Gids voor de filosofie van Plato

Gids voor de filosofie van Plato - Jules Grandgagnage | Northernlights300.org

...ount. De wijze woorden van Plato. Door Wendy Nikolidakis - De Griekse Gids Plato, die leefde van 427 voor Christus tot 347 voor Christus, is een van de belangrijkste geleerden uit de Griekse oudheid ... Plato: Bedenker van de Ideeënleer | IsGeschiedenis ... . Hij was leerling van Socrates, later werd hij zelf leraar van Aristoteles. De drang om het leven en de wereld te doorgronden is waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf. De oude Grieken kenden al filosofie of wijsbegeerte en hun gedachtegoed, zoals dat van Plato en Socrates, is nog steeds populair. De laatste jaren is er zelfs een opleving van belangstelling voor filosofie. In dit dossier vindt u onder andere de interviewserie 'Van de schoonheid en de troost ... De filosofie of wijsbegeerte ... bol.com | Gids voor de filosofie van Plato, Jules ... ... . De laatste jaren is er zelfs een opleving van belangstelling voor filosofie. In dit dossier vindt u onder andere de interviewserie 'Van de schoonheid en de troost ... De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid.Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.. In het dagelijks spraakgebruik wordt de term filosofie gebruikt om elke vorm van wijsheid of levensbeschouwing aan te duiden (zoals in ... De tocht uit de duistere grot en haar bedrieglijk schaduwspel naar het licht en de werkelijkheid van de Ideeën is het pad dat elke filosoof-regeerder volgens hem moet volgen. Situering binnen de dialoog 'Staat' De tekst met de allegorie van de grot is te vinden in Plato's dialoog Staat, waarin hij zijn denkbeelden uiteenzet over de ideale staat. De Griekse filosoof Plato Plato werd geboren in 428 of 427 v.Chr. in Athene. Zijn familie was welgesteld en betrokken bij de Atheense politiek. Zijn vader Ariston overleed kort na Plato's geboorte, waarna zijn moeder Perictione trouwde met Plato's oom Pyrilampes. De presocraten als pioniers van de westerse filosofie Met de presocraten begint de westerse filosofie. Deze filosofen leefden in de periode van ongeveer 600-350 v. Chr. en worden zo genoemd omdat de manier waarop ze aan filosofie deden anders was dan de filosofie vanaf Socrates. Christelijke gids door de geschiedenis van de filosofie ... en u wilt uw kennis over de filosofie bijspijkeren, ... Voor dat doel zijn de betogen van Davison bij uitstek geschikt. Op zoek naar cd's, dvd's of boeken van Boeken: Filosofie? Bekijk ons aanbod op de webshop voor muziek. Platomania|Concerto. Vanwege zijn belangrijke filosofische geschriften en zijn ontwikkeling van de Ideeënleer wordt de Griekse wijsgeer Plato door velen beschouwd als de grondlegger van de Westerse filosofie. Over het vroege leven van Plato bestaat veel onduidelijkheid. Naar alle waarschijnlijkheid werd hij geboren in het jaar 424 of 423 voor Christus, mogelijk in ... Structuur van het boek. Bertrand Russell onderscheidde in zijn ' History of Western Philosophy ' (Geschiedenis van de Westerse Filosofie) uit 1945 drie delen in de Politeia: Boek I-V: het deel dat over de utopische staat gaat en de ideale samenleving. Het vangt aan met een poging om rechtvaardigheid te definiëren. Dit Handboek wijsbegeerte is een betrouwbare gids voor een eerste of een hernieuwde kennismaking met de grote vragen uit de filosofie. Het boek wil vermijden een loutere opsomming te zijn van 'oudere heren' met al dan niet vreemde standpunten die gevolgd worden door weer andere standpunten, die op hun beurt weer worden weerlegd. Filosofie: Plato met de parabel van de grot, ofwel allegorie van de grot In de Griekse Oudheid leefde Socrates (469-399 voor Chr.). Hij stelde vragen over ethische onderwerpen en de maatschappij. Tijdens het lezen van de Phaedo herinnerde ik me opeens dat ik drie jaar eerder ook al een poging had gedaan om deze dialoog door te komen. Toen kwam ik echter niet verder dan halverwege en smeet ik uit frustratie The Complete Works of Plato richting de prullenbak. Ik miste; de muur liep wel een gat op. Het boek bleef ongeschonden - Plato's werk laat niet zomaar met zich sollen. Plato (427-347) Griekse filosoof, leerling van Socrates, stichter van de Academie.Plato wordt beschouwd als de vader van de westerse filosofie: in zijn werk worden alle vraagstukken aangesneden die in de latere filosofie aan de orde komen (dat bracht de Engelse filosoof Whitehead tot zijn beroemde uitspraak dat de hele westerse filosofie slechts een serie voetnoten bij Plato is)....

INFORMATIE

AUTEUR
Jules Grandgagnage
DIMENSIE
4,41 MB
BESTANDSNAAM
Gids voor de filosofie van Plato.pdf

OMSCHRIJVING

Plato's omvangrijk werk heeft een enorme invloed uitgeoefend op de geschiedenis van de westerse filosofie. De onderwerpen die hij behandelde worden nu nog altijd door moderne filosofen bestudeerd: metafysica, kennisleer en ethiek bijvoorbeeld. Toch is het lezen van het werk van Plato geen saaie kost. Ten eerste presenteerde hij zijn denkbeelden in de vorm van een dialoog, een toneelstuk met twee discussiërende mensen, en daar gaat het soms hevig aan toe. Ten tweede behandelde hij ook minder 'saaie' onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de kunst, de taal en de liefde. Socrates speelt de hoofdrol in de dialogen en deze kleurrijke figuur kan je zelfs na tweeduizend jaar aan het lachen maken. Je kunt je goed voorstellen waarom hij ''de horzel van Athene'' werd genoemd met zijn genadeloze manier van ondervragen. In de vroege dialogen is Socrates telkens aanwezig bij de gesprekken die zijn belangrijkste ideeën illustreren. In latere dialogen zet Plato zijn eigen denkbeelden uiteen over de verhouding tussen de ziel, de staat en de kosmos. In deze Gids voor Plato's filosofie wordt ook uitgebreid ingegaan op zijn Ideeënleer en de betekenis van zijn denken op de westerse beschaving.

Wil je het boek lezen?Gids voor de filosofie van Plato in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jules Grandgagnage. Lezen Gids voor de filosofie van Plato Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN