Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie - Wim Distelmans | Northernlights300.org

...it bewezen is dat iemands bewustzijn wordt verlaagd tot een niveau waarop helemaal geen gevoelens meer zijn, gaan de geleerden er wel van uit dat dit gebeurt ... Palliatieve sedatie | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ... . Palliatieve sedatie is bedoeld om de patiënt rust te geven, zodat hij geen pijn, geen onrust en/of geen angst meer voelt. De arts dient een medicijn toe om een bewustzijnsdaling te bereiken. De mate van het bewustzijnsverlies is variabel, van gering tot volledig. Tijdens sedatie drinken mensen niet, wat het sterfproces kan bespoedigen. Sommige mensen kiezen ervoor om bv 20 uur per dag gesedeerd te worden en zo toch ... Niet euthanasie maar sedatie: uit het leven wegglijden ... ... . Tijdens sedatie drinken mensen niet, wat het sterfproces kan bespoedigen. Sommige mensen kiezen ervoor om bv 20 uur per dag gesedeerd te worden en zo toch nog een paar uur per dag aanspreekbaar te zijn. Jammer dat uit het artikel blijkt dat de term 'palliatieve sedatie ' zo veel mogelijk vermeden wordt in gesprekken over palliatieve zorg. Palliatieve sedatie wordt veelal toegepast als er sprake is van onbehandelbare pijn, verwardheid of benauwdheid. Er is de laatste jaren veel discussie over palliatieve sedatie. Bij velen bestaat het idee dat palliatieve sedatie een soort euthanasie is, maar dan wat langzamer. Dat palliatieve sedatie vrijwel steeds tot een beslissing inzake voedsel- en vochttoediening dwingt, verandert niets aan het feit dat het om twee aparte beslissingen gaat die als dusdanig beide duidelijk dienen te worden besproken, genomen en gecommuniceerd. 4. Palliatieve sedatie en euthanasie Palliatieve sedatie roept, net als alle andere medische beslissingen rond het levenseinde, veel discussie op. Deze discussie is nog lang niet gesloten en is overigens helemaal niet nieuw zoals mag blijken uit het volgende citaat: 'Om vier uur werd het al erger en erger. Palliatieve sedatie heeft als zodanig geen levensverkortend effect, en euthanasie wel. Mogelijk is er bij palliatieve sedatie eerder sprake van enige mate van levensverlenging (omdat uitputting van de patiënt ten gevolge van het ernstig lijden wordt voorkomen). Palliatieve sedatie is in principe omkeerbaar, en levensbeëindiging niet. Bronnen: Palliatieve sedatie en gebruik van morfine. Morfine is niet het middel waarmee de arts iemand in slaap brengt. Wel is het zo dat veel stervende mensen ook morfine krijgen. Dit is om de pijn te verlichten. Of om benauwdheid tegen te gaan. Door de morfine kan iemand ook suf worden. De arts mag palliatieve sedatie alleen toepassen als het niet lukt om de klachten op een andere manier te verminderen. Of als behandeling van de klachten onaanvaardbare bijwerkingen zou geven. Heb je eerder in een wilsverklaring vastgelegd dat je niet wilt dat de arts palliatieve sedatie toepast, dan zal de arts deze wens respecteren. Palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie is geen euthanasie. Bij palliatieve sedatie wordt een terminale patiënt in slaap gebracht en krijgt deze een sedativum (het middel van eerste voorkeur is Midazolam, aangevuld met bijvoorbeeld morfine tegen pijn en benauwdhei...

INFORMATIE

AUTEUR
Wim Distelmans
DIMENSIE
4,1 MB
BESTANDSNAAM
Palliatieve sedatie.pdf

OMSCHRIJVING

Palliatieve sedatie 1e druk is een boek van Wim Distelmans uitgegeven bij Uitgeverij Houtekiet. ISBN 9789089246066 Palliatieve sedatie wordt in de volksmond omschreven als 'iemand kunstmatig in slaap doen', 'iemand in coma brengen' of ook nog 'iemand platspuiten'. De laatste tijd wordt deze techniek meer en meer gebruikt om onbehandelbaar en ondraaglijk lijden tijdens de laatste levensfase te vermijden. In veel zorginstellingen wordt palliatieve sedatie echter ook als alternatief voor euthanasie opgedrongen. Bovendien verkiezen sommige artsen palliatieve sedatie boven euthanasie omdat zij hierdoor opnieuw aan zet zijn. Het merendeel van de sedaties gebeurt zonder medeweten van de patiënt, terwijl euthanasie enkel kan op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene.Dit boek wikt de voor- en nadelen van palliatieve sedatie. Hoewel de patiënt door palliatieve sedatie 'sociaal' overlijdt, zijn er argumenten waarom palliatieve sedatie - net zoals euthanasie - ook levensverkortend is. Ten slotte wil het boek noodzakelijke informatie geven die nodig is bij hetstreven naar een waardig levenseinde.

Wil je het boek lezen?Palliatieve sedatie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wim Distelmans. Lezen Palliatieve sedatie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN