Veel culturen, een zorg

Veel culturen, een zorg - Hilde Zevenbergen | Northernlights300.org

...en zich daar voor inzetten, maar weten soms niet goed hoe ... Het geven van (relatie)geschenken en andere culturen - IGO ... ... . Men heeft het gevoel 'iets anders' te moeten doen, maar weet niet 'wat'. GEEN BEKE, MAAR VEEL MEER MIDDELEN VOOR ZORG EN WELZIJN EN CULTUUR Bij de voorstelling van haar beleid toonde de Vlaamse regering zich bijzonder ambitieus op vlak van zorg en welzijn. Er zou werk worden gemaakt van een sterker sociaal beleid, dichtbij de mensen. Nu, enkele maanden later, blijkt de realiteit veel minder rooskleurig. Op het terrein Tijdens de eerste inspiratiebijeenkomst ... Bospad (NL) | Methodiek | Pigmentzorg ... . Op het terrein Tijdens de eerste inspiratiebijeenkomst van het Platform Cultuur en Welzijn in Rotterdam leidde de workshop van Dance for Health direct tot veel belangstelling en afspraken met partners in zorg, welzijn, kunst, cultuur én overheid. Een veelbelovende opbrengst! Maar ook als het alleen-zijn een probleem dreigt te worden, kan een bezoek aan de dagbesteding veel steun, gezelligheid en afleiding bieden. Arya Zorg kan cliënten ook door verwijzen naar niet Westerse fysiotherapeuten, huisartsen en psychiaters waar contact mee is. Bij ons staat u centraal, ongeacht uw etniciteit, religie en cultuur. Weet je niet of een cadeau gepast is, laat je dan informeren of koop een geschenk in het land waar jouw relatie gevestigd is (maar zorg dat het niet lokaal geproduceerd wordt 🙂 ). Pas altijd op met het geven van alcohol. In veel culturen en religies wordt dit niet op prijs gesteld. Je moet dan zorg gaan leveren aan mensen die uit een andere cultuur komen en een andere taal spreken. Stel je voor, je ... en dat hij veel is afgevallen. Er schieten een paar veelvoorkomende ... Conform het Raamplan 2009 voor de artsopleiding behoort een toekomstig arts te zorgen voor een open en respectvolle communicatie en daarbij rekening ... Veel culturen, veel humor en Nederlandse les. Lees voor. ... Een dag per week geeft ze in De Ravelijn les aan laaggeletterden. Munisa Mohammed kwam 10 jaar geleden uit Ethiopië naar Nederland. Zij volgt de lessen van Deddy. ... "Ik zorg dan voor de koffie en de thee. Om een stevige basis te leggen voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen hebben 23 organisaties van patiënten, zorgverleners en instellingen de handen ineen geslagen. Als eerste stap is een vragenlijst uitgezet om zicht te krijgen op algemene ervaringen, ervaren knelpunten en ideeën voor verbetering. Een zorg erbij!? Een inventarisatie ... Ik heb met veel plezier, afgewisseld met vele dipdagen, aan deze afstudeernota ... Zij gaan hier naar school en maken zich niet alleen een nieuwe taal, maar ook een nieuwe cultuur eigen.'(Van der Bruggen, 1980, pag. 10) Inmiddels zijn we vierentwintig jaar verder. Een mensgerichte organisatie richt zich op goede interne verhoudingen, zorg voor het personeel en klantgevoeligheid. Er wordt veel tijd besteed aan het ontwikkelen van medewerkers, participatie, samenwerking, openheid en moraal. De communicatie in een mensgerichte organisatie is veelal mondeling en informeel....

INFORMATIE

AUTEUR
Hilde Zevenbergen
DIMENSIE
8,6 MB
BESTANDSNAAM
Veel culturen, een zorg.pdf

OMSCHRIJVING

Veel culturen, een zorg 1e druk is een boek van Hilde Zevenbergen uitgegeven bij Uitgeverij Boom. ISBN 9789024413218 Dit boek is een handreiking aan werkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap die te maken hebben met cli nten uit een andere cultuur. Het doel is de werkers meer houvast te geven in het omgaan met allochtone cli nten. Het boek laat zien dat onze en andere opvattingen bijna altijd cultuurbepaald zijn. Problemen tussen mensen uit verschillende culturen worden als interactieprobleem gezien. De werker leert zich bewust te worden van zijn eigen cultuur en krijgt enige kennis over wat er anders zou kunnen zijn. Het boek belicht mogelijke verschillen op het gebied van normen en waarden in de omgang, de beleving van een verstandelijke handicap, opvoeding, omgang met kinderen en volwassenen met een handicap in het gezin en opvattingen en verwachtingen over de zorg. Er wordt een methodiek beschreven die de zorgverlener helpt om bij problemen inzicht te krijgen in de rol die de eigen en de andere cultuur speelt en die de zorgverlener hulp verschaft om tot keuzes in de begeleiding te komen. Het thema van dit boek is van toepassing op alle vormen van zorg, maar het boek richt zich vooral tot hen die direct werken met allochtone cli nten met een verstandelijke handicap; begeleiders in voorzieningen, maatschappelijk werkers en werkers in de thuisbegeleiding. Het boek is geschikt voor opleidingen en bijscholingen en kan organisaties en instellingen die vragen hebben over allochtone cli nten goede diensten bewijzen.

Wil je het boek lezen?Veel culturen, een zorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hilde Zevenbergen. Lezen Veel culturen, een zorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN