Het Heil Van God

Het Heil Van God - Ouweneel, W.J. | Northernlights300.org

...schurun vet werd, zo sloeg hij achteruit (gij zijt vet, gij ... Heil van God - W.J. Ouweneel - 9789063535742 ... ... In Handelingen 28:28 zet Paulus de wissel definitief om. Als de Joden opnieuw het heil verwerpen verklaart de apostel: "Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen". Sinds die tijd horen de heidenen overal ter wereld van het grote heil Gods in de prediking der genade. "DERDE HOOFDSTUK r.k. catechismus - Het heil van God: Wet en genade" www.rkdoc ... Prof. dr. F. G. Immink: Prediker moet het heil van ... ... .k. catechismus - Het heil van God: Wet en genade" www.rkdocumenten.nl - 6 augustus 2018 . De mens, tot zaligheid geroepen maar door de zonde verwond, heeft het heil van God nodig. De goddelijke hulp komt tot hem in Christus door de wet die hem leidt en in de genade die hem ondersteunt. Over God geopenbaard in het vlees die het Heil Gods voor ons bracht en ons met God verzoende. Door Christus te aanvaarden wordt werkelijkheid wat staat in Kolossenzen 1:27: Christus in ons. Het geheimenis gaat ook over De Gemeente in Christus, waarin wij medeburgers, medeerfgenamen, medeleden en medegenoten zijn van al de beloften Gods. Waarover gaat het? Het Griekse woord, dat bij ons als heil of redding vertaald is, is: soteria. Het betekent: redding, bevrijding, behoud, heil. Het verwijst naar veiligheid. Het maakt duidelijk, dat de gelovige gered is -van de straf op de zonde (de eeuwige verlorenheid), -van de macht van de zonde in zijn leven, -van de aanwezigheid van de zonde in zijn leven -en van het vreugde beleven aan ......

INFORMATIE

AUTEUR
Ouweneel, W.J.
DIMENSIE
6,42 MB
BESTANDSNAAM
Het Heil Van God.pdf

OMSCHRIJVING

Gods heil is de uitwerking van Gods verlossende kracht in van nature verloren mensen. Dit heil zien is het ervaren ervan in bekering, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging, enzovoort. Dit zesde deel van de Evangelisch-Dogmatische Reeks gaat echter ook over het verstaan van het heil. Daarvoor is een zekere mate van verstandelijk vermogen nodig, maar het is niet alles. Voor dit 'zien' is vooral nodig: 'verlichte ogen van ons hart' (Efeziërs 1:18). En daarmee is de cirkel rond, want ons hart is het centrum van ons bestaan, ons allerdiepste ik. Dáár moet het heil van God een plaats vinden en van daaruit moet het het hele bestaan van de verloste mens doorgloeien.Het Zoenoffer van God ging over alles wat Christus door zijn lijden, sterven en opstanding voor de mens gedaan heeft: de objectieve kant van het heil. In dit deel gaat het om alles wat God aan en in de mens gedaan heeft en doet: de subjectieve kant van het heil. Alleen door Christus, in de kracht van de Heilige Geest, wordt Gods heil werkelijkheid voor en in ons.Prof. dr. Willem J. Ouweneel (1944) is verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven/Heverlee, B.) en de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en is oud-docent van de Evangelische Hogeschool (Amersfoort).

Wil je het boek lezen?Het Heil Van God in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ouweneel, W.J.. Lezen Het Heil Van God Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN