STUDENTenRECHT. Juridische en sociale gids voor het hoger onderwijs

STUDENTenRECHT. Juridische en sociale gids voor het hoger onderwijs - Hoestenberghe Lieve van | Northernlights300.org

... Keure, 1989, 81-100 Le SIDA et la relation de travail, (Dossier Social), Bruxelles, Ced ... PDF Onderwijs- en examenregeling 2017-2018 - Universiteit Leiden ... . H. DUMONT e.a. (ed.), Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement: approche interdisciplinaire, FUSL, 1999 R. VERSTEGEN (ed.), De non-discriminatieverklaring in het onderwijs: moeilijkheden en mogelijkheden, Kluwer, 1998 J. DE GROOF e.a. (ed.), Optimalisering van beleidsbeslissingen in het hoger onderwijs, Kluwer, 1998 COPPIETERS e.a ... Het sociale van cultuur: lokaal cultuurbeleid en gemeenschapsvorming: een werkboe ... STUDENTenRECHT. Juridische en sociale gids voor het hoger ... ... .a ... Het sociale van cultuur: lokaal cultuurbeleid en gemeenschapsvorming: een werkboek / Eric Corijn ; Stephanie Lemmens ; e.a. - Brussel : Cultuur Lokaal, 2007. - 150 p. - ISBN-13 978-90-811095-2-9 KdG-SAW: 497.1 8 algemene informatie en advies8 sociale gids Mechelen Hulp, begeleiding en ondersteuning 81 Begeleid wonen 84 Persoonlijke en psychische problemen 85 Verslaving 88 11.Je hebt recht op onderwijs 91 Advies en ondersteuning 91 Begeleiding 92 Tijdelijk onderwijs aan huis 93 Naar school én werken 93 Onderwijsprojecten 94 Vorming voor kinderen en ... Je moet een richting kiezen. Een richting die bij je past en die je toekomst geeft. Om dat zoeken een beetje te vergemakkelijken helpt onderwijskiezer je op weg. Hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie (hoktsp) Hoger onderwijs voor sociale promotie (hosp) Ben je in het bezit van een van de volgende studiebewijzen, dan stemt dat nu overeen met een bachelordiploma: ... uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Onderwijs en opleidingen van hoge kwaliteit ondersteunen en sociale cohesie bevorderen. De EU steunt de lidstaten bij hun inspanningen om hun burgers onderwijs en opleidingen van de hoogste kwaliteit te bieden. ... Een stap-voor-stap-gids voor wie aan de slag wil bij het Europees Solidariteitskorps, ... Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Criminologie 2019-2020 Geldig vanaf 1 september 2019 Deze Onderwijs- en examenregeling (OER) is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en op de door de Universiteit Leiden vastgestelde universitaire richtlijnen, te weten: • de regeling Bindend Studieadvies; Samenvatting van het boek Juridische Vaardigheden voor het hoger onderwijs door M.W. Mosselman. Samenvatting bevat 17 paginas. In het 1ste en het 2de jaar worden 8 juridische basisvakken in het Frans onderwezen (48 stp.). Hiervoor is er een samenwerking met de Franstalige Université Saint-Louis (USL). ... een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie ... Hoger onderwijs in cijfers: 2019-2020 In de editie voor het academiejaar 2019-2020 vind je het aantal actieve inschrijvingen met diplomacontract dat op 31 oktober 2019 in de Databank Hoger Onderwijs (DHO 2.0) geregistreerd was in de volgende opleidingen: Voor een deeltijds studietraject voor het academiejaar 2019-2020 (minder dan 60 studiepunten) Als u een studietraject volgt van minder dan 60 studiepunten, krijgt u een percentage van bovenstaande bedragen. Ook hier is de minimumtoelage altijd 271,49 euro. Een overzicht van de bedragen in het hoger onderwijs vindt u op de website van ... De afdeling Juridische Zaken (JZ) adviseert en ondersteunt het College van Bestuur, de faculteiten en dienstverlenende eenheden over alle juridische zaken die zich voordoen. Van de implementatie van onderwijswetgeving tot het behandelen van bezwaren, van het voorbereiden en voeren van juridische procedures…...

INFORMATIE

AUTEUR
Hoestenberghe Lieve van
DIMENSIE
5,16 MB
BESTANDSNAAM
STUDENTenRECHT. Juridische en sociale gids voor het hoger onderwijs.pdf

OMSCHRIJVING

STUDENTenRECHTJuridische en sociale gids voor het hoger onderwijsDe Bolognaverklaring heeft een golf van vernieuwing in het hoger onderwijs veroorzaakt. Het ‘structuurdecreet’, het ‘flexibiliseringsdecreet’ en het ‘decreet rechtspositie en participatie van de student’ hebben het hogeronderwijslandschap in Vlaanderen grondig hertekend. Dit boek brengt nu de eerste geïntegreerde analyse van de actuele stand van het recht betreffende het hoger onderwijs. Het behandelt onder meer de academisering van het hoger onderwijs, de kwaliteitsbewaking en accreditering, de invoering van een creditstelsel, de bewaking van de studievoortgang, de studentenparticipatie en de rechtsbescherming van de student in het onderwijs. Tegen de achtergrond van deze onderwijshervorming gaan verschillende auteurs verder in op de maatschappelijke rechten van de student. Het recht op verblijf voor de buitenlandse student wordt gekaderd. De bijzondere regels bij het huren van een studentenkamer, de rechten en plichten bij een studiestage of een tewerkstelling, evenals het recht op financiële bijstand zowel door de overheid als in gezinsverband, komen aan de orde. Kortom, het gehele netwerk van sociale voorzieningen specifiek voor de student hoger onderwijs wordt deskundig geanalyseerd.Voor de redactie werd een beroep gedaan op professoren van verschillende universiteiten, ambtenaren en experten. In een heldere stijl lichten ze de vaak ingewikkelde rechtsregels toe die het statuut van de student bepalen, met uitvoerige verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak. Het boek richt zich dan ook in de eerste plaats tot de professionele gebruiker: de adviseur in de onderwijsinstelling die of het maatschappelijk veld dat dagelijks met de nieuwe regels wordt geconfronteerd. Maar ook de advocaat, de deskundige in onderwijsrecht en niet in het minst de student zelf die diepgaande informatie zoekt over zijn rechten en plichten, zullen in dit boek hun gading vinden.

Wil je het boek lezen?STUDENTenRECHT. Juridische en sociale gids voor het hoger onderwijs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hoestenberghe Lieve van. Lezen STUDENTenRECHT. Juridische en sociale gids voor het hoger onderwijs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN