De Wet op de Vaste Boekenprijs in de praktijk

De Wet op de Vaste Boekenprijs in de praktijk - F. Boelhouwer | Northernlights300.org

...ijs voor een boek bepaalt. Het Commissariaat voor de Media is een door de overheid ingestelde instantie die de handhaving van deze prijs controleert ... bol.com | Parlementaire Geschiedenis Wet op de vaste ... ... . Commissariaat voor de Media. Iedere uitgever heeft daarom de plicht om de prijs van elk boek op te geven bij het Commissariaat. De Wet op de vaste boekenprijs beoogt voorwaarden te scheppen waaronder een breed en divers aanbod van boeken beschikbaar is via een gespreid net van boekhandels met een groot en gevarieerd assortiment. Een divers en breed beschikbaar aanbod van boeken is van essentieel belang voor de kenniseconomie, voor het onderwijsveld, voor een vitale lees- e ... Vaste Boekenprijs en Auteurskorting Stichting Auteursdomein ... . Een divers en breed beschikbaar aanbod van boeken is van essentieel belang voor de kenniseconomie, voor het onderwijsveld, voor een vitale lees- en schrijfcultuur en voor cultuurparticipatie. Het Commissariaat voor de Media geeft met dit beleid inzicht in de wijze waarop hij naleving van de Wet op de vaste boekenprijs (hierna: de Wvbp) bevordert.. Het Commissariaat ontvangt elk jaar veel klachten en signalen over mogelijke overtredingen van de Wvbp.Er komen echter meer klachten en signalen binnen dan het Commissariaat kan onderzoeken. Parlementaire Geschiedenis Wet op de vaste boekenprijs (Paperback). De Wet op de vaste boekenprijs trad in werking op 1 januari 2005 en is daarmee een... De Wet op de vaste boekenprijs, vaak afgekort tot Wvbp, is sinds 2005 van kracht en wordt elke vijf jaar geëvalueerd door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB). Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben Dialogic en APE de Wet op de vaste boekenprijs (Wet op de vbp) over de periode 2009 - 2012 geëvalueerd. Artikel 30 van deze wet bepaalt dat de minister van OCW de Tweede Kamer periodiek verslag uitbrengt over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. De wet op de vaste boekenprijs wordt eens in die vier jaar geëvalueerd. Als het goed is, is dat dit jaar weer het geval. Over een discussie daarover heb ik nog niets gehoord en zo snel nog niets kunnen vinden, maar mij lijkt het redelijk dat de wet wordt aangepast, of afgeschaft. Als de politiek wil vasthouden aan de vaste boekenprijs, dan ... De leden van deze fractie zien aanleiding een aantal opmerkingen te maken en vragen te stellen. De leden van de PvdA-fractie hebben kennis genomen van de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet. Wet op de vaste boekenprijs Wet van 9 november 2004, houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen...

INFORMATIE

AUTEUR
F. Boelhouwer
DIMENSIE
5,58 MB
BESTANDSNAAM
De Wet op de Vaste Boekenprijs in de praktijk.pdf

OMSCHRIJVING

De Wet op de Vaste Boekenprijs in de praktijk 1e druk is een boek van F. Boelhouwer uitgegeven bij Kenniscentrum Boekenvak. ISBN 9789078304029 De Wet op de Vaste Boekenprijs in de praktijk

Wil je het boek lezen?De Wet op de Vaste Boekenprijs in de praktijk in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur F. Boelhouwer. Lezen De Wet op de Vaste Boekenprijs in de praktijk Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN