Bestuur & Toezicht en Risicomanagement voor de zorgpraktijk (omkeerboek)

Bestuur & Toezicht en Risicomanagement voor de zorgpraktijk (omkeerboek) - dr. Tom van den Belt | Northernlights300.org

...astaat uit vier delen 2 De ontwikkeling van kinderen; Europese conventie in theorie en praktyk; Muis; Bestuur & Toezicht en Risicomanagement voor de zorgpraktijk (omkeerboek) De verloren verhalen van Lemuria 1 - De bergen van Moran 1; Filosofen van deze tijd Risicomanagement: core business voor bestuurders in ... PDF TAKEN EN BEVBOEGDHEDEN BESTUUR - alerimus.nl ... ... mogelijk wordt en het risicomanagementproces een plaats kan krijgen in de jaarplannen en de dagelijkse zorgpraktijk. ... risicoprofiel is dat het dient als communicatiemiddel tussen raad van bestuur en raad van toezicht en de basis vormt voor de verantwoording en rapportage ... Ook door veel te lezen kunt u meer kennis opdoen over risicobeheer. Er zijn vele boeken geschreven over dit onderwerp. In deze boeken wordt er gede ... Mast en tuigage PDF Online - meubelbeursmechelen.be ... . ... risicoprofiel is dat het dient als communicatiemiddel tussen raad van bestuur en raad van toezicht en de basis vormt voor de verantwoording en rapportage ... Ook door veel te lezen kunt u meer kennis opdoen over risicobeheer. Er zijn vele boeken geschreven over dit onderwerp. In deze boeken wordt er gedetailleerd uitgelegd wat risicomanagement inhoudt en wat voor stappenplannen er zijn en op welke wijze u te werk moet gaan. Hieronder volgen een aantal boeken waaruit er veel informatie te Keerdruk met Risicomanagement in de zorgpraktijk : risicomanagement- en control (support) systeem voor de zorgsector: verantwoordelijkheid nemen voor goede zorg / mr. Sander van de Molen. - Amersfoort : SmartMirrors. - 46 pagina's Oorspronkelijke uitgave Bestuur & toezicht: 2013 Met literatuuropgave De Raad van Toezicht (en ter voorbereiding en advisering de Raad van Toezicht commissies) heeft zich in haar vergaderingen onder meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen: Algemeen beleid Zorginkoop 2018 Jaarverslag Raad van Toezicht 2017 Voortgangsrapportage Risicomanagement "Governance in de zorg", ofwel goed bestuur, toezicht en verantwoording van zorginstellingen, leeft, stelt het ministerie van VWS. Het grotere kader voor governance in de zorg is vastgelegd in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), regels voor een transparantere bestuursstructuur en ordelijke bedrijfsvoering. Maar in hoeverre "leeft" de governance in de bedrijfsvoering, hoe gaat de ... organisatie. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht; Voor raden van bestuur en raden van toezicht bij (onder meer) zorginstellingen hebben zich enigszins onzekere tijden aangediend. De komst van het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen en de Zorgbrede Governance Code brengt de nodige veranderingen met zich mee, maar wat dit precies betekent voor de praktijk is nog lang niet voor alle raden van bestuur en raden van toezicht duidelijk. Recent kondigde minister Schippers maatregelen aan die goed bestuur in de zorg moeten verankeren.Een van die maatregelen is dat het toezicht op naleving van de Zorgbrede Governancecode moet verbeteren. Hier ziet de minister een rol weggelegd voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die naleving van de code zal meenemen in haar reguliere toezicht. en risicomanagement de lange termijn waardecreatie van uw organisatie ondersteunt. ... commissarissen, worden ook leden van Raden van Toezicht of soortgelijke organen bedoeld. ... van de raad van bestuur, is verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, Buy Governance beter verklaard: goed bestuur in de zorgpraktijk 01 by Bossert, Hans, Leeuwen, Han van, Smidt, Peter (ISBN: 9789023242468) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. RISICOMANAGEMENT. In de zorg is de interactie tussen mensen het meest onontbeerlijke aspect voor goed risicomanagement. Een goede inschatting van de mate van veiligheid en kwaliteit vereist concrete ervaring met de zorgverleningswerkelijkheid....

INFORMATIE

AUTEUR
dr. Tom van den Belt
DIMENSIE
3,49 MB
BESTANDSNAAM
Bestuur & Toezicht en Risicomanagement voor de zorgpraktijk (omkeerboek).pdf

OMSCHRIJVING

Veel bestuurders en toezichthouders zijn enthousiast over dit praktische en concrete boek.Bestuur- en Toezichtinstrumenten volgens de zorgbrede governancecode op basis van het INK-model. Tevens handleiding voor risicomanagement- en control (support) systeem voor de zorgsector op basis van het INK-model.Risicomanagement is het hart van goede governance. Met een adequaat risicomanagementbeleid en -systeem is de bestuurder in staat om grip op de organisatie te krijgen en te houden. Tevens kan de bestuurder effectief en efficiënt verantwoorden aan de toezichthouder, medezeggenschap en andere stakeholders.

Wil je het boek lezen?Bestuur & Toezicht en Risicomanagement voor de zorgpraktijk (omkeerboek) in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur dr. Tom van den Belt. Lezen Bestuur & Toezicht en Risicomanagement voor de zorgpraktijk (omkeerboek) Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN