De belaste overheid

De belaste overheid - S.A. Stevens | Northernlights300.org

..... De Staatssecretaris stelt echter in het vastgoedbesluit dat dit niet zo maar het geval is ... berichtenbox | DigiD inloggen.nl ... . Het is dus belangrijk goed te beoordelen of de verhuur vrijgesteld is van btw of niet. Dit is een feitelijke aangelegenheid. Het is belangrijk te beseffen dat wanneer de verhuur btw-belast is, de btw op investeringen en gemaakte kosten kan worden afgetrokken. Net gepensioneerden die naar het buitenland willen vertrekken ... Deze belastingen worden vooraf geïnd via voorheffingen (onroerende, roerende en bedrijf ... Overheid - Economielokaal ... ... Deze belastingen worden vooraf geïnd via voorheffingen (onroerende, roerende en bedrijfsvoorheffing). Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31 december. De voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige heeft ... Een grote meerderheid (85 procent) van het zorgpersoneel zegt tijdens de coronacrisis te zwaar belast te zijn geweest en ruim de helft van het zorgpersoneel voelt zich fysiek en emotioneel uitgeput, zo bericht de website NU.nl naar aanleiding van een onderzoek van FNV in samenwerking met het televisieprogramma Hollandse Zaken van Omroep Max. Uit het […] BAARN - De wereldwijde obesitas-epidemie moet stevig aangepakt worden vanuit de overheid. Zo melden experts in medisch vakblad The Lancet. Hoewel veel overheden van plan zijn programma's tegen overgewicht te lanceren, is daar nog maar weinig van gekomen....

INFORMATIE

AUTEUR
S.A. Stevens
DIMENSIE
3,82 MB
BESTANDSNAAM
De belaste overheid.pdf

OMSCHRIJVING

In deze monografie is de fiscale positie van de overheidsorganisaties onderzocht. De overheid ontplooit commerciële activiteiten. Hierdoor treedt zij in concurrentie met particuliere ondernemers. Concurrentie is echter ook ontstaan doordat commerciële marktpartijen het traditionele domein van de overheidsorganisaties betraden. Dit boek beoordeelt allereerst de fiscale positie van de overheid in het licht van de kenmerken van de overheid en tegen de achtergrond van het fiscale stelsel. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de doelstellingen en uitgangspunten van de belastingwet en de randvoorwaarden van het belastingstelsel (de economische efficiëntie, het gelijkheidsbeginsel, het doelmatigheidsbeginsel en het EU-recht). Tevens is aandacht besteed aan de behandeling van de overheid op andere plaatsen in het recht.Het neutraliteitsbeginsel een belangrijke rechtvaardigingsgrond vormt voor de belastingheffing van de overheidsorganisaties. In de positiefrechtelijke hoofdstukken is beoordeeld of de geldende wet- en regelgeving voor overheidsorganisaties in overeenstemming is met het neutraliteitsbeginsel. In deel B is stil gestaan bij de vennootschapsbelasting. In dit deel zijn aparte hoofdstukken gewijd aan de subjectieve en de objectieve belastingplicht van overheidsorganisaties. Afzonderlijk is aandacht besteed aan de openingsbalansproblematiek, die in de praktijk veel vragen oproept. Ook is een vergelijking gemaakt met de fiscale behandeling van de overheidsorganisaties in de ons omringende landen. Ten slotte wordt de fiscale positie van de overheid in de BTW en de overige belastingen behandeld.

Wil je het boek lezen?De belaste overheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur S.A. Stevens. Lezen De belaste overheid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN