) Bij het begin van de nieuwe schepping in Christus, daalde de Geest van God van boven de wateren van de Jordaan op Christus neer, waardoor Hij de beschikking kreeg over Goddelijke kracht om Gods werk te doen. De gemeenschap van de gelovigen is het lichaam van Christus in Wie we God kennen, en daar woont zijn Geest. Tegen de tendens in de hedendaagse theologie in wordt de goddelijke Geest in dit boek strikt verbonden met de kerk. Daardoor kri ... De heilige Geest - de inwoning en bijstand van Christus in ... ... . Tegen de tendens in de hedendaagse theologie in wordt de goddelijke Geest in dit boek strikt verbonden met de kerk. Daardoor krijgen de klassieke kenmerken van de kerk hun volle gewicht: de kerk is één, heilig, katholiek en apostolisch. De Christus-geest en het Christus-bewustzijn, waarover de zogenaamde Maitreya spreekt hebben niets te maken met de Christus der Schriften, het zijn slechts misleidende uitdrukkingen. De Bijbel waarschuwt nadrukkelijk dat valse christussen zullen opstaan en velen verleiden, Lucas 17:20-37,1 Johannes 2: 18,22 en 4:3. Bij de eerste lijn gaat het erom, dat het Nieuwe Testament op tal van plaatsen doet zien, dat de Geest op Christus ruste, zodat Christus leefde en werkte door de Geest. Belofte en heilstijd Reeds in het Oude Testament wordt de komende heilstijd beschreven als de tijd waarin de Geest zal rusten op Hem die het heil zal aanbrengen. Vanaf de Pinksterdag gebeurde dit. Maar het geven van de Geest diende een bepaald doel, en wel de grootmaking en bekendmaking van God en Zijn heilswerk in Christus, gepaard aan de opbouw van het gelovige individu en de gemeente waar hij deel van uitmaakte. "Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. " 1 Johannes 4:2-3. Jezus was zowel de Zoon van God als de Zoon des Mensen. De ziel en de geest zijn niet hetzelfde. Het lichaam heeft de geest nodig net zoals een radio elektriciteit nodig heeft om te kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld eens aan een draagbare radio. Als u er batterijen in stopt en de radio aanzet, dan brengt de elektriciteit die in de batterijen opgeslagen zit de radio als het De prediking is het belangrijkste middel waardoor de Geest Christus verheerlijkt. Op de pinksterdag getuigen Petrus en de andere apostelen vrijmoedig van Gods grote werken in Christus. Vervolgens komen we deze verkondiging in Handelingen doorlopend tegen: bij Stefanus, bij Paulus, maar ook bij allerlei gelovigen die van het heil in Christus ... Zo zien we dat Christus en de Heilige Geest nooit partijdig waren tegen elkaar. Jodocus van Lodenstein, predikant te Utrecht ("De heerlijkheid van een waar christelijk leven uitblinkende in een ... In het geloofsleven Gods Gee...

INFORMATIE

AUTEUR
J. Versteeg
DIMENSIE
5,23 MB
BESTANDSNAAM
CHRISTUS EN DE GEEST.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?CHRISTUS EN DE GEEST in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J. Versteeg. Lezen CHRISTUS EN DE GEEST Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN