Ernstige Jeugddelinquentie: Mythe Of Realiteit?

Ernstige Jeugddelinquentie: Mythe Of Realiteit? - Christian Eliaerts | Northernlights300.org

...ognitieve vaardigheden en emoties een enorm belangrijke rol ... jeugddelinquentiebatpb1.wdfiles.com ... . In cognitieve benaderingen van het geweten wordt Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie, Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum B.V Smith, B. (2000). Marginalized Youth, Delinquency, and Education: The Need for Critical-Interpretive Research. Het boek is geschreven door Le Sage, Stegge en Steutel, het hoofdstuk komt uit het boek Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling. Het werd verzorgd door het Amsterdams Centrum vo 2. Maart ... Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit? | NICC ... . Het werd verzorgd door het Amsterdams Centrum vo 2. Maart / April | March / April 2007 (Panopticon, Jaargang | Volume 28) Editoriaal | Editorial kartonnen doosje met Vlaamse filmpjes af te halen aan 5 eur PS : er wordt geen opsomming van de nummers gegeven Trouvez criminologie sur 2ememain.be - Avantageux pour tout le monde....

INFORMATIE

AUTEUR
Christian Eliaerts
DIMENSIE
11,75 MB
BESTANDSNAAM
Ernstige Jeugddelinquentie: Mythe Of Realiteit?.pdf

OMSCHRIJVING

Een beperkte groep jongeren is verantwoordelijk voor een groot deel van de (geregistreerde) jeugdcriminaliteit, en bijgevolg ook sterk vertegenwoordigd in het jeugdbeschermingssysteem. Zij worden omschreven als ''ernstige jeugddelinquenten, harde kern, risicojongeren''. Krijgen zij terecht zoveel aandacht van het beleid en de media? Het op een pedagogische aanpak gerichte jeugdbeschermingssysteem heeft alleszins problemen met de 'antwoorden' die op deze vormen van jeugddelinquentie moeten gegeven worden. In dit boek komen een aantal thema's aan bod met betrekking tot deze doelgroep. Laat criminologisch onderzoek toe verschillende vormen van ernstige jeugddelinquentie en/of verschillende profielen van jeugddelinquenten te onderscheiden? Hoe staat het met de wetenschappelijke kennis over het ontstaan en verloop van deze vormen van jeugddelinquentie (risicofactoren, levensloop en criminele carrières)? Biedt de wetgeving op de jeugdbescherming voldoende mogelijkheden om ernstige jeugddelinquentie af te handelen en welke maatregelen worden in de praktijk genomen? Welke visies en concrete projecten inzake preventie en hulpverlening bestaan er t.a.v. deze jongeren en hoe worden ze geëvalueerd ? Een interdisciplinaire benadering staat voorop in deze bundel. De auteurs behoren tot verschillende universitaire vakgroepen: criminologie, sociologie, sociale agogiek, ontwikkelingspsychologie... Daarnaast presenteren actoren uit de praktijk enkele concrete initiatieven voor ernstige jeugddelinquenten. Deze studie richt zich tot jeugdmagistraten en -advocaten, sociale diensten en begeleidingsdiensten voor jongeren, onderzoekers, beleidsverantwoordelijken en studenten van hogescholen en universiteiten. Meer informatie over Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit? vindt u op deze pagina van de website van VUBPRESS.

Wil je het boek lezen?Ernstige Jeugddelinquentie: Mythe Of Realiteit? in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Christian Eliaerts. Lezen Ernstige Jeugddelinquentie: Mythe Of Realiteit? Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN