In Spanning

In Spanning - F. De Leeuw | Northernlights300.org

...ze unieke benadering heeft ervoor gezorgd dat vele bekende fietsfabrikanten met ons samenwerken om specifieke custom-made verlichting voor hun fietsen te ontwikkelen ... Inspanning | Senioren Actief Zuidplas ... . synoniemen van inspanning (Nederlands) op mijnwoordenboek. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Elektrische spanning - ook bekend als het elektrische potentiaalverschil - is het verschil in potentiële elektrische energie tussen twee punten per eenheid van lading. In het SI-stelsel wordt dit uitgedrukt in volt (V). Als symbool voor de elektrische spanning wordt vaak het symbool U gebruikt, afkomstig van het Latijnse urgere ( ... Home - Spanninga Fietsverlichting ... . In het SI-stelsel wordt dit uitgedrukt in volt (V). Als symbool voor de elektrische spanning wordt vaak het symbool U gebruikt, afkomstig van het Latijnse urgere (dringen, drukken, duwen). Vertalingen van 'inspanning' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Vertalingen in context van "in spanning" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Dit alles staat voortdurend in spanning met de eis van openheid van de ECB. Vertalingen in context van "in spanning houden" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik wou jou in spanning houden. Behalve verschillen in spanning en frequentie, bestaan er ook verschillen in de wijze waarop de elektriciteit wordt gedistribueerd. In de basis kan er onderscheid worden gemaakt tussen het gespleten eenfasenet zoals dat in Noord-Amerika algemeen voorkomt, en het driefasennet dat in Europa de standaard is. Omgaan met spanning Werk, studie, kinderen...allemaal elementen die de nodige spanning kunnen opleveren. Deze spanning, vaak ook wel stress genoemd, kan leiden tot vervelende bijwerkingen. inspanning Het totaal aantal werk-eenheden dat nodig is om een bepaalde activiteit te kunnen voltooien. Werkeenheden worden uitgedrukt in manuur, mandag, manjaar, enzovoort. Our products. Over the years, Spanninga has always created exclusive and innovative high-end lights. Our unique touch has brought illustrious bike manufacturers to work with us to develop specially-design...

INFORMATIE

AUTEUR
F. De Leeuw
DIMENSIE
6,81 MB
BESTANDSNAAM
In Spanning.pdf

OMSCHRIJVING

In Spanning 1e druk is een boek van F. De Leeuw uitgegeven bij Pearson Assessment And Information. ISBN 9789026517488 In spanningAanpakken van stress op het werkFieke de Leeuw & Arno van DamWerk is voor de meeste mensen een belangrijk levensgebied: het biedt mogelijkheden tot ontplooiing, sociale contacten, een inkomen en een zinvolle dagbesteding. Maar werk kan ook veel energie kosten, tot allerlei lichamelijke en psychische klachten leiden en daarmee een bron van ongezonde stress worden. Een hoge werkdruk, snel verouderende kennis, reorganisaties, lastige bazen en een moeilijke omgang met collega's; al deze zaken kunnen leiden tot stress.In dit boek komt de aanpak van ongezonde stress aan de orde om zo overspannenheid en burnout te voorkomen. Zo komen herstellen en ontspannen aan bod, evenals het managen van tijd en taken. Er wordt aandacht besteed aan de rol van waarnemen en denken in het ontwikkelen van stress. Lezers leren zich assertiever op te stellen, om te gaan met conflicten en de communicatie met leidinggevenden slimmer aan te pakken. Daarnaast laat dit boek lezers ook stilstaan bij de plaats die werk in hun leven inneemt.In spanning integreert traditionele stresstheorie n met recente theorie n en biedt werkgevers aanknopingspunten voor tijdige herkenning van stress en preventie van ziekteverzuim. Het boek is geschreven voor mensen in zowel uitvoerende als leidinggevende functies, die last hebben van stress op hun werk. Daarnaast is het boek ook geschikt voor begeleiders en behandelaars van mensen met werkgerelateerde problemen, zoals psychologen, bedrijfs- en huisartsen.Fieke de Leeuw is psycholoog en als staffunctionaris Preventie werkzaam bij GGZ Westelijk Noord-Brabant. Daar co rdineert zij het preventieprogramma Arbeid.Arno van Dam is psycholoog-psychotherapeut en werkzaam bij GGZ Westelijk Noord-Brabant als hoofd van de afdeling Protocollaire Behandelingen en als preventiefunctionaris ten behoeve van het programma Arbeid. Daarnaast doet hij onderzoek naar informatieverwerkingsstoornissen bij burnout aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en is hij verbonden aan het bureau AM&E Stresspreventie.

Wil je het boek lezen?In Spanning in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur F. De Leeuw. Lezen In Spanning Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN