Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht - De toekomst van het cao-recht

Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht - De toekomst van het cao-recht - Wolters Kluwer Nederland B.V. | Northernlights300.org

...komst "De wet normalisering rechtspositie ambtenaren en het cao-recht: collectieve arbeidsvoorwaarden ... 1 Fm. 1. ... ... Een toename van de economische groei en werkgelegenheid. Hogere welvaart én een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met dit vooruitzicht presenteert het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) vandaag een reeks aanbevelingen over werken, leren en verzekeren in de toekomst. De voorstellen zijn concreet, doorgerekend en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Plessen, WGM 2011, Nieuwe vorm van legitimering van het cao-stelsel. in APHC M Jaspers & MF Baltusse ... PDF De toekomst van het cao-recht ... . Plessen, WGM 2011, Nieuwe vorm van legitimering van het cao-stelsel. in APHC M Jaspers & MF Baltussen (eds), De toekomst van het cao-recht. Vereniging voor Arbeidsrecht, no. 39, Kluwer, Deventer, pp. 225-250. De toekomst van de medezeggenschap, Reeks VvA 37. ... Klassieke overwegingen voor het toekennen van het primaat bij de totstandkoming van primaire arbeidsvoorwaarden aan de vakbonden, ... Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht 2010. Co-auterus R. van der Stege, A.B. van Els en C. Nekeman. Vereniging voor Arbeidsrecht 20.02.2009 Vereniging voor Arbeidsrecht. De VvA vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende functies met de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin (arbeidsovereenkomstenrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht) te maken hebben. In een dergelijk geval kan de rechter wel een hogere vergoeding ten gunste van de werknemer opleggen. De toekomst van het arbeidsrecht. De aangekondigde maatregelen zijn natuurlijk slechts plannen en moeten voor een groot deel nog geconcretiseerd worden. Volledige duidelijkheid ontstaat pas wanneer nieuwe wetten in werking treden. Charlotte is arbeidsrecht advocaat in Amsterdam en houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht. De nadruk ligt daarbij op medezeggenschap, reorganisaties en het adviseren en procederen in individuele ontslagzaken voor werkgevers én werknemers. M. van Berckel en Y. Roijers (red.), Rechtspraak 2015, ministerie van Justitie, directie Rechtsbestel, Den Haag: Sdu Uitgevers 2007. D.M.A. Bij de Vaate ... Preadvies voor de Vereniging voor Arbeidsrecht en het Levenbachinstituut, Deventer: Kluwer 2015. 257. R.M. Beltzer, Enkele gedachten over de arbeidsovereenkomst in het concern", O & F 2015/4, p. 5-27. Daarnaast werkt zij geregeld als paritair voorzitter van sectorale geschillen- danwel beroepscommissies, is ze lid van de Vakexamencommissie voor de Inspecteursopleiding van SNCU alsmede bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA), lid van de werkgroep Cao-recht van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en publiceert zij regelmatig in de arbeidsrechtelijke ... De VAR-reeks is de publicatiereeks van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht. Deze publicaties bestaan uit preadviezen over actuele bestuursrechtelijke thema's en verslagen van de jaarvergaderingen van de vereniging. Naast de publicaties in deze reeks verschijnen ook publicaties door jongere VAR-leden in de Jonge VAR-reeks. Tijdschrift Recht en Arbeid is een maandblad voor de professional met een brede arbeidsrechtelijke oriëntatie ... De toekomst van het cao-recht. Reeks VvA nr. 39 ... Wilt u om de week op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht dan kunt u een GRATIS abonnement nemen op de nieuwsbrieven 'Inzicht in Arbeidsrecht ... l.c.j. sprengers, persoon. 70 jaar VvA: einde van het begin . Actualiteiten sociaal recht | Rechtspraak zieke werknemer...

INFORMATIE

AUTEUR
Wolters Kluwer Nederland B.V.
DIMENSIE
8,10 MB
BESTANDSNAAM
Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht - De toekomst van het cao-recht.pdf

OMSCHRIJVING

In deze uitgave nemen de auteurs het bestaande systeem van cao's en het juridische kader, het cao-recht, onder de loep. Onder andere wordt ingegaan op de houdbaarheid ervan, gezien tegen de achtergrond van een aantal ontwikkelingen in cao-land. Ook de invloed van Europese en internationale ontwikkelingen op cao's komen aan bod.

Wil je het boek lezen?Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht - De toekomst van het cao-recht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wolters Kluwer Nederland B.V.. Lezen Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht - De toekomst van het cao-recht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN