Leren en instructie

Leren en instructie - Monique Boekaerts | Northernlights300.org

...en introductie in de onderwijswetenschappen en begint met een studietaak over hoe je effectief kunt leren en studeren ... M.Ed. in Leren en Instructie, Taipei, Taiwan 2020 ... . Daarna volgen drie studietaken waarin de drie hoofdstromingen in de leerpsychologie uitgebreid behandeld worden: ... Daarbij staat het actief leren en de kennisconstructie centraal. De achterliggende gedachte is dat nieuwe informatie beter beklijft als het gekoppeld wordt aan bestaande kennis. Bij activerende directe instructie doorlopen de leerkracht en de leerling samen op een interactieve manier de stapp ... Directe instructie of zelfontdekkend leren? - Klasse ... . Bij activerende directe instructie doorlopen de leerkracht en de leerling samen op een interactieve manier de stappen in de onderwijsleersituatie. Maar wat is er nu ouderwets of vernieuwend aan directe instructie en aan de tegenhanger zelf-ontdekkend of constructivistisch leren? Eigenlijk zijn ze beide zowel oud als nieuw. Directe instructie sluit inderdaad aan bij het klassieke klassikale leren, zoals dat al eeuwen over de hele wereld met succes wordt toegepast. Leren en Instructie 2 richt zich op de verbreding en verdieping van de kennis van studenten op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek, en schoolorganisatie (mede afhankelijk van de leerbehoeften en praktijkervaringen van de studenten). Een rode draad door de bijeenkomsten is het thema diversiteit. Kirschner en collega's betogen dat alleen 'volledig begeleide instructie' de garantie geeft dat leerlingen alles leren dat ze moeten leren. Onder geleide instructie verstaan zij: Leraren die expliciete (geleide) instructie geven leggen volledig uit welke concepten en vaardigheden de leerlingen dienen te leren. Maatwerk in leren en instructie Vanuit het lectoraat is maatwerk in het onderwijs gedefinieerd als het afstemmen van de onderwijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen. Uitgangspunt daarbij is dat elke leerling unieke ontwikkelingskansen heeft en dat het onderwijs tegemoet moet komen aan zulke onderlinge verschillen tussen leerlingen. In deze bundel vind je samenvattingen van alle artikelen die tijdens het eerste semester gelezen zijn voor het vak Leren en Instructie 1. Naast de artikelen uit de reader van Leren en Instructie zitten in deze bundel ook nog de volgende samenvattingen: Ebbens en Ettekoven Teitler Janssen et al en Mason. Samenvatting Grondslagen van de Marketing Pr. Dr. Bronis Verhage Samenvatting Handboek voor leraren walter geerts Summary Britain for Learners of English James O'Driscoll Samenvatting Hoofdstuk: ke...

INFORMATIE

AUTEUR
Monique Boekaerts
DIMENSIE
11,66 MB
BESTANDSNAAM
Leren en instructie.pdf

OMSCHRIJVING

Leren en instructie

Wil je het boek lezen?Leren en instructie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Monique Boekaerts. Lezen Leren en instructie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN