Het neurologisch onderzoek in eponiemen

Het neurologisch onderzoek in eponiemen - none | Northernlights300.org

...tvoerbaar en levert veel informatie op, mits zorgvuldig en volledig uitgevoerd en met enige kennis van de functionele neuroanatomie ... Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA) ... . Wat onder het algemeen of basaal neurologisch onderzoek wordt verstaan is niet eenvoudig te zeggen. Nederlands: ·een woord dat gevormd is op basis van een eigennaam Het woord 'saxofoon' is een eponiem.··↑ "eponiem" in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 9 ... Het neurologisch onderzoek | MIJN KIJK OP DEMENTIE ... . De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie ... Het belangrijkste onderdeel van het neurologisch onderzoek bestaat uit een uitgebreide bevraging over de aard van je klachten. Zo kan de arts je bewustzijnsniveau beoordelen, krijgt hij een idee over je taal- en spraakvaardigheden en mentale toestand, en kan hij inschatten of je adequaat en goed georiënteerd bent in tijd en ruimte. Na dit onderzoek vertelt de kinderneuroloog aan het kind en de ouders/verzorgers wat hij/zij denkt wat de oorzaak van het probleem is. Het kan nodig zijn dat de kinderneuroloog nog onderzoeken nodig heeft om na te gaan wat er aan de hand is of dat de kinderneuroloog de mening wil vragen van bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een logopediste of een andere specialist. Bij het neurologisch onderzoek gaat de neuroloog systematisch na hoe goed de verschillende onderdelen van het zenuwstelsel functioneren. Afwijkingen die uzelf niet opvallen, kunnen door eenvoudig onderzoek in de onderzoekkamer van de dokter ontdekt worden. Het onderzoek is pijnloos en er zijn geen operatieve ingrepen of injecties bij nodig. Bij het neurologisch onderzoek gaan we de belangrijkste functies van het zenuwstelsel na. We controleren bijvoorbeeld uw spierkracht, gevoel, reflexen en coördinatie. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. De resultaten Het onderzoek wordt door de laborant Klinische Neurofysiologie en een neuroloog beoordeeld. Zij zullen het verslag naar de aanvragende arts sturen, die u vervolgens binnen twee weken over de uitslag zal informeren. Tijdens het onderzoek is het meestal niet mogelijk een oordeel te geven. Neurologie is twintig jaar na het verschijnen van de eerste druk nog altijd het meest gebruikte studieboek voor het vak neurologie in de opleiding tot arts. Deze geheel herziene zesde druk is niet alleen up-to-date gebracht, maar ook aangepast aan het probleemgeoriënteerde onderwijs in de huidige curricula. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 begint met een bespreking van de klachten en ... Neurologische woordenlijst. Notatie neurologisch onderzoek . Een mogelijke manier om het neurologisch onderzoek te noteren . Normale bevindingen. Afwijkende bevindingen. Bewustzijn. intact - verlaagd bewustzijn, EMV= - inhoud bewustzijn gestoord, nl hallucinaties. Hogere corticale functies Het algemeen neurologisch onderzoek bestaat uit het volgende: Kenmerken van delier (zie paragraaf Centraal neurologische aandoeningen (CNA) zijn aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. Lees meer over deze aandoeningen. Neurologische aspecten en ogen Neurologische klachten en symptomen zijn gerelateerd aan de ontwikkeling, structuur en werking van de hersenen. In bredere zin omvat dit ook de cognitieve aspecten. Het gros van de cognitieve problematiek behorend bij NF1 is onder het onderwerp cognitie beschreven. In deze Het programma omvat 15 thema's waarin de uitvoering van praktisch medische vaardigheden beschreven zijn en in bewegende beeld getoond worden. Het programma is in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik bij het opleiden van artsen, maar is grotendeels ook geschikt bij opleidingen voor nurse practitioners, physician assistants, verpleegkunde, fysiotherapie, verloskunde en doktersassistenten. Neurologisch onderzoek . Bewustzijn. Hogere corticale functies. hersenzenuwen . Motoriek. Sensibiliteit. Coordinatie. Reflexen. Bijzondere testen In het begin van de ziekte is dit bij veel patiënten de enige afwijking die men vindt bij het neurologisch onderzoek. Belang. De belangen van een neurologisch onderzoek kunnen niet genoeg benadrukt worden. Ten eerste kan de neuroloog door het vinden van afwijkingen op het spoor gezet worden van MS en dan aanvullend onderzoek doen in die richting. Een neurologisch onderzoek is een onderzoek van het zenuwstelsel. Tijdens dit lichamelijk onderzoek controleert de arts of de hersenen je lichaam nog goed besturen. En of er nog andere problemen zijn met functies die in de hersenen worden geregeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om: hoe je loopt; of je genoeg kracht hebt in je armen en benen...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
6,65 MB
BESTANDSNAAM
Het neurologisch onderzoek in eponiemen.pdf

OMSCHRIJVING

Het neurologisch onderzoek in eponiemen

Wil je het boek lezen?Het neurologisch onderzoek in eponiemen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Het neurologisch onderzoek in eponiemen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN