Komst van jezus christus

Komst van jezus christus - Glashouwer | Northernlights300.org

... geboorteweeën. Al deze tekenen wijzen naar de opname van de gemeente en de komst van Jezus Christus naar deze aarde ... Waar blijft de wederkomst van Jezus? ... . Net zoals in de dagen van Noach, zijn we los van God: egoïsme, verharding, hebzucht en losbandigheid is ... Om met de deur in huis te vallen: ik verwacht dat ik - als ik gezond blijf - de wederkomst van Jezus Christus zal meemaken. Ik ben nu 59 jaar. Een klein rekensommetje leert dat ik de wederkomst van Jezus binnen pakweg 25 jaar verwacht. Als mensen zo'n uitspraak horen, reageren ze meestal geschrokken en afkeurend. Dat zal precies gebeuren voor de kom ... Jezus Christus - Wikikids ... . Als mensen zo'n uitspraak horen, reageren ze meestal geschrokken en afkeurend. Dat zal precies gebeuren voor de komst van Christus. De apostel Paulus schreef in een brief aangaande de tweede komst van Christus: "En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem …" (2 Thessalonicenzen 2:1). Veel teksten geven aan dat de wederkomst van Jezus Christus nabij was ten tijde dat het NT werd geschreven. (Jacobus 5:8-9) Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt . Jezus Christus had gezegd dat Zijn komst zou zijn als een plots lichtschijnsel (Grieks woord ASTRAPE) en dat is precies wat er gebeurde, tegelijkertijd met de zichtbare verschijning van de legers engelen op de wolken en het gezicht van een ongekend mooie man boven de tempel en een enorme indrukwekkende figuur in de wolken. Je kunt je voorstellen wat voor sterk licht dat moet zijn geweest. Ze zagen Hem in zijn glorie. Het was slechts een film en niemand zag hem zoals toen, behalve Paulus op de weg naar Damascus. Toen zag Hij de verheerlijkte Jezus, vol glorie. Jezus' tweede komst zal een onthulling zijn van Zijn glorie. De wereld zal Hem zien zoals Hij werkelijk is. Jezus Christus werd midden in de nacht gearresteerd bij een olijfboomgaard, vlakbij Jeruzalem. Vervolgens werd hij verhoord en later beschuldigd van godslasterlijke uitspraken, waarna hij veroordeeld werd tot kruisiging. De doodstrijd van Jezus Christus duurde 6 uur lang, van 9 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Meer informatie over: De komst van Jezus Christus - Inleiding We zijn in onze studie over het plan van God met mensen terechtgekomen bij degene die in dit plan de centrale positie en functie inneemt: Jezus De wederkomst van Jezus Christus is de door Hem beloofde terugkeer naar de zijnen en naar deze wereld. Eerst zal Hij van de hemel neerdalen en de zijnen uit de wereld tot zich nemen. Daarna zal Hij, voorafgegaan door de wederkomst van de profeet Elia, die in Israël "alles zal herstellen" (Matth. 17:10-11), met de zijnen in heerlijkheid verschijnen in deze wereld. De Antichrist (Grieks: ἀντί= in plaats van, niet tegen! χριστός= Christus = in plaats van Christus: velen denken dat het woord "anti" in dit verband alleen "tegenstander" betekent) is volgens de christelijke leer de ultieme manifestatie van het kwaad in een menselijk wezen.Het begrip komt in de Bijbel voor in de brieven van Johannes.In de Openbaring van Johannes, het laatste boek ... De wederkomst van Jezus is Zijn tweede komst naar onze aarde. sleutelgebeurtenissen kunnen met het volgende acroniem worden samengevat: T - W - E - E - D - E. T... staat voor "twijfelaars" Terwijl de wederkomst van Christus steeds dichterbij komt, zal er steeds meer twijfel bestaan over de vraag of Jezus zelfs ook maar bestaan heeft. De alarmbel van de laatste dagen De wederkomst van de Heer Jezus Wijze maagden Verwelkom de wederkomst van de Heer De alarmbel van de laatste dagen De wederkomst van de Heer Jezus Wijze maagden Verwelkom de wederkomst van de Heer De alarmbel van de laatste dagen. Momenteel degenereert de publieke moraal elke dag die voorbijgaat verder. Het menselijk ras wordt steeds boosaardiger en verdorvener. De naam van Jezus, in het Hebreeuws Yeshua, betekent 'hij zal redden'. Yeshua heeft zo veel profetieën uit de Tanakh vervuld dat we niet meer kunnen spreken van toeval. Messiaanse psalmen wijzen op persoon of ambt van de Messias: Christus Jezus Er zijn zeer vele profetieën over het profiel of de kenmerken van de Messias. De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wet gever van tussen zijne voeten, totdat Silo komt, en denzelven zullen de volkeren gehoorzaam zijn. (Genesis 49: 10) Door Mozes. Een profeet, uit het midden van u, uit uwe broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken; naar hem zult gij hooren. (Deut. 18: 15) Aan David. Zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn' (Matteüs 24:38-39). Hoe bereiden wij ons voor op de komst van Jezus Christus? Het gehele dagelijkse leven van een christen wordt beïnvloed door zijn of haar verwachting van de wederkomst van de Here....

INFORMATIE

AUTEUR
Glashouwer
DIMENSIE
10,47 MB
BESTANDSNAAM
Komst van jezus christus.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?Komst van jezus christus in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Glashouwer. Lezen Komst van jezus christus Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN