Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht

Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht - C. Bosse | Northernlights300.org

...waardoor de drie landen uiting willen geven aan het streven naar een gemeenschappelijke arbeidsmarkt en de wil op hun 59 C ... Loonbetaling in Nederlandse BV, werkt in Belgie ... ... . Bosse, 'Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht', Kluwer: Deventer 2003, p. 26. Deze waarderingsvrijheid vloeit voort uit art. 152 lid 2 Rv en geldt mijns inziens ook onverkort in de ontbindingsprocedure. 60 C. Bosse, 'Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht', Deventer: Kluwer 2003, p. De grensgebieden van België en Duitsland zijn populaire woonplaatsen onder Nederlanders. Recent was nog in het nieuws d ... Actuele Problemen Van Het Arbeidsrecht 9 - Pdf ... . De grensgebieden van België en Duitsland zijn populaire woonplaatsen onder Nederlanders. Recent was nog in het nieuws dat het aantal Nederlanders dat in België woont blijft stijgen. Zonder dat een werkgever dit altijd goed op het netvlies heeft, is de woonplaats van de werknemer zonder meer relevant. Werknemers die niet in Nederland wonen, kunnen namelijk niet voor de Nederlandse rechter ... 2. Belgen gaan makkelijker in het buitenland wonen en werken dan Nederlanders. Korte zakenreizen en werken zonder emigreren is meer geliefd onder Nederlanders. Wanneer er gevraagd wordt om daadwerkelijk de stap te zetten om te wonen en werken in het buitenland is de Belgische groep uiteindelijk dan ook groter dan Nederland. 3. 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak hoofdarbeid. Cao's voor arbeidernen en bedienden In België bestaan verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's): cao's voor Nederlands Arbeidsrecht- en Sociaal Recht. Een interactieve cursus om inzicht te krijgen in het Nederlandse recht. De vergelijking met het recht in België is zeer waardevol. het departement Sociaal Recht en Sociale Politiek en als promovenda bij het onderzoeksinsti­ tuut ReflecT, beide van de Tilburg Law School. 1 Zie bijv. het groenboek van de Europese Commissie, 'De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw', COM (2006) 708 def. 2 M. Weiss, 'The Future of Wie aan de cursus Belgisch Arbeidsrecht heeft deelgenomen is op de hoogte van de verplichtingen en risico's die een tewerkstelling in België met zich meebrengt. Hij of zij zal zich bewust worden van de enorme verschillen tussen het Belgische en het Nederlandse arbeidsrecht. Hij kan een waterdicht contract Het arbeidsrecht bevat een reeks bepalingen die zowel de werkgevers als de werknemers beschermen. Die bepalingen hebben meer bepaald betrekking op: Het eerste jaar dat je werkt kun je nog geen vakantiegeld ontvangen omdat uw vakantiegeld berekend is op de gepresteerde dagen van het jaar ervoor. Dus vakantiegeld wordt u niet gegeven. MAAR. Er bestaat wel zoiets als een werkloosheidsuitkering. Wettelijk gezien bent u, de periode dat u vakantie hebt en niet uitbetaald bent, dus werkloos. Beste mensen, Ik zit met de volgende vraag, voor de fiscalisten cq. juristen op HL. Dus geen mensen die de klepel hebben horen hangen. Is het mogelijk om werknemers in dienst te hebben in een Nederlandse BV en ze vanuit de Nederlandse BV uit te betalen. Dit terwijl de werknemers VOOR de Belgische... Als uw personeel in het buitenland woont of werkt dan gelden er aparte regels en verdragen voor de inhouding van de loonheffingen. Lees meer. De advocaten van onze Belgian Desk hebben ieder een eigen aandachtsgebied zoals arbeidsrecht, vastgoedrecht of ondernemingsrecht en zijn goed thuis in het Nederlandse én het Belgische recht. Wij kennen de verschillen en behoeden u voor valkuilen, ook wanneer het gaat om culturele aspecten. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://repository.uvt.nl/id/ir... (external link) Bewijslastverdeling is een enigszins ondergeschoven kindje in het civiele recht. Dat is merkwaardig, want het gaat hier om het winnen of verliezen van een zaak. Bewijsrisico betekent dat de partij die de bewijslast heeft, het risico draagt dat de gestelde feiten niet bewezen wor­ den. En dat geldt ook bij zogenoemde Ook over het buiten Nederland genoten loon. De werkgever dient zich in Nederland bij de belastingdienst te melden en conform de Nederlandse wetgeving de sociale verzekeringspremies af te dragen. De werknemer heeft recht op Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen en bouwt Nederlands staatspensioen (AOW) op....

INFORMATIE

AUTEUR
C. Bosse
DIMENSIE
8,57 MB
BESTANDSNAAM
Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Dit boek geeft inzicht in de bewijslastverdeling op het gebied van het individuele arbeidsovereenkomstenrecht in Nederland en België. Het beschrijft de instrumenten die door de wetgever en de rechter worden ingezet om tot een evenwichtige verdeling van de bewijslast te komen. Het biedt houvast aan de rechter en partijen die zich in een concrete procedure gesteld zien voor problemen van bewijslastverdeling. Achtereenvolgens komen aan de orde: het bewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst, gelijke behandeling, loon, vakantiedagen en overuren, ziekte van de werknemer, werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten en de bewijslastverdeling in ontslagzaken. Aan het eind van het boek worden voorstellen gedaan voor een herverdeling van de bewijslastverdeling in het arbeidsrecht.

Wil je het boek lezen?Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C. Bosse. Lezen Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN